Labsoft

Mikroskopia
Optyczna

Pełna oferta dla laboratoriów przemysłowych i badawczych obejmująca mikroskopy stereoskopowe, cyfrowe, złożone i konfokalne oraz kamery i oprogramowanie

Mikroskopia Optyczna

MIKROSKOPIA
SIŁ ATOMOWYCH
I PROFILOMETRIA

Mikroskopy AFM i SPM, szeroki wybór trybów pracy i sond AFM, profilometry optyczne i stykowe

Mikroskopia AFM

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA
TEM, STEM, SEM, DB

Kompletna oferta mikroskopów EM i wyposażenia analitycznego EDS, WDS, EBSP, oraz techniki kriogeniczne, litografia, mikromanipulatory, instrumenty i materiały do preparatyki próbek

Mikroskopia Elektronowa

SERWIS
I WSPARCIE

Specjalistyczny serwis techniczny i obsługa oferowanego sprzętu, szkolenia użytkowników i wsparcie aplikacyjne

Serwis techniczny

WYTWARZANIE
WARSTW, BADANIE POWIERZCHNI

Reaktory RIE, CVD, ALD i MBE do modyfikowania powierzchni i nakładania warstw oraz tribometry, scratch testery, elipsometry i twardościomierze do badania ich właściwości

Badanie warstw

Oferta

Pełna oferta firmy Labsoft i informacje o produktach znajdują się w menu po lewej stronie.

W skrócie, oferowane przez nas produkty to:

 • mikroskopy elektronowe (S)TEM i SEM
 • mikroskopy ze zogniskowaną wiązką jonową DualBeam i FIB
 • systemy analityczne do mikroskopii elektronowej EDS, WDS, EBSD
 • mikroskopy sił atomowych AFM i SPM
 • optyczne i mechaniczne profilometry powierzchni
 • dyfraktometry rentgenowskie XRD
 • spektrometry fluorescencji rentgenowskiej XRF
 • spektrometry XPS/ESCA, AES i TOF-SIMS do analizy składu chemicznego powierzchni
 • mikroskopy optyczne
 • tribometry i testery do badania właściwości tribologicznych oraz twardości powierzchni i warstw powierzchniowych
 • elipsometry do badania grubości i właściwości optycznych powierzchni i warstw powierzchniowych
 • reaktory ICP-RIE, PECVD, ALD, MBE i MOCVD do trawienia powierzchni oraz osadzania warstw,
 • ultramikrotomy i krioultramikrotomy wraz z wyposażeniem
 • urządzenia, akcesoria i materiały do preparatyki próbek dla mikroskopii elektronowej i optycznej
 • usługi serwisowe i szkoleniowe dotyczące całej oferowanej aparatury
 • doradztwo w zakresie doboru urządzeń i aparatury badawczej
 • doradztwo w zakresie przygotowania pomieszczeń dla urządzeń badawczych.

Oferta

 • bruker
 • cryometal
 • edax
 • ThermoFisher Scientific
 • hwi
 • icdd
 • kleindiek
 • leica
 • phi
 • sentech
 • sios
 • spi
 • table
 • veeco

Przypominamy o przetwarzaniu Twoich danych osobowych zgodnych z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz o zasadach, na jakich będzie się to odbywało. Zamykając ten komunikat, zgadzasz się w całości z regulaminem strony.
Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę możesz wycofać w każdej chwili.