Labsoft

Mikroskopia
Optyczna

Pełna oferta dla laboratoriów przemysłowych i badawczych obejmująca mikroskopy stereoskopowe, cyfrowe, złożone i konfokalne oraz kamery i oprogramowanie

Mikroskopia Optyczna

MIKROSKOPIA
SIŁ ATOMOWYCH
I PROFILOMETRIA

Mikroskopy AFM i SPM, szeroki wybór trybów pracy i sond AFM, profilometry optyczne i stykowe

Mikroskopia AFM

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA
TEM, STEM, SEM, DB

Kompletna oferta mikroskopów EM i wyposażenia analitycznego EDS, WDS, EBSP, oraz techniki kriogeniczne, litografia, mikromanipulatory, instrumenty i materiały do preparatyki próbek

Mikroskopia Elektronowa

SERWIS
I WSPARCIE

Specjalistyczny serwis techniczny i obsługa oferowanego sprzętu, szkolenia użytkowników i wsparcie aplikacyjne

Serwis techniczny

WYTWARZANIE
WARSTW, BADANIE POWIERZCHNI

Reaktory RIE, CVD, ALD i MBE do modyfikowania powierzchni i nakładania warstw oraz tribometry, scratch testery, elipsometry i twardościomierze do badania ich właściwości

Badanie warstw

Nowy pracownik

29-10-2012

We wrześniu do zespołu firmy Labsoft dołączył dr inż. Sebastian Arabasz. Będzie on pracował w dziale wsparcia aplikacyjnego jako specjalista w zakresie mikroskopii elektronowej. Sebastian Arabasz przez ostatnie cztery lata pracował w Instytucie Metalurgii Żelaza w Gliwicach, gdzie był głównym operatorem mikroskopu (S)TEM Titan 80-300 oraz SEM/FIB Quanta 3D. Z wykształcenia jest fizykiem i posiada doktorat w dyscyplinie fizyka. Główne zainteresowania naukowe to fizykochemia powierzchni półprzewodników.

Titan_IMŻ
SA przy pracy z mikroskopem Titan (photo Jakub Jermak)

 • bruker
 • cryometal
 • edax
 • ThermoFisher Scientific
 • hwi
 • icdd
 • kleindiek
 • leica
 • phi
 • sentech
 • sios
 • spi
 • table
 • veeco