Labsoft

Mikroskopia
Optyczna

Pełna oferta dla laboratoriów przemysłowych i badawczych obejmująca mikroskopy stereoskopowe, cyfrowe, złożone i konfokalne oraz kamery i oprogramowanie

Mikroskopia Optyczna

MIKROSKOPIA
SIŁ ATOMOWYCH
I PROFILOMETRIA

Mikroskopy AFM i SPM, szeroki wybór trybów pracy i sond AFM, profilometry optyczne i stykowe

Mikroskopia AFM

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA
TEM, STEM, SEM, DB

Kompletna oferta mikroskopów EM i wyposażenia analitycznego EDS, WDS, EBSP, oraz techniki kriogeniczne, litografia, mikromanipulatory, instrumenty i materiały do preparatyki próbek

Mikroskopia Elektronowa

SERWIS
I WSPARCIE

Specjalistyczny serwis techniczny i obsługa oferowanego sprzętu, szkolenia użytkowników i wsparcie aplikacyjne

Serwis techniczny

WYTWARZANIE
WARSTW, BADANIE POWIERZCHNI

Reaktory RIE, CVD, ALD i MBE do modyfikowania powierzchni i nakładania warstw oraz tribometry, scratch testery, elipsometry i twardościomierze do badania ich właściwości

Badanie warstw

Firma

Firma LABSOFT jest doświadczonym i uznanym dostawcą urządzeń badawczych, aparatury pomiarowej i technologicznej renomowanych producentów. Oferowane przez nas urządzenia znajdują zastosowanie w ogólnie pojętej nanotechnologii, inżynierii materiałowej, naukach fizycznych, chemicznych, biologicznych i medycznych. Posiadamy bazę ponad 450 zainstalowanych przyrządów badawczych, w tym o bardzo wysokim poziomie złożoności, oraz szereg referencji ze zrealizowanych dostaw.

W chwili obecnej Labsoft to zespół ponad 20 osób, w tym 11 inżynierów serwisowych rozlokowanych na terenie całego kraju. Śledzimy uważnie dynamicznie rozwijający się rynek urządzeń badawczych, stale podnosimy swoje kwalifikacje, wprowadzamy nowe trendy i proponujemy nowe rozwiązania. Jako doświadczona firma, doskonale zdajemy sobie sprawę ze złożoności współczesnej aparatury badawczej, z jej niesamowitego wręcz potencjału badawczego, ale również z wyzwań stawianych operatorom oraz osobom interpretującym uzyskane wyniki. Dlatego naszym celem jest wdrożenie koncepcji pełnego wsparcia klienta – od doradztwa przy wyborze urządzeń, poprzez przygotowanie pomieszczeń, instalację i uruchomienie aparatury, przeszkolenie użytkowników, utrzymanie jej w ruchu, aż do udzielenia wsparcia aplikacyjnego dla użytkowników.

Labsoft

Planujemy dalszy konsekwentny rozwój, inwestycje w nową siedzibę firmy, zwiększenie potencjału sprzętowego, w tym urządzeń demonstracyjnych i szkoleniowych oraz zapasu części zamiennych i eksploatacyjnych. Mamy nadzieję, że będziemy w stanie służyć naszym klientom coraz lepszym, skuteczniejszym i specjalistycznym wsparciem, adekwatnym do oczekiwań i rozwoju technologii.

Labsoft_chmura

Historia firmy

2012-2013

logo-20lat-blue

W 2012 roku Labsoft obchodzi 20-lecie działalności. Okrągły jubileusz świętuje cała załoga w składzie 24 osób.

Rozwijamy projekt własnego laboratorium aplikacyjnego – baza urządzeń demonstracyjnych i szkoleniowych zostaje wzbogacona o platformy antywibracyjne HWL-TableStable, mikroskopy optyczne Leica oraz napylarkę Leica.

Powstaje nowy dział wsparcia aplikacyjnego, w którego składzie pojawiają się również osoby z doświadczeniem naukowym.

2006-2011

Radykalna konsolidacja oferty, która zostaje ukierunkowana na kompleksowe rozwiązania dla nanotechnologii. Poza mikroskopami elektronowymi, zaczynamy oferować urządzenia do preparatyki próbek firmy Leica Microsystems oraz produkty uzupełniające (spektrometry XRF firmy EDAX, mikroskopy optyczne Leica i inne).

Labsoft pozyskuje kilka zamówień publicznych o znacznej wartości, w ramach których dostarcza m.in. najnowocześniejsze wysokorozdzielcze mikroskopy serii Titan do kluczowych polskich laboratoriów mikroskopii elektronowej. Kompleksowo wyposażyliśmy m.in. Instytut Fizyki PAN w Warszawie, Instytut Metalurgii Żelaza w Gliwicach, UMCS w Lublinie, Laboratorium Badania Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej, Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Katedrę Histologii i Embriologii Śląskiej AM w Zabrzu. W większości tych instalacji aktywnie uczestniczymy w skomplikowanym procesie adaptacji pomieszczeń.

Przeniesienie firmy do własnej siedziby w budynku przy ul. Wantule 12, co stanowi krok milowy w organizacji działalności firmy.

Rosnący skład osobowy powoduje powstanie i realizację pomysłu corocznych wyjazdów integracyjnych całego zespołu oraz utworzenie grupy Labsoft Adventure Team, startującej między innymi w maratonach rowerowych MTB.

2000-2005

Dynamiczny rozwój amerykańskiej firmy FEI Company, która w 1997 roku przejęła dział mikroskopii elektronowej firmy Philips, prowadzi do znacznego rozszerzenia naszej oferty w zakresie mikroskopii elektronowej.

Nawiązanie współpracy z firmą Veeco (obecnie Bruker) w zakresie urządzeń do metrologii powierzchni (mikroskopy AFM/SPM i profilometry).

Wraz z poszerzaniem oferty liczebność naszego zespołu stale wzrasta, co stwarza konieczność powiększenia przestrzeni do pracy i powodowało kilkukrotną zmianę adresu naszej siedziby.

1996-1999

Firma kontynuuje działalność pod nazwą Labsoft S.c. i rozpoczyna import aparatury laboratoryjnej oraz otwiera swoje pierwsze własne biuro w Piasecznie. Następnie działa przez kilka lat równolegle jako Emisja S.c., zostając wyłącznym przedstawicielem wiodącego producenta mikroskopów elektronowych Philips Electron Optics z Holandii.

Oferta firmy obejmuje m.in. spektrokolorymetry Macbeth, urządzenia do preparatyki Herzog, analizatory elektroforezy kapilarnej VillaLabeco, urządzenia do badania właściwości powierzchni CSEM Neuchatel, elipsometry SENTECH, spektrofotometry iskrowe do analizy metali ARUN Technologies, systemy akwizycji obrazu Point Electronic oraz dewary do azotu Cryometal

Firma wykonuje na zasadzie wyłączności serwis techniczny mikroskopów elektronowych Philips.

1992-1995

Firma Labsoft powstaje w 1992 roku. Nazwa ma związek z pierwszymi działaniami polegającymi na tworzeniu specjalistycznego oprogramowania do obróbki danych ze spektrometrów analitycznych Philips (Unicam). Firma zajmuje się autoryzowanym serwisem urządzeń do liofilizacji firmy Finn-Aqua (potem AMSCO i Steris) oraz stopniowo rozszerza profil o dodatkową aparaturę próżniową i urządzenia do cyfryzacji procesu akwizycji obrazów w starszych systemach mikroskopów elektronowych.

W zakresie działalności firmy znajduje się również prowadzenie szkoleń z obsługi aparatury analitycznej oraz tłumaczenie specjalistycznej dokumentacji technicznej.

 • bruker
 • cryometal
 • edax
 • fei
 • hwi
 • icdd
 • kleindiek
 • leica
 • phi
 • sentech
 • sios
 • spi
 • table
 • veeco