Labsoft

Mikroskopia
Optyczna

Pełna oferta dla laboratoriów przemysłowych i badawczych obejmująca mikroskopy stereoskopowe, cyfrowe, złożone i konfokalne oraz kamery i oprogramowanie

Mikroskopia Optyczna

MIKROSKOPIA
SIŁ ATOMOWYCH
I PROFILOMETRIA

Mikroskopy AFM i SPM, szeroki wybór trybów pracy i sond AFM, profilometry optyczne i stykowe

Mikroskopia AFM

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA
TEM, STEM, SEM, DB

Kompletna oferta mikroskopów EM i wyposażenia analitycznego EDS, WDS, EBSP, oraz techniki kriogeniczne, litografia, mikromanipulatory, instrumenty i materiały do preparatyki próbek

Mikroskopia Elektronowa

SERWIS
I WSPARCIE

Specjalistyczny serwis techniczny i obsługa oferowanego sprzętu, szkolenia użytkowników i wsparcie aplikacyjne

Serwis techniczny

WYTWARZANIE
WARSTW, BADANIE POWIERZCHNI

Reaktory RIE, CVD, ALD i MBE do modyfikowania powierzchni i nakładania warstw oraz tribometry, scratch testery, elipsometry i twardościomierze do badania ich właściwości

Badanie warstw

Oferta

Współpraca z PHI AB, HoloMonitor HM4

25-10-2019

Miło nam poinformować, że firma Labsoft nawiązała współpracę z Phase Holographic Imaging AB (PHI) ze Szwecji. W związku z tym w naszej ofercie dostępny jest najnowszy mikroskop holograficzny – Holomonitor HM4 wraz ze wszystkimi opcjami.

Holomonitor HM4 to jedyny dostępny na rynku cyfrowy mikroskop holograficzny do ciągłego (w czasie), przeżyciowego obrazowania żywych komórek adherentnych. Badane komórki adherentne nie wymagają żadnej dodatkowej preparatyki, znakowania, ani barwienia. Mikroskopia holograficzna, oprócz obrazowania, umożliwia pomiar wybranych parametrów komórek, m.in. grubości i optyczna objętości komórek. Dzięki temu, HoloMonitor pełni funkcję cytometru poprzez automatyczną identyfikację komórek do ilościowej analizy pojedynczych komórek i ich populacji. Urządzenie jest kompaktowe i mieści się w inkubatorach do hodowli komórkowych i komorach hiperbarycznych oraz jest zabezpieczone przed warunkami tam panującymi. Przyjazne oprogramowanie mikroskopu można skonfigurować do wielu zastosowań takich jak analiza wzrostu populacji komórek czy określanie parametrów ruchu komórek. Jedną z unikalnych aplikacji jest możliwość obrazowania i analizy procesu zarastania rysy (wound healing). Wszystkie uzyskane dane przedstawiane są w postaci obrazów, wykresów, uśrednionych tabel z możliwością eksportu do arkusza kalkulacyjnego.

Więcej

Webinarium LEIPS & UPS

02-10-2019

W dniu 3 października (czwartek) 2019 o godz. 17.00 zapraszamy do wysłuchania webinarium firmy Physical Electronics pt.

Electronic Band Structure Characterization using LEIPS & UPS on MultiTechnique XPS

Link rejestracyjny znajduje się tutaj.

Prezentacja będzie wprowadzeniem do niskoenergetycznej odwrotnej spektroskopii fotoelektronów (LEIPS) i jej korelacji z ultrafioletową spektroskopią fotoelektronów (UPS). Obie techniki służą do wyznaczania struktury elektronowej. LEIPS do analizy stanów nieobsadzonych oraz wyznaczania powinowactwa elektronowego, a UPS do stanów obsadzonych oraz określania pracy wyjścia i potencjału jonizacyjnego. Znajomość tych parametrów pozwala wyznaczyć przerwę energetyczną.

LEIPS, niskoenergetyczny odpowiednik tradycyjnej fotoemisji odwrotnej IPES, jest nową opcją, dostępną we flagowej linii spektrometrów XPS VersaProbe III firmy PHI – czołowego dostawcy spektrometrów fotoemisyjnych, AES i ToF-SIMS.

Więcej

AFM NanoWizard 4 XP w ofercie Labsoft

04-09-2019

Miło nam poinformować, że w ofercie firmy Labsoft dostępny jest najnowszy mikroskop bioAFM JPK NanoWizard 4 XP.

Dzięki nowoczesnym i wyjątkowym rozwiązaniom obrazowanie z rozdzielczością atomową z szybkim skanowaniem do 150 linii/s oraz szerokim zakresem skanowania do 100 µm są po raz pierwszy w pełni dostępne w jednym systemie.

Najnowszy kontroler Vortis 2 i oprogramowanie sterujące pozwalają również na korzystanie z korzystać z opatentowanych technologii skanowania PeakForce Tapping® firmy Bruker oraz QI® firmy JPK. Oprogramowanie DirectOverlay 2 oraz konstrukcja głowicy skanującej pozwalają na obrazowanie korelacyjne z takimi zaawansowanymi technikami optycznymi jak:

Więcej

Konferencja Zakopane School of Physics

08-05-2019

W Zakopanem, w dniach 21-25 maja 2019r. odbędzie się LIV konferencja Zakopane School of Physics Breaking Frontiers: Submicron Structures in Physics and  Biology, która jest organizowana przez Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie począwszy od 1963 roku.

Podczas konferencji, w dniu 22 maja o godz. 12.30, dr Miriam Unger (Bruker Nano Surfaces) wygłosi wykład pt. „Latest Advances in Nanoscale IR Spectroscopy and Imaging”, na który serdecznie Państwa zapraszamy!

Firma Labsoft od 2018 roku jest dystrybutorem systemów nano-IR firmy Bruker (dawniej Anasys Instruments). Systemy te stanowią połączenie dwóch technik - AFM i IR, dzięki czemu umożliwiają uzyskiwanie widm IR z nanoobszarów (zdolność rozdzielcza <10 nm), ale również obrazów struktury, właściwości mechanicznych, elektrycznych i magnetycznych, skorelowanych z mapami składu chemicznego.

Również zachęcamy Państwa do odwiedzenia naszego stoiska firmowego, na którym obecny będzie dr Michał Kużdżał, i do zapoznania się z najnowszą ofertą naszej firmy.

Więcej

 • bruker
 • cryometal
 • edax
 • ThermoFisher Scientific
 • hwi
 • icdd
 • kleindiek
 • leica
 • phi
 • sentech
 • sios
 • spi
 • table
 • veeco

Przypominamy o przetwarzaniu Twoich danych osobowych zgodnych z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz o zasadach, na jakich będzie się to odbywało. Zamykając ten komunikat, zgadzasz się w całości z regulaminem strony.
Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę możesz wycofać w każdej chwili.