Labsoft

Mikroskopia
Optyczna

Pełna oferta dla laboratoriów przemysłowych i badawczych obejmująca mikroskopy stereoskopowe, cyfrowe, złożone i konfokalne oraz kamery i oprogramowanie

Mikroskopia Optyczna

MIKROSKOPIA
SIŁ ATOMOWYCH
I PROFILOMETRIA

Mikroskopy AFM i SPM, szeroki wybór trybów pracy i sond AFM, profilometry optyczne i stykowe

Mikroskopia AFM

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA
TEM, STEM, SEM, DB

Kompletna oferta mikroskopów EM i wyposażenia analitycznego EDS, WDS, EBSP, oraz techniki kriogeniczne, litografia, mikromanipulatory, instrumenty i materiały do preparatyki próbek

Mikroskopia Elektronowa

SERWIS
I WSPARCIE

Specjalistyczny serwis techniczny i obsługa oferowanego sprzętu, szkolenia użytkowników i wsparcie aplikacyjne

Serwis techniczny

WYTWARZANIE
WARSTW, BADANIE POWIERZCHNI

Reaktory RIE, CVD, ALD i MBE do modyfikowania powierzchni i nakładania warstw oraz tribometry, scratch testery, elipsometry i twardościomierze do badania ich właściwości

Badanie warstw

DENSsolutions już dostępny w ofercie Labsoft

04-08-2017

Wysokorozdzielczy transmisyjny mikroskop elektronowy, choć stanowi potężne narzędzie
badawcze do obserwacji materiałów w nanoskali, umożliwia prowadzenie wysokopróżniowych
pomiarów jedynie w warunkach statycznych. Grupa młodych naukowców-pasjonatów z firmy
DENSsolutions stawiła wyzwanie tym ograniczeniom. Holdery DENSsolutions dają naukowcom
zdolność do pełnego zbadania zjawisk występujących w materiałach, ale w warunkach, w których
dany materiał będzie pracować w świecie rzeczywistym. Obserwacje TEM w warunkach
dynamicznych stanowią klucz do przełomowych odkryć.

o denssolutions

 • bruker
 • cryometal
 • edax
 • ThermoFisher Scientific
 • hwi
 • icdd
 • kleindiek
 • leica
 • phi
 • sentech
 • sios
 • spi
 • table
 • veeco