Labsoft

Mikroskopia
Optyczna

Pełna oferta dla laboratoriów przemysłowych i badawczych obejmująca mikroskopy stereoskopowe, cyfrowe, złożone i konfokalne oraz kamery i oprogramowanie

Mikroskopia Optyczna

MIKROSKOPIA
SIŁ ATOMOWYCH
I PROFILOMETRIA

Mikroskopy AFM i SPM, szeroki wybór trybów pracy i sond AFM, profilometry optyczne i stykowe

Mikroskopia AFM

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA
TEM, STEM, SEM, DB

Kompletna oferta mikroskopów EM i wyposażenia analitycznego EDS, WDS, EBSP, oraz techniki kriogeniczne, litografia, mikromanipulatory, instrumenty i materiały do preparatyki próbek

Mikroskopia Elektronowa

SERWIS
I WSPARCIE

Specjalistyczny serwis techniczny i obsługa oferowanego sprzętu, szkolenia użytkowników i wsparcie aplikacyjne

Serwis techniczny

WYTWARZANIE
WARSTW, BADANIE POWIERZCHNI

Reaktory RIE, CVD, ALD i MBE do modyfikowania powierzchni i nakładania warstw oraz tribometry, scratch testery, elipsometry i twardościomierze do badania ich właściwości

Badanie warstw

Otwarcie laboratoriów mikroskopii Międzywydziałowego Centrum Nanotechnologii Uniwersytetu Łódzkiego

18-01-2014

W dniu 17 stycznia 2014 odbyło się uroczyste otwarcie laboratoriów Mikroskopii do Badań Fizykochemicznych Ciał Stałych w Centrum Nanotechnologii Uniwersytetu Łódzkiego. Laboratorium znajduje się w Katedrze Technologii i Chemii Materiałów na Wydziale Chemii.

Link do filmu z otwarcia w lokalnej telewizji

Firma Labsoft dostarczyła do tych laboratoriów:

 • wysokorozdzielczy mikroskop SEM Nova NanoSEM 450 firmy FEI z detektorem EDS firmy EDAX,
 • stołowy mikroskop SEM Phenom G2 pro firmy Phenom World,
 • wysokopróżniową napylarkę Q150T ES firmy QuorumTech.
 • bruker
 • cryometal
 • edax
 • ThermoFisher Scientific
 • hwi
 • icdd
 • kleindiek
 • leica
 • phi
 • sentech
 • sios
 • spi
 • table
 • veeco