Labsoft

Mikroskopia
Optyczna

Pełna oferta dla laboratoriów przemysłowych i badawczych obejmująca mikroskopy stereoskopowe, cyfrowe, złożone i konfokalne oraz kamery i oprogramowanie

Mikroskopia Optyczna

MIKROSKOPIA
SIŁ ATOMOWYCH
I PROFILOMETRIA

Mikroskopy AFM i SPM, szeroki wybór trybów pracy i sond AFM, profilometry optyczne i stykowe

Mikroskopia AFM

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA
TEM, STEM, SEM, DB

Kompletna oferta mikroskopów EM i wyposażenia analitycznego EDS, WDS, EBSP, oraz techniki kriogeniczne, litografia, mikromanipulatory, instrumenty i materiały do preparatyki próbek

Mikroskopia Elektronowa

SERWIS
I WSPARCIE

Specjalistyczny serwis techniczny i obsługa oferowanego sprzętu, szkolenia użytkowników i wsparcie aplikacyjne

Serwis techniczny

WYTWARZANIE
WARSTW, BADANIE POWIERZCHNI

Reaktory RIE, CVD, ALD i MBE do modyfikowania powierzchni i nakładania warstw oraz tribometry, scratch testery, elipsometry i twardościomierze do badania ich właściwości

Badanie warstw

2015

Konferencja „Zmiany klimatyczne w przeszłości geologicznej”

22-11-2015

W dniach 24-25 XI 2015 w siedzibie Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4 odbędzie się konferencja:

 „Zmiany klimatyczne w przeszłości geologicznej”

Na konferencji będą prezentowane wyniki badań zmian klimatycznych w szerokim kontekście czasowym – od najdawniejszych epok do dzisiaj. Tematyka ta znajduje szerokie zainteresowanie naukowe, ale i duże zapotrzebowanie społeczne. W konferencji wezmą udział specjaliści z zakresu zagadnień paleoklimatycznych, które obejmują takie dyscypliny naukowe jak paleobotanika, paleontologia, geologia izotopowa, badania termiki skał, badanie składu atmosfery, datowanie skał, geotektonika, paleogeografia, klimatostratygrafia, mineralogia i geochemia.

Pełny program znajduje się na stronie www konferencji.

Firmy FEI Company, jako producent urządzeń stosowanych m.in. w geologii, mineralogii i petrografii, oraz Labsoft, jako ich dostawca w Polsce, zostały sponsorami Konferencji. W naszej ofercie znajdują się automatyczne analizatory mineralogiczne, mikrotomografy CT, elektronowe mikroskopy skaningowe wraz z detektorami do analizy składu fazowego oraz mikroskopy świetlne.

Więcej

XRF – warsztaty, dni otwarte i szkolenie EDAX

19-10-2015

Firma EDAX w pierwszym tygodniu listopada bieżącego roku zaprasza do Wiesbaden (Niemcy) na intensywne zajęcia poświęcone technice fluorescencji rentgenowskiej (XRF). Zajęcia obejmują:

 • warsztaty XRF (3 listopada), w czasie których specjaliści aplikacyjni przybliżą podstawy oraz możliwości techniki (micro-)XRF, a użytkownicy zaprezentują swoje wybrane wyniki badań. Program można pobrać na stronie www. Udział w warsztatach jest bezpłatny, a zapisy odbywają się drogą elektroniczną;
 • dzień otwarty laboratorium demonstracyjnego EDAX (4 listopada), w czasie którego dostępne będą analizatory XRF OrbisSMX-BEN firmy EDAX oraz przystawka iMOXS® firmy IfG. Ta ostatnia umożliwia akwizycję widm XRF z wykorzystaniem detektora EDS. Uczestnicy będą mogli pod okiem specjalistów aplikacyjnych zapoznać się z działaniem urządzeń oraz wypróbować je na własnych próbkach. Udział w dniu otwartym jest bezpłatny, a zapisy odbywają się drogą elektroniczną;
 • dwudniowe szkolenie µXRF Orbis (5-6 listopada). Opis szkolenia znajduje się na stronie www. Udział w szkoleniu jest płatny; w przypadku zainteresowania prosimy o kontakt poprzez formularz.

Więcej

 • bruker
 • cryometal
 • edax
 • ThermoFisher Scientific
 • hwi
 • icdd
 • kleindiek
 • leica
 • phi
 • sentech
 • sios
 • spi
 • table
 • veeco