Labsoft

DYFRAKTOMETRY XRD, SCXRD,
SPEKTROMETRY EDXRF, WDXRF, μXRF

Szeroka gama proszkowych i monokrystalicznych dyfraktometrów oraz spektrometrów XRF i microXRF.

DYFRAKTOMETRY XRD, SCXRD

MIKROSKOPIA
SIŁ ATOMOWYCH
I PROFILOMETRIA

Mikroskopy AFM i SPM, szeroki wybór trybów pracy i sond AFM, profilometry optyczne i stykowe

Mikroskopia AFM

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA
TEM, STEM, SEM, DB

Kompletna oferta mikroskopów EM i wyposażenia analitycznego EDS, WDS, EBSP, oraz techniki kriogeniczne, litografia, mikromanipulatory, instrumenty i materiały do preparatyki próbek

Mikroskopia Elektronowa

SERWIS
I WSPARCIE

Specjalistyczny serwis techniczny i obsługa oferowanego sprzętu, szkolenia użytkowników i wsparcie aplikacyjne

Serwis techniczny

WYTWARZANIE
WARSTW, BADANIE POWIERZCHNI

Reaktory RIE, CVD, ALD i MBE do modyfikowania powierzchni i nakładania warstw oraz tribometry, scratch testery, elipsometry i twardościomierze do badania ich właściwości

Badanie warstw

Firma

Firma LABSOFT jest wieloletnim, uznanym dostawcą urządzeń badawczych, aparatury pomiarowej i technologicznej renomowanych producentów. Oferowane przez nas urządzenia znajdują zastosowanie w ogólnie pojętej nanotechnologii, inżynierii materiałowej, naukach fizycznych, chemicznych, biologicznych i medycznych. Posiadamy bazę ponad 700 zainstalowanych przyrządów badawczych, w tym o bardzo wysokim poziomie złożoności, oraz szereg referencji ze zrealizowanych dostaw świadczących o naszych kompetencjach i doświadczeniu.

Labsoft to zespół ponad 30 osób, w tym 14 inżynierów serwisowych rozlokowanych na terenie całego kraju. Śledzimy uważnie dynamicznie rozwijający się rynek urządzeń badawczych, stale podnosimy swoje kwalifikacje, wprowadzamy i proponujemy nowe rozwiązania. Wysokie kompetencje naszych inżynierów sprawiają, że pomagamy partnerom w serwisie aparatury także poza granicami Polski. Jako doświadczona firma, doskonale zdajemy sobie sprawę ze złożoności współczesnej aparatury badawczej, z jej niesamowitego potencjału badawczego, ale również z wyzwań stawianych operatorom oraz osobom interpretującym uzyskane wyniki. Dlatego naszym celem jest wdrożenie koncepcji pełnego wsparcia klienta – od doradztwa przy wyborze urządzeń, poprzez przygotowanie pomieszczeń, instalację i uruchomienie aparatury, przeszkolenie użytkowników, utrzymanie jej w ruchu, aż do udzielenia wsparcia aplikacyjnego dla użytkowników.

Labsoft

Planujemy dalszy konsekwentny rozwój, zwiększenie potencjału sprzętowego, w tym urządzeń demonstracyjnych i szkoleniowych oraz zapasu części zamiennych i eksploatacyjnych. Rozwijamy się, aby być w stanie służyć naszym klientom coraz lepszym, skuteczniejszym i specjalistycznym wsparciem, adekwatnym do oczekiwań i rozwoju technologii.

Labsoft_chmura

Zarys historii firmy

2019-2022…

 

W ostatnich latach wiele dziedzin  życia zasnuł cień pandemicznych wydarzeń, niepewności i zmienności sytuacji. Zaburzenia dotyczyły nie tylko procesów produkcji, logistyki, łańcuchów dostaw, ale i zmiany sposobu codziennej pracy i interakcji między firmami i klientami.  Z konieczności prowadzenia efektywnej pracy zdalnej dokonaliśmy w firmie swoistej rewolucji przechodząc w pełni na rozwiązania chmurowe MS365, Teams itp.   Mimo restrykcji udało nam się nadal aktywnie wspierać klientów za granicą oraz skutecznie instalować nowe urządzenia w kraju.  Zaprawieni w nowych warunkach wkroczyliśmy w rok jubileuszowy – 2022 jest rokiem 30-lecia działalności.

2017-2018…

W 2017 roku – roku jubileuszowym 25 lecia firmy – nastąpił przełom w postaci zmiany formy prawnej z jednoosobowej działalności w Spółkę z o.o.  Spośród pracowników wyłoniony został Zarząd. Dodatkowo skład grupy powiększył się o kilka doświadczonych osób z branżowymi doktoratami. Strategicznie koncentrujemy się dziś na partnerstwie z dużymi producentami dokonując akwizycji nowych grup produktów – jak np. Bruker AXS i Bruker Nano, czy Hysitron (obecnie także część Bruker Nano).  Nasz odnowiony i zintegrowany zespół wyznaje w działaniu siedem wartości wypracowanych na wspólnych szkoleniach i warsztatach. Także akwizycja FEI Company na przełomie 2016/2017 przez dziesięciokrotnie większa firmę Thermo Fisher Scientific otwiera przed nami nowe możliwości wspierania naszych klientów.

2014-2016

W 2014 roku firma doznała zawirowania spowodowanego globalnymi, strategicznymi decyzjami kilku partnerów o zmianie sposobu dystrybucji swoich produktów. Zmiany te spowodowały usunięcie z oferty niektórych urządzeń (CSM Instruments/Anton Paar, PhenomWorld, Fischione itp.) – konsekwencją czego było odejście z zespołu kilku pracowników zajmujących się tymi produktami. Jednocześnie zmieniliśmy po raz ostatni siedzibę na bardzo wygodne, dobrze zlokalizowane w pełni komercyjne i uniwersalne biuro przy ul. Puławskiej 469 w Warszawie.  Dokonaliśmy też gruntownego re-brandingu barw firmowych.

 

2012-2013

logo-20lat-blue

W 2012 roku Labsoft obchodzi 20-lecie działalności. Okrągły jubileusz świętuje cała załoga w składzie 24 osób. Rozwijamy projekt własnego laboratorium aplikacyjnego – baza urządzeń demonstracyjnych i szkoleniowych zostaje wzbogacona o platformy antywibracyjne HWL-TableStable, mikroskopy optyczne Leica oraz napylarkę Leica. Powstaje nowy dział wsparcia aplikacyjnego, w którego składzie pojawiają się również osoby z doświadczeniem naukowym.

2006-2011

Radykalna konsolidacja oferty, która zostaje ukierunkowana na kompleksowe rozwiązania dla nanotechnologii. Poza mikroskopami elektronowymi, zaczynamy oferować urządzenia do preparatyki próbek firmy Leica Microsystems oraz produkty uzupełniające (spektrometry XRF firmy EDAX, mikroskopy optyczne Leica i inne).

Labsoft pozyskuje kilka zamówień publicznych o znacznej wartości, w ramach których dostarcza m.in. najnowocześniejsze wysoko-rozdzielcze mikroskopy serii Titan do kluczowych polskich laboratoriów mikroskopii elektronowej. Kompleksowo wyposażyliśmy m.in. Instytut Fizyki PAN w Warszawie, Instytut Metalurgii Żelaza w Gliwicach, UMCS w Lublinie, Laboratorium Badania Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej, Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Katedrę Histologii i Embriologii Śląskiej AM w Zabrzu. W większości tych instalacji aktywnie uczestniczyliśmy w skomplikowanym procesie adaptacji pomieszczeń.

Przeniesienie firmy do własnej siedziby w budynku przy ul. Wantule 12, stanowi krok milowy w organizacji działalności firmy.

Rosnący skład osobowy powoduje powstanie i realizację pomysłu corocznych wyjazdów integracyjnych całego zespołu oraz utworzenie grupy Labsoft Adventure Team, startującej między innymi w maratonach rowerowych MTB.

2000-2005

Dynamiczny rozwój amerykańskiej firmy FEI Company, która w 1997 roku przejęła dział mikroskopii elektronowej firmy Philips, prowadzi do znacznego rozszerzenia naszej oferty w zakresie mikroskopii elektronowej.

Nawiązanie współpracy z firmą Veeco Metrology (obecnie część Bruker Nano Surfaces) w zakresie urządzeń do metrologii powierzchni (mikroskopy AFM/SPM i profilometry).

Wraz z poszerzaniem oferty liczebność naszego zespołu stale wzrasta, co stwarza konieczność powiększenia przestrzeni do pracy i powodowało kilkukrotną zmianę adresu naszej siedziby.

1996-1999

Firma kontynuuje działalność pod nazwą Labsoft S.c. i rozpoczyna import aparatury laboratoryjnej oraz otwiera swoje pierwsze własne biuro w Piasecznie. Następnie działa przez kilka lat równolegle jako Emisja S.c., zostając wyłącznym przedstawicielem wiodącego producenta mikroskopów elektronowych Philips Electron Optics z Holandii.

Oferta firmy obejmuje m.in. spektrokolorymetry Macbeth, urządzenia do preparatyki Herzog, analizatory elektroforezy kapilarnej VillaLabeco, urządzenia do badania właściwości powierzchni CSEM Neuchatel (później CSM Instruments), elipsometry SENTECH, spektrofotometry iskrowe do analizy metali ARUN Technologies, spektrometry XRF Jordan Valley, systemy akwizycji obrazu Point Electronic oraz dewary do azotu Cryometal

Firma wykonuje na zasadzie wyłączności serwis techniczny mikroskopów elektronowych Philips.

1992-1995

Firma Labsoft powstaje w 1992 roku. Nazwa ma związek z pierwszymi działaniami polegającymi na tworzeniu specjalistycznego oprogramowania do obróbki danych ze spektrometrów analitycznych Philips (Unicam). Firma zajmuje się autoryzowanym serwisem urządzeń do liofilizacji firmy Finn-Aqua (potem AMSCO / Steris) oraz stopniowo rozszerza profil o dodatkową aparaturę próżniową i urządzenia do cyfryzacji procesu akwizycji obrazów w starszych systemach mikroskopów elektronowych.

W zakresie działalności firmy znajduje się również prowadzenie szkoleń z obsługi aparatury analitycznej oraz tłumaczenie specjalistycznej dokumentacji technicznej.

 • bruker
 • cryometal
 • edax
 • ThermoFisher Scientific
 • hwi
 • icdd
 • kleindiek
 • phi
 • sentech
 • sios
 • spi
 • table
 • veeco

Przypominamy o przetwarzaniu Twoich danych osobowych zgodnych z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz o zasadach, na jakich będzie się to odbywało. Zamykając ten komunikat, zgadzasz się w całości z regulaminem strony.
Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę możesz wycofać w każdej chwili.