Labsoft

Mikroskopia
Optyczna

Pełna oferta dla laboratoriów przemysłowych i badawczych obejmująca mikroskopy stereoskopowe, cyfrowe, złożone i konfokalne oraz kamery i oprogramowanie

Mikroskopia Optyczna

MIKROSKOPIA
SIŁ ATOMOWYCH
I PROFILOMETRIA

Mikroskopy AFM i SPM, szeroki wybór trybów pracy i sond AFM, profilometry optyczne i stykowe

Mikroskopia AFM

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA
TEM, STEM, SEM, DB

Kompletna oferta mikroskopów EM i wyposażenia analitycznego EDS, WDS, EBSP, oraz techniki kriogeniczne, litografia, mikromanipulatory, instrumenty i materiały do preparatyki próbek

Mikroskopia Elektronowa

SERWIS
I WSPARCIE

Specjalistyczny serwis techniczny i obsługa oferowanego sprzętu, szkolenia użytkowników i wsparcie aplikacyjne

Serwis techniczny

WYTWARZANIE
WARSTW, BADANIE POWIERZCHNI

Reaktory RIE, CVD, ALD i MBE do modyfikowania powierzchni i nakładania warstw oraz tribometry, scratch testery, elipsometry i twardościomierze do badania ich właściwości

Badanie warstw

Odnowienie certyfikatu Trace International

10-01-2016

Miło nam poinformować, że podobnie jak w poprzednich latach, firma Labsoft przeszła pozytywną weryfikację przez międzynarodową organizację TRACE International. Uzyskaliśmy certyfikat potwierdzający naszą nieposzlakowaną opinię i dobrą reputację, dbałość o przestrzeganie procedur antykorupcyjnych oraz transparentność w zakresie działań biznesowych. Certyfikat ważny jest do 31 października 2016.

Firma Labsoft – Krzysztof Herman jest zweryfikowanym członkiem organizacji TRACE International od 1 listopada 2012.

Trace_2016

TRACE International to organizacja non-profit założona w 2001 roku, która oferuje praktyczne rozwiązania z zakresu procedur antykorupcyjnych (anti-bribery compliance) dla międzynarodowych firm i ich partnerów handlowych (przedstawicieli handlowych, konsultantów, dystrybutorów, dostawców części, itp.). Główną misją organizacji jest zwiększanie transparentności działalności handlowej poprzez dostosowywanie procedur do międzynarodowych standardów antykorupcyjnych. TRACE oferuje następujące serwisy i produkty: analizy weryfikacyjne (due diligence) partnerów handlowych, modelowe procedury antykorupcyjne, dostęp on-line do podsumowań odnośnie międzynarodowych i lokalnych aktów legislacyjnych i dobrych praktyk oraz szkolenia w zakresie procedur antykorupcyjnych i ich przestrzegania.

 • bruker
 • cryometal
 • edax
 • ThermoFisher Scientific
 • hwi
 • icdd
 • kleindiek
 • leica
 • phi
 • sentech
 • sios
 • spi
 • table
 • veeco