Labsoft

DYFRAKTOMETRY XRD, SCXRD,
SPEKTROMETRY EDXRF, WDXRF, μXRF

Szeroka gama proszkowych i monokrystalicznych dyfraktometrów oraz spektrometrów XRF i microXRF.

DYFRAKTOMETRY XRD, SCXRD

MIKROSKOPIA
SIŁ ATOMOWYCH
I PROFILOMETRIA

Mikroskopy AFM i SPM, szeroki wybór trybów pracy i sond AFM, profilometry optyczne i stykowe

Mikroskopia AFM

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA
TEM, STEM, SEM, DB

Kompletna oferta mikroskopów EM i wyposażenia analitycznego EDS, WDS, EBSP, oraz techniki kriogeniczne, litografia, mikromanipulatory, instrumenty i materiały do preparatyki próbek

Mikroskopia Elektronowa

SERWIS
I WSPARCIE

Specjalistyczny serwis techniczny i obsługa oferowanego sprzętu, szkolenia użytkowników i wsparcie aplikacyjne

Serwis techniczny

WYTWARZANIE
WARSTW, BADANIE POWIERZCHNI

Reaktory RIE, CVD, ALD i MBE do modyfikowania powierzchni i nakładania warstw oraz tribometry, scratch testery, elipsometry i twardościomierze do badania ich właściwości

Badanie warstw

2012

Współpraca z Kleindiek Nanotechnik

28-11-2012

W dniu 28 XI 2012 przedstawiciele firmy Labsoft złożyli wizytę w Kleindiek Nanotechnik GmbH w Reutlingen (Niemcy). Wizyta ta inicjuje współpracę między firmami. Począwszy od dnia dzisiejszego produkty firmy Kleindiek są dostępne w naszej ofercie.

Firma Kleindiek Nanotechnik GmbH to znany dostawca mechaniki precyzyjnej do pozycjonowania obiektów z dokładnością mikro- i nanometryczną. Kleindiek oferuje kompatybilne z mikroskopami SEM i DualBeam mikromanipulatory oraz mikrostoliki o wielu stopniach swobody, zapewniające dużą manewrowość i wysoką rozdzielczość ruchu. Główne zastosowania to pomiary elektryczne, przenoszenie lamelek FIB z próbki na siatki, manipulacja nanoobiektami na powierzchni, wstrzykiwanie substancji aktywnych w ściśle zdefiniowane obszary próbki i wykonywanie nanowgłębień.

kleindiek-instruments

Więcej

Nowy pracownik

29-10-2012

We wrześniu do zespołu firmy Labsoft dołączył dr inż. Sebastian Arabasz. Będzie on pracował w dziale wsparcia aplikacyjnego jako specjalista w zakresie mikroskopii elektronowej. Sebastian Arabasz przez ostatnie cztery lata pracował w Instytucie Metalurgii Żelaza w Gliwicach, gdzie był głównym operatorem mikroskopu (S)TEM Titan 80-300 oraz SEM/FIB Quanta 3D. Z wykształcenia jest fizykiem i posiada doktorat w dyscyplinie fizyka. Główne zainteresowania naukowe to fizykochemia powierzchni półprzewodników.

Więcej

Konferencja „Mikroskopia elektronowa i jej zastosowania w badaniach materiałów”

15-09-2012

W dniach 27-28 września 2012 w Lublinie odbędzie się konferencja „Mikroskopia elektronowa i jej zastosowania w badaniach materiałów”. Konferencja ta inauguruje działalność  Laboratorium Mikroskopii Elektronowej UMCS będącego częścią Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych UMCS. Celem tego projektu o całkowitej wartości około 45 mln zł jest rozwój infrastruktury Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, jako ośrodka o wysokim potencjale badawczym w zakresie innowacyjnych nanomateriałów dla priorytetowych gałęzi gospodarki, czystej energii i czystego środowiska.

W czasie Konferencji, poza innymi wykładami, specjaliści aplikacyjni dr Anna Carlsson (FEI) oraz dr inż. Sebastian Arabasz (Labsoft) wygłoszą prezentacje na temat współczesnej elektronowej mikroskopii transmisyjnej i jej zastosowań w badaniu materiałów. Ponadto, zostaną przeprowadzone demonstracje mikroskopów Titan3 G2 oraz Quanta 3D FEG.

Więcej

 • bruker
 • cryometal
 • edax
 • ThermoFisher Scientific
 • hwi
 • icdd
 • kleindiek
 • phi
 • sentech
 • sios
 • spi
 • table
 • veeco

Przypominamy o przetwarzaniu Twoich danych osobowych zgodnych z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz o zasadach, na jakich będzie się to odbywało. Zamykając ten komunikat, zgadzasz się w całości z regulaminem strony.
Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę możesz wycofać w każdej chwili.