Labsoft

LIGHT
MICROSCOPY

Complete solutions for industrial and research laboratories including stereoscope, digital, compound and confocal microscopes and CCD cameras and software

Mikroskopia Optyczna

ATOMIC FORCE
MICROSCOPY
AND PROFILOMETRY

AFM and SPM microscopes, wide range of operation modes and AFM probes, stylus and optical 3D surface profilers

Mikroskopia AFM

ELECTRON
MICROSCOPY
AND DUAL BEAM SYSTEMS

Full range of SEM, TEM and dual beam microscopes and analytical EDS, WDS, EBSD systems, cryo-techniques, litography, micromanipulators, sample preparation instruments and materials

Mikroskopia Elektronowa

SERVICE
AND SUPPORT

Specialized technical service, user training and application oriented suport

Serwis techniczny

THIN FILM
DEPOSITION,
SURFACE ANALYSIS

RIE, CVD, ALD and MBE reactors for surface modification and thin-film deposition, tribometers, scratch testers, ellipsometers and indentation testers for surface and layer characterization

Badanie warstw

BioScope Resolve

Bruker

Sorry, this entry is only available in Polish.

FAQ

 • (Polski) Jakie cechy i parametry można zbadać/zmierzyć urządzeniem?

  (Polski)

  Mikroskop BioScope Resolve został zaprojektowany do badań materiałów biologicznych: tkanek, bakterii, wirusów oraz biomolekuł. Jednakże, jako mikroskop sił atomowych, doskonale sprawdza się także na próbkach z zakresu inżynierii materiałowej. Cechy obrazowane przy pomocy mikroskopu BioScope Resolve to topografia powierzchni skorelowana z właściwościami nanomechanicznymi, takim jak adhezja czy moduł Younga. Opcjonalny tryb FastTapping umożliwia obserwacje dynamiki procesów nawet w skali nanometrowej.

 • (Polski) Jakie rozmiary i kształt powinna mieć próbka?

  (Polski)

  BioScope Resolve jest kompatybilny ze szkiełkami mikroskopowymi (25×75 mm), szkiełkami nakrywkowymi (25×25 mm), szalkami Petriego (60 mm i 35 mm), a także z szlkami ze szklanym dnem o średnicy 50 mm (Wilco Wells).

 • (Polski) Jak należy przygotować próbkę?

  (Polski)

  Preperatyka próbek zależna jest od materiału, który chcemy zbadać. Biomolekuły należy umieścić na płaskim podłożu (HOPG, mika) w taki sposób, aby były przytwierdzone do podłoża. Z kolei komórki wyhodowane w szalce Petriego nie wymagają dodatkowych zabiegów. Należy mieć na uwadze maksymalny zakres pomiarowy w osi Z, który w przypadku mikroskopu BioScope Resolve wynosi 15 µm.

 • (Polski) Jak długo trwa przeciętny pomiar i czy może zostać zautomatyzowany?

  (Polski)

  Przeciętny pomiar trwa około kilku minut. Opcjonalny tryb FastTapping pozwala skrócić ten czas nawet do kilkunastu – kilkudziesięciu sekund. Oprogramowanie MIROView pozwala na wykonywanie pomiarów w sposób zautomatyzowany. Automatyzacja pomiarów możliwa jest także poprzez programowanie położenia stolika.

 • (Polski) W jakiej postaci otrzymuje się wyniki i czy ich interpretacja jest trudna?

  (Polski)

  Wyniki topografii otrzymuje się w postaci trójwymiarowej mapy powierzchni. Interpretacja wyników zależy od doświadczenia użytkownika, jednakże są one przedstawione w czytelnej i przejrzystej formie. Należy pamiętać, że mikroskop AFM umożliwia także pomiary innych właściwości (np. nanomechanicznych). W takim wypadku poza topografią powierzchni otrzymuje się przykładowo mapę rozkładu modułu Younga czy rozkładu adhezji pomiędzy ostrzem a próbką. Co ważne, mapy topografii i innych właściwości mogą być ze sobą ściśle skorelowane.

 • (Polski) Jakie są gabaryty urządzenia wraz z niezbędnymi elementami pomocniczymi?

  (Polski)

  BioScope Resolve jest urządzeniem kompaktowym i wraz z komorą akustyczną zajmuje powierzchnię ok. 2 m2. Ponieważ urządzenie jest sterowane za pośrednictwem kontrolerów przy pomocy komputera, to należy doliczyć jeszcze rozmiary stołu biurowego. Należy także zwrócić uwagę, aby zapewnić swobodny dostęp do elementów mikroskopu.

 • (Polski) Czy pomieszczenie, w którym będzie zainstalowane urządzenie musi spełniać szczególne wymagania?

  (Polski)

  BioScope Resolve jest urządzeniem laboratoryjnym. Wymaga się zatem, aby w pomieszczeniu oprócz dostępu do zasilania, panowała odpowiednia temperatura i wilgotność powietrza oraz nie było zapylenia. Muszą być również spełnione odpowiednie wymogi odnośnie drgań mechanicznych i akustycznych. Należy także unikać instalowania mikroskopu tuż pod klimatyzatorami lub wyciągami wentylacyjnymi. Ponadto zaleca się, aby mikroskop był instalowany na najniższych kondygnacjach docelowego budynku (piwnica lub parter). Firma LABSOFT zapewnia pełne wsparcie w przygotowaniu pomieszczeń do instalacji mikroskopu, jak i przeprowadza proces samej instalacji. Nasi inżynierowie wykonują stosowne pomiary drgań i doradzają odpowiednią lokalizację mikroskopu.

 • (Polski) Czy urządzenie jest głośne i generuje inne uciążliwe czynniki?

  (Polski)

  Praca mikroskopu jest słyszalna w znikomym stopniu. Urządzenie nie jest uciążliwe ani szkodliwe dla otoczenia.

 • (Polski) Jakie są koszty części zużywalnych i eksploatacji urządzenia?

  (Polski)

  Materiałem eksploatacyjnym w mikroskopie sił atomowych są przede wszystkim sondy. Zużycie sond zależy od sposobu użytkowania i typu badanej próbki. W mikroskopie BioScope Resolve ze względu na dostępność trybu PeakForce Tapping, zużycie sond jest zdecydowanie mniejsze niż w konwencjonalnych mikroskopach AFM. Ceny sond są zróżnicowane i zależą między innymi od zastosowania. Zachęcamy do zapoznania się z cenami sond na stronie producenta: http://www.brukerafmprobes.com/

Products

 • bruker
 • cryometal
 • edax
 • ThermoFisher Scientific
 • hwi
 • icdd
 • kleindiek
 • leica
 • phi
 • sentech
 • sios
 • spi
 • table
 • veeco

(Polski) Przypominamy o przetwarzaniu Twoich danych osobowych zgodnych z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz o zasadach, na jakich będzie się to odbywało. Zamykając ten komunikat, zgadzasz się w całości z regulaminem strony.
Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę możesz wycofać w każdej chwili.