Labsoft

Mikroskopia
Optyczna

Pełna oferta dla laboratoriów przemysłowych i badawczych obejmująca mikroskopy stereoskopowe, cyfrowe, złożone i konfokalne oraz kamery i oprogramowanie

Mikroskopia Optyczna

MIKROSKOPIA
SIŁ ATOMOWYCH
I PROFILOMETRIA

Mikroskopy AFM i SPM, szeroki wybór trybów pracy i sond AFM, profilometry optyczne i stykowe

Mikroskopia AFM

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA
TEM, STEM, SEM, DB

Kompletna oferta mikroskopów EM i wyposażenia analitycznego EDS, WDS, EBSP, oraz techniki kriogeniczne, litografia, mikromanipulatory, instrumenty i materiały do preparatyki próbek

Mikroskopia Elektronowa

SERWIS
I WSPARCIE

Specjalistyczny serwis techniczny i obsługa oferowanego sprzętu, szkolenia użytkowników i wsparcie aplikacyjne

Serwis techniczny

WYTWARZANIE
WARSTW, BADANIE POWIERZCHNI

Reaktory RIE, CVD, ALD i MBE do modyfikowania powierzchni i nakładania warstw oraz tribometry, scratch testery, elipsometry i twardościomierze do badania ich właściwości

Badanie warstw

Partnerzy

ThermoFisher Scientific (dawniej FEI Company)

ThermoFisher Scientific (dawniej FEI Company)

FEI to światowy lider w zakresie elementów optyki elektronowej i jonowej oraz ich integracji w najwyższej klasy urządzenia badawcze. Firma powstała w 1971 roku i dostarczała polowe źródła elektronowe i jonowe, po czym w 1997 nastąpiła fuzja z Philips Electron Optics B.V., producentem mikroskopów elektronowych, a w 1999 z Micrion Corp., dostawcą systemów do obróbki materiałów wiązką jonową (FIB). FEI oferuje: transmisyjne i skaningowe mikroskopy elektronowe, systemy FIB, mikroskopy DualBeam z kolumną elektronową i jonową oraz  oprogramowanie specjalistyczne. Do sztandarowych produktów należą wysokorozdzielcze mikroskopy Titan, Verios, Apreo oraz Helios NanoLab. Umożliwiają one obrazowanie z rozdzielczością poniżej angstrema oraz modyfikowanie materiałów w skali nanometrycznej. Produkty firmy FEI znajdują zastosowania nie tylko w badaniach podstawowych z zakresu inżynierii materiałowej i nauk ścisłych, ale również w przemyśle. W maju 2016 firma FEI Company została przejęta przez ThermoFisher Scientific.

Bruker

Bruker

Bruker to jeden z największych i najbardziej wszechstronnych światowych producentów aparatury naukowo-badawczej i pomiarowej. Firma powstała w 1960 roku w Karlsruhe jako Bruker-Physik AG i początkowo działała w zakresie spektrometrii NMR. Kolejne lata to silna ekspansja firmy na rynki światowe oraz ogromne poszerzenie oferty produktowej. W chwili obecnej Bruker zatrudnia ponad 6000 pracowników i dostarcza szeroką gamę urządzeń do badania składu chemicznego i fazowego materiałów, do obrazowania MRI tkanek żywych oraz do analizy topografii i morfologii powierzchni. Wśród tych ostatnich, oferowanych przez Labsoft, znajdują się mikroskopy AFM/SPM, w tym wiodące na rynku modele MultiMode i Dimension Icon/Fastscan, oraz profilometry optyczne Contour i stykowe Dektak, a także urządzenia do badań własności mechanicznych materiałów. Ponadto, do produktów firmy Bruker oferowanych przez Labsoft dołączyła także grupa Bruker AXS obejmująca techniki spektrometrii i dyfraktometrii rentgenowskiej (XRF, XRD, SCD). Produkty firmy Bruker znajdują zastosowanie w laboratoriach naukowych oraz przy produkcji i w trakcie kontroli jakości.

Leica Microsystems

Leica Microsystems

Leica Microsystems GmbH to renomowany producent mikroskopów optycznych oraz urządzeń do preparatyki próbek na potrzeby mikroskopii elektronowej, AFM i świetlnej. Firma została wyodrębniona w 1997 roku z firmy Ernst Leitz GmbH, obecnej na rynku od 1869 roku. Główną dewizą firmy jest tworzenie urządzeń przyjaznych dla użytkownika, co jest szczególnie widoczne w kolejnych modelach urządzeń do preparatyki próbek, które osiągają niespotykaną u konkurencji automatyzację. Leica oferuje mikroskopy optyczne – cyfrowe, stereoskopowe, polaryzacyjne i konfokalne oraz szeroką gamę urządzeń do preparatyki próbek – (krio)ultramikrotomy, trymery, ścieniacze jonowe, procesory tkankowe, napylarki, suszarki w punkcie krytycznym i inne. Produkty firmy znajdują zastosowanie w laboratoriach badawczych z zakresu inżynierii materiałowej i nauk biologicznych oraz w laboratoriach przemysłowych.

Sentech Instruments

Sentech Instruments

SENTECH Instruments GmbH produkuje wysokiej klasy urządzenia do pomiarów optycznych cienkich warstw oraz systemy do reaktywnego trawienia jonowego oraz do osadzania cienkich warstw. Ta niemiecka firma została założona w 1990 roku i od tego czasu stale rozwija swoją ofertę i rozszerza możliwości swoich produktów. SENTECH oferuje: elipsometry laserowe i spektralne, reflektometry spektralne oraz systemy do reaktywnego trawienia jonowego powierzchni (RIE) oraz do osadzania cienkich warstw metodami (PE)CVD oraz ALD. Sztandarowe produkty firmy to elipsometr SE DUV 850 o zakresie 190-3500 nm, reaktory RIE SI 500 i PECVD SI 500D z plazmą generowaną indukcyjnie z opatentowanego źródła w geometrii PTSA oraz reaktor SI ALD do osadzania warstw tlenkowych, azotkowych i metalicznych. Produkty firmy są dedykowane do laboratoriów badawczych oraz przemysłowych, również na etapie produkcji pilotażowej.

EDAX

EDAX

EDAX Int. od wielu lat wytycza kierunki rozwoju i standardy rentgenowskiej mikroanalizy składu chemicznego oraz analizy fazowej na podstawie dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych (EBSD). Firma została założona w 1962 roku pierwotnie pod nazwą Nuclear Diodes, a od 2001 jest częścią AMETEK Inc. Pierwszy detektor EDS do pracy z mikroskopami elektronowymi firma opracowała już w 1969 roku, co świadczy o jej ogromnym doświadczeniu i know-how z zakresu detekcji i analizy promieniowania X. Również jako pierwsza wprowadziła na rynek w pełni zautomatyzowany system EBSD. EDAX obecnie oferuje detektory EDS do mikroskopów SEM i TEM oraz detektory WDS i EBSD do mikroskopów SEM wraz z bogatym oprogramowaniem umożliwiającym wzorcową i bezwzorcową analizę ilościową. Sztandarowym produktem firmy jest zintegrowany system Tridient do badań EDS, WDS i EBSD.

Veeco

Veeco

Veeco to czołowy producent i dostawca urządzeń do procesów technologicznych związanych z wytwarzaniem, trawieniem i modyfikowaniem cienkich warstw. Firma powstała w 1945 roku w Nowym Yorku, jej nazwa pochodzi od Vacuum Electronics Engineering Company. Począwszy od roku 1990 realizowany jest nowy profil działalności związany z dostarczaniem urządzeń do technologii powierzchni i wspieraniem technologii innowacyjnych. Firma oferuje szeroką gamę systemów MBE, MOCVD, PVD, IBD i innych, w tym przeznaczonych do wysokospecjalistycznych zastosowań. Dostępne są reaktory dedykowane m.in. dla producentów paneli słonecznych, diód luminescencyjnych o bardzo wysokiej jasności, dysków twardych, elementów półprzewodnikowych i urządzeń komunikacji bezprzewodowej. 

Physical Electronics (PHI)

Physical Electronics (PHI)

Physical Electronics (PHI) to wiodący producent spektrometrów XPS/ESCA, AES i SIMS do analizy składu chemicznego powierzchni. Firma powstała w 1969 roku jako spin-off w Uniwersytecie Minnesoty, kiedy to rozpoczęła produkcję pierwszych komercyjnych spektrometrów Augera. Począwszy od roku 2003 PHI jest spółką zależną od ULVAC Inc., znanego dostawcy elementów próżniowych. Wysoka czułość i rozdzielczość analizatorów, szeroki wybór dział jonowych i elektronowych, wysoki stopień automatyzacji oraz możliwość integracji wielu technik badawczych to cechy wyróżniające spektrometry PHI. Znajdują one zastosowanie w jednostkach naukowych zajmujących się szeroko rozumianą fizykochemią i elektroniką powierzchni oraz w zakładach przemysłowych związanych z obróbką powierzchni i wytwarzaniem powłok. Do sztandarowych produktów należą system VersaProbe II do spektroskopii XPS oraz nanoTOF II do spektrometrii SIMS.

Kleindiek

Kleindiek

Kleindiek Nanotechnik GmbH to znany dostawca mechaniki precyzyjnej do pozycjonowania obiektów z dokładnością mikro- i nanometryczną. Ta niemiecka firma istnieje od 1998 roku i w tym czasie sprzedała ponad 1600 urządzeń. Kleindiek oferuje kompatybilne z mikroskopami SEM i DualBeam mikromanipulatory oraz mikrostoliki o wielu stopniach swobody, zapewniające dużą manewrowość i wysoką rozdzielczość ruchu. Główne zastosowania to pomiary elektryczne, przenoszenie lamelek FIB z próbki na siatki, manipulacja nanoobiektami na powierzchni, wstrzykiwanie substancji aktywnych w ściśle zdefiniowane obszary próbki i wykonywanie nanowgłębień. Firma oferuje wiele gotowych produktów, ale specjalizuje się również w dostarczaniu rozwiązań niestandardowych, przystosowanych do potrzeb klienta.

COXEM

COXEM

Firma COXEM Co. Ltd. z Korei Południowej to producent stołowych skaningowych mikroskopów elektronowych (SEM) z włóknem wolframowym wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem. Sztandarowym produktem jest mikroskop EX-30AX wyposażony w bezazotowy detektor EDS oraz detektory SE i BSE. Firma COXEM powstała w 2007 jako firma spin-off, po wydzieleniu z Korea Research Institute of Standards and Science (KRISS). Jest to ceniony w Azji producent, o czym świadczy szerokie grono klientów do których należy m.in. Samsung oraz uczelnie i instytuty badawcze. Firma została wielokrotnie nagrodzona i wyróżniona przez władze państwowe i lokalne oraz fundacje naukowe. 

SPI Supplies

SPI Supplies

SPI Supplies to założony w 1975 dział starszej o pięć lat amerykańskiej firmy Structure Probe Inc. Jest to jeden z największych dostawców akcesoriów, przyrządów oraz materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych wymaganych do codziennej pracy z wykorzystaniem mikroskopów świetlnych, elektronowych, DualBeam i sił atomowych. SPI Supplies oferuje również szeroką gamę próbek wzorcowych do kalibracji powiększeń i długości kamery oraz zestawy wzorców do spektroskopii EDS i WDS. Ponadto dostępny jest cały zakres urządzeń, instrumentów, elementów i materiałów związanych z przygotowaniem, oczyszczaniem, mocowaniem oraz przechowywaniem próbek. Firma ze względu na swoje wieloletnie doświadczenie chętnie wspiera swoich klientów informacjami odnośnie wyboru najwłaściwszych materiałów i technik.

HWL Scientific Instruments

HWL Scientific Instruments

HWL Scientific Instruments GmbH specjalizuje się w doradztwie technicznym w zakresie kompensacji drgań mechanicznych. Firma jest wyłącznym dystrybutorem Table Stable – producenta aktywnych systemów tłumienia drgań mechanicznych, który jest obecny na rynku od 1987 roku (wcześniej jako JRS Scientific Instruments). Firma oferuje kilka systemów stołowych oraz platformowych kompensujących drgania mechaniczne w sposób aktywny, które różnią się wielkością i maksymalnym obciążeniem. Na systemach stołowych najczęściej umieszcza się mikroskopy AFM i optyczne oraz profilometry. Natomiast cięższe urządzenia, na przykład mikroskopy SEM i DualBeam, można postawić na systemach platformowych. 

SIOS

SIOS

SIOS Meßtechnik GmbH to istniejąca od 1991 roku niemiecka firma, która specjalizuje się w rozwijaniu i produkcji precyzyjnych instrumentów do pomiaru przemieszczeń, kątów i wielkości charakteryzujących ruch drgający z wykorzystaniem interferometrii laserowej. Pomiar jest bezkontaktowy, a zastosowanie laserów He-Ne ze stabilizacją długości fali umożliwia rozdzielczość pomiaru długości na poziomie 0,1 nm. Z uzyskanych danych pomiarowych można obliczyć inne wielkości m.in. masę, siłę i prędkość. Firma oferuje niezależne miniaturowe wibrometry i interferometry, które mogą być wykorzystane do pomiarów w środowisku użytkownika. Ponadto, dostępne są gotowe nanoanalizatory ruchu drgającego oraz system do nanopozycjonowania.

Cryometal

Cryometal

Cryometal s.r.o. to znany od wielu lat czeski producent specjalistycznych zbiorników i akcesoriów do transportowania i aplikowania ciekłego azotu. Firma powstała w 1997 roku w wyniku prywatyzacji spółdzielni w Ricanach k/Pragi, a od 2001 jest podmiotem zależnym od grupy Katres spol. s.r.o. W ofercie znajdują się zbiorniki o pojemnościach 6.6, 21 i 31 litrów, dobrane do najczęściej spotykanych zastosowań. Jedna z dwóch serii zbiorników jest dedykowana do przechowywania próbek w ciekłym azocie. Ponadto, dostępne są takie akcesoria jak pompka do pobierania azotu, czujnik poziomu azotu, mniejsze pojemniki i kubki do przenoszenia azotu oraz wózki do przemieszczania zbiorników. Firma oferuje także możliwość wykonania specjalnych urządzeń do kąpieli i kondycjonowania części maszyn w ciekłym azocie według potrzeb klienta. 

ICDD

ICDD

ICDD (International Center for Diffraction Data) to znana organizacja naukowa zajmująca się zbieraniem literaturowych rentgenowskich danych dyfrakcyjnych materiałów, ich edytowaniem, publikowaniem i rozprowadzaniem w postaci elektronicznych baz danych. Organizacja powstała w 1941 roku, początkowo pod nazwą Joint Committee for Chemical Analysis by Powder Diffraction Methods, potem Joint Committee on Powder Diffraction Standards (JCPDS), a od 1978 jako ICDD. W chwili obecnej oferowane są dwie bazy tj. PDF-2 i PDF-4+, zawierające odpowiednio ok. 250000 i 330000 rekordów, przy czym tę ostatnią można dodatkowo rozszerzyć o bazę minerałów i materiałów organicznych. Bazy wykorzystywane są do ręcznej lub automatycznej identyfikacji fazowej materiałów z wykorzystaniem XRD, EBSD oraz dyfrakcji elektronowej w TEM. 

SPETEC

SPETEC

SPETEC GmbH to istniejąca od 1987 roku niemiecka firma specjalizująca się w technologii stref czystych. Główne produkty to nawiewy laminarne, loże i komory laminarne oraz wydzielone i zamknięte przestrzenie czyste. Produkty te stanowią ekonomiczną i w pełni funkcjonalną alternatywę dla cleanroomów i nie wymagają żadnych prac budowalnych. Firma dostarcza również rozwiązania opracowane ściśle według potrzeb klientów. Produkty SPETEC skierowane są do jednostek naukowych i przemysłowych związanych z mikroelektroniką, produkcją półprzewodników i elementów optoelektronicznych, ale również farmacją, chemią i wytwarzaniem opakowań. Firma dostarcza również pompy perystaltetyczne, wzorce oraz wyposażenie BHP do pracy z laserami.

Correscopy

Correscopy

Misją firmy Correscopy, założonej w 2016 r. w Polsce przez dr. Michała Dykasa, jest poprawa jakości badań naukowych poprzez zapewnienie bezpośredniej korelacji danych pochodzących z różnych urządzeń badawczych. Obrazowanie korelacyjne jest idealnym rozwiązaniem dla naukowców mierzących się niejednokrotnie z zarzutami recenzentów wobec trafności wniosków odnoszących się do wyników badań uzyskanych z różnej aparatury. Przykładami urządzeń, do których rozwiązanie jest dedykowane są: mikroskopy optyczne, w tym metalograficzne i fluorescencyjne, mikroskopy AFM oraz SEM, spektroskopy m.in. spektroskop ramanowski, oraz wiele innych.

DENSsolutions

DENSsolutions

 • bruker
 • cryometal
 • edax
 • ThermoFisher Scientific
 • hwi
 • icdd
 • kleindiek
 • leica
 • phi
 • sentech
 • sios
 • spi
 • table
 • veeco