Labsoft

Mikroskopia
Optyczna

Pełna oferta dla laboratoriów przemysłowych i badawczych obejmująca mikroskopy stereoskopowe, cyfrowe, złożone i konfokalne oraz kamery i oprogramowanie

Mikroskopia Optyczna

MIKROSKOPIA
SIŁ ATOMOWYCH
I PROFILOMETRIA

Mikroskopy AFM i SPM, szeroki wybór trybów pracy i sond AFM, profilometry optyczne i stykowe

Mikroskopia AFM

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA
TEM, STEM, SEM, DB

Kompletna oferta mikroskopów EM i wyposażenia analitycznego EDS, WDS, EBSP, oraz techniki kriogeniczne, litografia, mikromanipulatory, instrumenty i materiały do preparatyki próbek

Mikroskopia Elektronowa

SERWIS
I WSPARCIE

Specjalistyczny serwis techniczny i obsługa oferowanego sprzętu, szkolenia użytkowników i wsparcie aplikacyjne

Serwis techniczny

WYTWARZANIE
WARSTW, BADANIE POWIERZCHNI

Reaktory RIE, CVD, ALD i MBE do modyfikowania powierzchni i nakładania warstw oraz tribometry, scratch testery, elipsometry i twardościomierze do badania ich właściwości

Badanie warstw

2013

TEM/SEM/EDS FEI/EDAX User Meeting

14-09-2013

W dniach 16-17 września 2013 w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie odbędzie się seminarium Materials Science TEM/SEM/EDS FEI/EDAX User Meeting. Seminarium poświęcone jest technikom mikroskopii elektronowej skaningowej (SEM) i transmisyjnej (TEM), ze szczególnym uwzględnieniem metod analizy składu chemicznego i fazowego. Wykłady będą prowadzone przez specjalistów aplikacyjnych firmy FEI, EDAX i Labsoft oraz przez pracowników Instytutu.

Pełny program seminarium - IMIM_TEM SEM EDS UM Programme.

Link do informacji o seminarium na stronach Instytutu.

Więcej

Współpraca z SIOS Meßtechnik

29-08-2013

W dniu dzisiejszym w siedzibie firmy Labsoft gościł pan Peter Grundschok – szef sprzedaży firmy SIOS Meßtechnik GmbH. Wizyta rozpoczyna współpracę i począwszy od dnia dzisiejszego Labsoft będzie oferował produkty naszego nowego partnera.

SIOS Meßtechnik GmbH to istniejąca od 1991 roku niemiecka firma, która specjalizuje się w rozwijaniu i produkcji precyzyjnych instrumentów do pomiaru przemieszczeń, kątów i wielkości charakteryzujących ruch drgający z wykorzystaniem interferometrii laserowej. Firma oferuje miniaturowe wibrometry i interferometry wraz z osprzętem i oprogramowaniem, które mogą być wykorzystane do pomiarów w środowisku użytkownika. Ponadto, dostępne są kompletne nanoanalizatory ruchu drgającego, systemy do nanopozycjonowania oraz stabilizowane lasery He-Ne.

Więcej

 • bruker
 • cryometal
 • edax
 • ThermoFisher Scientific
 • hwi
 • icdd
 • kleindiek
 • leica
 • phi
 • sentech
 • sios
 • spi
 • table
 • veeco