Labsoft

DYFRAKTOMETRY XRD, SCXRD,
SPEKTROMETRY EDXRF, WDXRF, μXRF

Szeroka gama proszkowych i monokrystalicznych dyfraktometrów oraz spektrometrów XRF i microXRF.

DYFRAKTOMETRY XRD, SCXRD

MIKROSKOPIA
SIŁ ATOMOWYCH
I PROFILOMETRIA

Mikroskopy AFM i SPM, szeroki wybór trybów pracy i sond AFM, profilometry optyczne i stykowe

Mikroskopia AFM

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA
TEM, STEM, SEM, DB

Kompletna oferta mikroskopów EM i wyposażenia analitycznego EDS, WDS, EBSP, oraz techniki kriogeniczne, litografia, mikromanipulatory, instrumenty i materiały do preparatyki próbek

Mikroskopia Elektronowa

SERWIS
I WSPARCIE

Specjalistyczny serwis techniczny i obsługa oferowanego sprzętu, szkolenia użytkowników i wsparcie aplikacyjne

Serwis techniczny

WYTWARZANIE
WARSTW, BADANIE POWIERZCHNI

Reaktory RIE, CVD, ALD i MBE do modyfikowania powierzchni i nakładania warstw oraz tribometry, scratch testery, elipsometry i twardościomierze do badania ich właściwości

Badanie warstw

Nowe produkty Bruker w ofercie Labsoft

06-02-2019

Miło nam poinformować, iż w związku z przejęciem JPK Instruments AG i ANASYS Instruments przez Bruker Corp., firma Labsoft rozszerzyła swoje portfolio o następujące produkty:

 • mikroskop bio-AFM NanoWizard® 4 BioScience – w chwili obecnej jest to już czwarta generacja tego urządzenia. Oprócz wysokiej stabilności, rozdzielczości, dużej szybkości skanowania oraz dużego zakresu skanowania, mikroskop można łatwo zintegrować z innymi zaawansowanymi technikami obrazowania optycznego (np. mikroskopia konfokalna, FLIM, FCS, FRET, Raman) oraz superrozdzielczego (np. STED, SIM, PALM/STORM);
 • mikroskop bio-AFM NanoWizard® Ultra Speed 2 – do obrazowania z rozdzielczością atomową przy ogromnych prędkościach skanowania sondy do 10 ramek/s, umożliwiających obrazowanie dynamiczne żywych komórek. W mikroskopie dostępny jest tryb PeakForce Tapping. Duży zakres w osi Z umożliwia skanowanie komórek oraz powierzchni pofałdowanych. Mikroskop można łatwo zintegrować z technikami optycznymi;
 • system CellHesion® – do ilościowego badania oddziaływań między komórkami i między komórkami a substratami oraz do analizy odpowiedzi komórek na zewnętrzne czynniki mechaniczne. System pozwala również uzyskiwać mapy właściwości mechanicznych komórek i tkanek. Urządzenie łatwo zintegrować z technikami optycznymi. System jest dostępny również jako moduł do mikroskopów NanoWizard;
 • spektroskop siłowy ForceRobot® 300 – do zautomatyzowanych pomiarów właściwości mechanicznych pojedynczych molekuł oraz oddziaływań między nimi. Urządzenie może wykonywać pomiary wielu tysięcy krzywych siłowych w sposób automatyczny, bez nadzoru użytkownika. Badania można prowadzić w kontrolowanych warunkach temperatury i w środowisku wodnym;
 • pęseta/pułapka optyczna NanoTracker™ 2 – do manipulowania obiektami w mikro- i nanoskali w sposób nieinwazyjny. To zintegrowane z odwróconym mikroskopem świetlnym urządzenie wykorzystuje laserowe pułapki optyczne. Obiekty (o rozmiarach od 30 nm do kilku mikronów) uwięzione w pułapkach można następnie przesuwać poprzez ruch pułapki lub preparatu. Oprócz precyzyjnej manipulacji obiektami, pęsetę można również wykorzystać do pomiarów mechanicznych pojedynczych molekuł z precyzją pomiaru siły nawet kilku femtoniutonów. Dostępna jest również platforma OT-AFM Combi System, w której pęseta jest zintegrowana z mikroskopem AFM NanoWizard;
 • spektrometr podczerwieni AFM-IR nanoIR3® – do analizy składu chemicznego w nanoobszarach z rozdzielczością lepszą niż 10 nm. Spektrometry AFM-IR łączą w sobie wysoką rozdzielczość mikroskopów AFM i bogactwo ich trybów pracy z możliwościami spektroskopii podczerwieni w zakresie analizy właściwości chemicznych. Dzięki temu można uzyskiwać nie tylko widma IR z zadanych nanoobszarów, ale również obrazy struktury, właściwości mechanicznych, elektrycznych i magnetycznych skorelowane z mapami składu chemicznego;
 • system nanoIR3-s®, w którym spektrometria podczerwieni AFM-IR jest dodatkowo rozszerzona o skaningową mikroskopię bliskiego pola (s-SNOM) i jej możliwości w zakresie pozyskiwania informacji optycznych.

JPK Instruments jest światowym liderem w dostarczaniu rozwiązań BioAFM i technik z nimi powiązanymi dla nauk biologiczno-medycznych. Natomiast ANASYS Instruments jest światowym liderem w spektroskopii podczerwieni (IR) w nanoskali.

 • bruker
 • cryometal
 • edax
 • ThermoFisher Scientific
 • hwi
 • icdd
 • kleindiek
 • phi
 • sentech
 • sios
 • spi
 • table
 • veeco

Przypominamy o przetwarzaniu Twoich danych osobowych zgodnych z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz o zasadach, na jakich będzie się to odbywało. Zamykając ten komunikat, zgadzasz się w całości z regulaminem strony.
Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę możesz wycofać w każdej chwili.