Labsoft

Mikroskopia
Optyczna

Pełna oferta dla laboratoriów przemysłowych i badawczych obejmująca mikroskopy stereoskopowe, cyfrowe, złożone i konfokalne oraz kamery i oprogramowanie

Mikroskopia Optyczna

MIKROSKOPIA
SIŁ ATOMOWYCH
I PROFILOMETRIA

Mikroskopy AFM i SPM, szeroki wybór trybów pracy i sond AFM, profilometry optyczne i stykowe

Mikroskopia AFM

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA
TEM, STEM, SEM, DB

Kompletna oferta mikroskopów EM i wyposażenia analitycznego EDS, WDS, EBSP, oraz techniki kriogeniczne, litografia, mikromanipulatory, instrumenty i materiały do preparatyki próbek

Mikroskopia Elektronowa

SERWIS
I WSPARCIE

Specjalistyczny serwis techniczny i obsługa oferowanego sprzętu, szkolenia użytkowników i wsparcie aplikacyjne

Serwis techniczny

WYTWARZANIE
WARSTW, BADANIE POWIERZCHNI

Reaktory RIE, CVD, ALD i MBE do modyfikowania powierzchni i nakładania warstw oraz tribometry, scratch testery, elipsometry i twardościomierze do badania ich właściwości

Badanie warstw

2013

Otwarcie Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej

18-02-2013

W dniu 22 lutego 2013 odbędzie się uroczyste otwarcie Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej. Celem tego dużego projektu, o całkowitej wartości 73 mln złotych, jest stworzenie nowoczesnego centrum badawczo-dydaktycznego, wyposażonego w najnowocześniejszy sprzęt. Centrum zostanie udostępnione nie tylko dla naukowców, ale również dla studentów takich kierunków jak nanotechnologia, inżynieria materiałowa i fizyka techniczna. Projekt ma dwa etapy, obejmujące budowę Centrum Nanotechnologii A (ukończony) i B (do VI 2015). Firma Labsoft dostarczyła do Centrum: ▪ mikroskop SEM Quanta FEG 250 firmy FEI, ▪ mikroskop SEM Phenom G2 pro firmy Phenom World, ▪ nanotwardościomierz NHT2 firmy CSM. Link do filmu z otwarcia CNGP - TVP Gdańsk

Więcej

 • bruker
 • cryometal
 • edax
 • ThermoFisher Scientific
 • hwi
 • icdd
 • kleindiek
 • leica
 • phi
 • sentech
 • sios
 • spi
 • table
 • veeco