Labsoft

Mikroskopia
Optyczna

Pełna oferta dla laboratoriów przemysłowych i badawczych obejmująca mikroskopy stereoskopowe, cyfrowe, złożone i konfokalne oraz kamery i oprogramowanie

Mikroskopia Optyczna

MIKROSKOPIA
SIŁ ATOMOWYCH
I PROFILOMETRIA

Mikroskopy AFM i SPM, szeroki wybór trybów pracy i sond AFM, profilometry optyczne i stykowe

Mikroskopia AFM

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA
TEM, STEM, SEM, DB

Kompletna oferta mikroskopów EM i wyposażenia analitycznego EDS, WDS, EBSP, oraz techniki kriogeniczne, litografia, mikromanipulatory, instrumenty i materiały do preparatyki próbek

Mikroskopia Elektronowa

SERWIS
I WSPARCIE

Specjalistyczny serwis techniczny i obsługa oferowanego sprzętu, szkolenia użytkowników i wsparcie aplikacyjne

Serwis techniczny

WYTWARZANIE
WARSTW, BADANIE POWIERZCHNI

Reaktory RIE, CVD, ALD i MBE do modyfikowania powierzchni i nakładania warstw oraz tribometry, scratch testery, elipsometry i twardościomierze do badania ich właściwości

Badanie warstw

Aktualności

Nowe produkty Bruker w ofercie Labsoft

06-02-2019

Miło nam poinformować, iż w związku z przejęciem JPK Instruments AG i ANASYS Instruments przez Bruker Corp., firma Labsoft rozszerzyła swoje portfolio o następujące produkty:

 • mikroskop bio-AFM NanoWizard® 4 BioScience – w chwili obecnej jest to już czwarta generacja tego urządzenia. Oprócz wysokiej stabilności, rozdzielczości, dużej szybkości skanowania oraz dużego zakresu skanowania, mikroskop można łatwo zintegrować z innymi zaawansowanymi technikami obrazowania optycznego (np. mikroskopia konfokalna, FLIM, FCS, FRET, Raman) oraz superrozdzielczego (np. STED, SIM, PALM/STORM);
 • mikroskop bio-AFM NanoWizard® Ultra Speed 2 – do obrazowania z rozdzielczością atomową przy ogromnych prędkościach skanowania sondy do 10 ramek/s, umożliwiających obrazowanie dynamiczne żywych komórek. W mikroskopie dostępny jest tryb PeakForce Tapping. Duży zakres w osi Z umożliwia skanowanie komórek oraz powierzchni pofałdowanych. Mikroskop można łatwo zintegrować z technikami optycznymi;
 • system CellHesion® – do ilościowego badania oddziaływań między komórkami i między komórkami a substratami oraz do analizy odpowiedzi komórek na zewnętrzne czynniki mechaniczne. System pozwala również uzyskiwać mapy właściwości mechanicznych komórek i tkanek. Urządzenie łato zintegrować z technikami optycznymi. System jest dostępny również jako moduł do mikroskopów NanoWizard;
 • spektroskop siłowy ForceRobot® 300 – do zautomatyzowanych pomiarów właściwości mechanicznych pojedynczych molekuł oraz oddziaływań między nimi. Urządzenie może wykonywać pomiary wielu tysięcy krzywych siłowych w sposób automatyczny, bez nadzoru użytkownika. Badania można prowadzić w kontrolowanych warunkach temperatury i w środowisku wodnym;
 • pęseta/pułapka optyczna NanoTracker™ 2 – do manipulowania obiektami w mikro- i nanoskali w sposób nieinwazyjny. To zintegrowane z odwróconym mikroskopem świetlnym urządzenie wykorzystuje laserowe pułapki optyczne. Obiekty (o rozmiarach od 30 nm do kilku mikronów) uwięzione w pułapkach można następnie przesuwać poprzez ruch pułapki lub preparatu. Oprócz precyzyjnej manipulacji obiektami, pęsetę można również wykorzystać do pomiarów mechanicznych pojedynczych molekuł z precyzją pomiaru siły nawet kilku femtoniutonów. Dostępna jest również platforma OT-AFM Combi System, w której pęseta jest zintegrowana z mikroskopem AFM NanoWizard;
 • spektrometr podczerwieni AFM-IR nanoIR3® – do analizy składu chemicznego w nanoobszarach z rozdzielczością lepszą niż 10 nm. Spektrometry AFM-IR łączą w sobie wysoką rozdzielczość mikroskopów AFM i bogactwo ich trybów pracy z możliwościami spektroskopii podczerwieni w zakresie analizy właściwości chemicznych. Dzięki temu można uzyskiwać nie tylko widma IR z zadanych nanoobszarów, ale również obrazy struktury, właściwości mechanicznych, elektrycznych i magnetycznych skorelowane z mapami składu chemicznego;
 • system nanoIR3-s®, w którym spektrometria podczerwieni AFM-IR jest dodatkowo rozszerzona o skaningową mikroskopię bliskiego pola (s-SNOM) i jej możliwości w zakresie pozyskiwania informacji optycznych.

JPK Instruments jest światowym liderem w dostarczaniu rozwiązań BioAFM i technik z nimi powiązanymi dla nauk biologiczno-medycznych. Natomiast ANASYS Instruments jest światowym liderem w spektroskopii podczerwieni (IR) w nanoskali.

Więcej

Szkolenia online dla użytkowników AFM i profilometrów

22-10-2017

Firma Bruker prowadzi regularne szkolenia w postaci webinarów dla użytkowników mikroskopów AFM i profilometrów. Szkolenia trwają zwykle około jednej godziny i mają wymiar aplikacyjny, niejednokrotnie poruszając specjalistyczne i zaawansowane zagadnienia. Głównym celem jest wsparcie użytkowników w pełnym wykorzystaniu możliwości zakupionych urządzeń oraz oprogramowania.

Bieżące szkolenia wymagają wcześniejszego zarejestrowania się, natomiast historyczne webinary zostały udostępnione i można je obejrzeć w dowolnym momencie. Rejestracja jest darmowa.

Więcej

Cieszymy się z werdyktu Kapituły Nagrody Nobla!

04-10-2017

  Tegoroczną Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii otrzymali Jacques Dubochet, Joachim Frank i Richard Henderson za opracowanie metody i wprowadzenie do badań mikroskopii krio-elektronowej, w której liderem rozwiązań technologicznych jest ThermoFisherScientific (przedtem FEI). Metoda ta pozwala badać z dużą rozdzielczością strukturę cząsteczek biologicznych w roztworze uprzednio zamrożonym ciekłym azotem. Mikroskopia krio-elektronowa obrazuje najmniejsze cząsteczki biologiczne oraz daje możliwość obserwacji poszczególnych atomów białek. Pozwala zobaczyć je w ich naturalnym środowisku, a także badać ich interakcje zachodzące bezpośrednio w komórkach. Wcześniej badacze do  obserwacji białek stosowali mającą niską rozdzielczość mikroskopię świetlną – albo techniki polegające na uprzednim usunięciu białek z ich naturalnego środowiska. Mikroskopia krio-elektronowa nie wymaga tak kłopotliwych zabiegów przygotowawczych. Badane próbki są zamrażane za pomocą ciekłego azotu, a następnie oglądane w wysokiej próżni za pomocą mikroskopu elektronowego. Jeśli interesuje Państwa ta metoda badawcza, zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami. Źr. PAP

Więcej

Konferencja EM’17 w Jachrance

01-09-2017

W dniach 10-13 września 2017 w hotelu Winsdor w Jachrance odbędzie się konferencja:

XVI International Conference on Electron Microscopy

Jest to największa konferencja poświęcona szeroko pojętej mikroskopii elektronowej i jej zastosowaniom organizowana w Polsce. W trakcie konferencji prezentowane będą wyniki prac badawczych z zakresu inżynierii materiałowej i biologii oraz nowe metody i techniki mikroskopii elektronowej, w tym ultra wysokorozdzielczej. Pełny program konferencji znajduje się na stronie internetowej.

Firma Labsoft wraz z Thermo Fisher Scientific jest złotym sponsorem tej konferencji Zapraszamy do odwiedzania naszego stoiska, gdzie odbędą się prezentacje holderów funkcyjnych firmy DENSsolutions (patrz niżej) oraz konkursy, w których można wygrać swój własny LEGO TEM. Pracownicy naszej firmy oraz naszych partnerów z przyjemnością przedstawią aktualną ofertę oraz pomogą w doborze rozwiązań.

Więcej

 • bruker
 • cryometal
 • edax
 • ThermoFisher Scientific
 • hwi
 • icdd
 • kleindiek
 • leica
 • phi
 • sentech
 • sios
 • spi
 • table
 • veeco

Przypominamy o przetwarzaniu Twoich danych osobowych zgodnych z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz o zasadach, na jakich będzie się to odbywało. Zamykając ten komunikat, zgadzasz się w całości z regulaminem strony.
Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę możesz wycofać w każdej chwili.