Labsoft

DYFRAKTOMETRY XRD, SCXRD,
SPEKTROMETRY EDXRF, WDXRF, μXRF

Szeroka gama proszkowych i monokrystalicznych dyfraktometrów oraz spektrometrów XRF i microXRF.

DYFRAKTOMETRY XRD, SCXRD

MIKROSKOPIA
SIŁ ATOMOWYCH
I PROFILOMETRIA

Mikroskopy AFM i SPM, szeroki wybór trybów pracy i sond AFM, profilometry optyczne i stykowe

Mikroskopia AFM

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA
TEM, STEM, SEM, DB

Kompletna oferta mikroskopów EM i wyposażenia analitycznego EDS, WDS, EBSP, oraz techniki kriogeniczne, litografia, mikromanipulatory, instrumenty i materiały do preparatyki próbek

Mikroskopia Elektronowa

SERWIS
I WSPARCIE

Specjalistyczny serwis techniczny i obsługa oferowanego sprzętu, szkolenia użytkowników i wsparcie aplikacyjne

Serwis techniczny

WYTWARZANIE
WARSTW, BADANIE POWIERZCHNI

Reaktory RIE, CVD, ALD i MBE do modyfikowania powierzchni i nakładania warstw oraz tribometry, scratch testery, elipsometry i twardościomierze do badania ich właściwości

Badanie warstw

Partnerzy

Thermo Fisher Scientific

Thermo Fisher Scientific

Thermo Fisher Scientific (TFS) to największy światowy dostawca aparatury naukowej, odczynników, materiałów zużywalnych i oprogramowania do laboratoriów przemysłowych, medycznych i akademickich, w tym dla przemysłu biotechnologicznego i farmaceutycznego. Firma powstała w 2006 poprzez połączenie Thermo Electron i Fisher Scientific. W 2016 przejęła ona FEI Company, znaną i innowacyjną firmę produkującą mikroskopy elektronowe. FEI, z kolei, powstała w 1971 roku i początkowo dostarczała polowe źródła elektronowe i jonowe, po czym w 1997 nastąpiła fuzja z Philips Electron Optics B.V., producentem mikroskopów elektronowych, a w 1999 z Micrion Corp., dostawcą systemów do obróbki materiałów wiązką jonową (FIB). TFS oferuje swoje produkty jako marki: Thermo Scientific (tu należą mikroskopy elektronowe), Fisher Scientific i inne. Z ogromnego portfolio TFS, w naszej ofercie znajdują się transmisyjne i skaningowe mikroskopy elektronowe i mikroskopy DualBeam. Do sztandarowych produktów należą wysokorozdzielcze mikroskopy Spectra, Titan, Verios, Apreo i Helios NanoLab oraz rewolucyjny mikroskop kriogeniczny Krios. Produkty te znajdują zastosowania nie tylko w badaniach podstawowych, ale również coraz częściej w przemyśle.

Bruker

Bruker

Bruker to jeden z największych i najbardziej wszechstronnych światowych producentów aparatury naukowo-badawczej i pomiarowej. Firma powstała w 1960 roku w Karlsruhe jako Bruker-Physik AG i początkowo działała w zakresie spektrometrii NMR. Kolejne lata to silna ekspansja firmy na rynki światowe oraz ogromne poszerzenie oferty produktowej. W chwili obecnej Bruker zatrudnia ponad 6000 pracowników i dostarcza szeroką gamę urządzeń do badania składu chemicznego i fazowego materiałów, do obrazowania tkanek żywych oraz do analizy topografii i morfologii powierzchni. Spośród ogromnego portfolio Bruker, Labsoft oferuje mikroskopy AFM/SPM, mikroskopy arkusza światła LSFM, profilometry optyczne i stykowe, dyfraktometry XRD i monokrystaliczne oraz spektrometry XRF. Do flagowych produktów należą: mikroskopy – AFM Dimension Fastscan i NanoWizard Ultra Speed i LSFM MuVi, profilometry Contour i Dektak, dyfraktometr D8 Advance DaVinci oraz spektrometry S8 Lion i S8 Tiger. Produkty firmy Bruker znajdują zastosowanie w laboratoriach naukowych oraz, coraz częściej, przy produkcji i w trakcie kontroli jakości.

EDAX

EDAX

EDAX Int. od wielu lat wytycza kierunki rozwoju i standardy rentgenowskiej mikroanalizy składu chemicznego oraz analizy fazowej na podstawie dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych (EBSD). Firma została założona w 1962 roku pierwotnie pod nazwą Nuclear Diodes, a od 2001 jest częścią AMETEK Inc. Pierwszy detektor EDS do pracy z mikroskopami elektronowymi firma opracowała już w 1969 roku, co świadczy o jej ogromnym doświadczeniu i know-how z zakresu detekcji i analizy promieniowania X. Również jako pierwsza wprowadziła na rynek w pełni zautomatyzowany system EBSD. EDAX obecnie oferuje detektory EDS do mikroskopów SEM i TEM oraz detektory WDS i EBSD do mikroskopów SEM wraz z bogatym oprogramowaniem umożliwiającym wzorcową i bezwzorcową analizę ilościową. Sztandarowymi produktami firmy są detektory EDS SDD Octane, detektor WDS TEXS, ultraszybki detektor EBSD Velocity z kamerą CMOS, oraz system Tridient łączący wszystkie te detektory.

Sentech

Sentech

SENTECH Instruments GmbH produkuje wysokiej klasy urządzenia do pomiarów optycznych cienkich warstw oraz systemy do reaktywnego trawienia jonowego oraz do osadzania cienkich warstw. Ta niemiecka firma została założona w 1990 roku i od tego czasu stale rozwija swoją ofertę i rozszerza możliwości swoich produktów. SENTECH oferuje: elipsometry laserowe i spektralne, reflektometry spektralne oraz systemy do reaktywnego trawienia jonowego powierzchni (RIE) oraz do osadzania cienkich warstw metodami (PE)CVD oraz ALD. Sztandarowe produkty firmy to elipsometry SENresearch o szerokim zakresie spektralnym 190-3500 nm, elipsometry FTIR SENDIRA, reaktory do trawienia plazmowego RIE SI 500, systemy do osadzania warstw PECVD SI 500D z plazmą generowaną indukcyjnie z opatentowanego źródła w geometrii PTSA oraz reaktor SI ALD do osadzania warstw tlenkowych, azotkowych i metalicznych. Produkty firmy są dedykowane do laboratoriów badawczych oraz przemysłowych, również na etapie produkcji pilotażowej.

Veeco

Veeco

Veeco to czołowy producent i dostawca urządzeń do procesów technologicznych związanych z wytwarzaniem, trawieniem i modyfikowaniem cienkich warstw. Firma powstała w 1945 roku w Nowym Yorku, jej nazwa pochodzi od Vacuum Electronics Engineering Company. Począwszy od roku 1990 realizowany jest nowy profil działalności związany z dostarczaniem urządzeń do technologii powierzchni i wspieraniem technologii innowacyjnych. Firma oferuje szeroką gamę komórek efuzyjnych oraz reaktorów ALD, MBE, MOCVD, PVD, IBD i innych, w tym przeznaczonych do specjalistycznych zastosowań i dopasowanych do potrzeb technologicznych i badawczych. Dostępne są reaktory dedykowane dla laboratoriów akademickich oraz przemysłowych, m.in. dla producentów paneli słonecznych, diód luminescencyjnych o bardzo wysokiej jasności, dysków twardych, elementów półprzewodnikowych i urządzeń komunikacji bezprzewodowej. Do najważniejszych produktów należą systemy MBE GEN, reaktory MOCVD Lumina, systemy ALD Savannah i Fiji oraz reaktory PVD Nexus.

Gatan

Gatan

Gatan to firma z ogromnymi tradycjami, która nieprzerwanie od ponad 50 lat jest rozpoznawana na rynku jako lider technologii i gwarant jakości. Jej produkty, urządzenia i oprogramowanie, rozszerzają możliwości mikroskopów elektronowych, ułatwiają ich obsługę oraz integrują różne techniki. Co ważne, są one kompatybilne z mikroskopami elektronowymi wszystkich producentów. Gatan w 2006 stał się częścią Roper Technologies, a od 2019 należy do AMETEK Inc. Motorem napędowym firmy jest motto „zawsze można zobaczyć więcej”. W jej portfolio znajdują się produkty do preparatyki próbek, holdery TEM, kamery TEM, filtry obrazowe i spektrometry EELS, detektory obrazowe i systemy CL. Do najbardziej znanych należą filtr obrazowy GIF Continuum, kamera bezpośredniej detekcji K3, generator skanu DigiScan, ścieniacz jonowy PIPS i układ Monarc do CL. Nie wypada również tu pominąć holdera kriogenicznego Elsa, następcy sławnego 626, i oprogramowania Digital Micrograph, które stało się standardem w TEM. Produkty Gatan znajdą wiele zastosowań w każdym laboratorium wyposażonym w mikroskop elektronowy.

PHI

PHI

Physical Electronics (PHI) to wiodący producent spektrometrów XPS/ESCA, AES i SIMS do analizy składu chemicznego powierzchni. Firma powstała w 1969 roku jako spin-off w Uniwersytecie Minnesoty, kiedy to rozpoczęła produkcję pierwszych komercyjnych spektrometrów Augera. Począwszy od roku 2003 PHI jest spółką zależną od ULVAC Inc., znanego dostawcy armatury próżniowej. Spektrometry tej firmy wyróżniają się dużą czułością i rozdzielczością analizatorów, szerokim wyborem dział jonowych do trawienia i czyszczenia, wysokim stopniem automatyzacji oraz możliwością integracji wielu technik badawczych. Ponadto, znane są z bardzo dobrych osiągów na trudnych próbkach, czułych na wiązkę jonową i topograficznych. Znajdują one zastosowanie w jednostkach naukowych zajmujących się szeroko rozumianą fizykochemią powierzchni oraz w przemyśle związanym z obróbką powierzchni i wytwarzaniem powłok ochronnych i warstw, w tym polimerowych. Do sztandarowych produktów należą spektrometry: XPS VersaProbe  ze skanującym źródłem rentgenowskim, HAXPES Quantes z wysokoenergetycznym źródłem chromowym oraz SIMS nanoTOF z układem MS/MS.

Safematic GmbH

Safematic GmbH

Safematic GmbH to mała szwajcarska firma założona w 2010 roku z siedzibą w Zizers (Gryzonia). Nie tylko szwajcarska precyzja i niezawodność, ale również lokalizacja w dolinie Renu, znanej z innowacyjnych technologii próżniowych jako Vacuum Valley, zobowiązują każdą firmę produkującą urządzenia próżniowe do najwyższej jakości. Safematic produkuje napylarki próżniowe do zastosowań głównie w preparatyce SEM z napylaniem termicznym węgla oraz nanoszeniem warstw metalicznych z wykorzystaniem rozpylania jonowego. Zdając sobie sprawę z poziomu oczekiwań, w tych prostych z pozoru urządzeniach Safematic zawarł  wiele ciekawych, praktycznych i wyróżniających się na rynku opcji. Należą tu m. in. automatycznie podawany sznurek węglowy umożliwiający napylanie grubszych warstw bez interwencji użytkownika oraz modularność zapewaniająca łatwą rozbudowę w przyszłości. Rozwiązania te pozwalają na skuteczną i efektowną realizację głównego celu firmy – „uczyń niewidoczne widocznym”.

RMC Boeckeler

RMC Boeckeler

RMC to linia znanych produktów do preparatyki próbek na potrzeby mikroskopii elektronowej, głównie biologicznych, ale również „miękkich” próbek z zakresu inżynierii materiałowej. O tym jak dopracowane są to produkty, niech świadczy ich historia, która sięga 1953 roku, gdy firma Sorvall opracowała pierwszy komercyjnie dostępny ulltramikrotom MT-1. Technologia ta była kolejno przejmowana i rozwijana przez firmy DuPont (1974), RMC (1985), a od 2000 roku trafiła pod skrzydła Boeckeler Instruments. Ta ostatnia stanowi doskonałe miejsce dla tych produktów, gdyż posiada ogromne doświadczenie w produkcji mechanicznych urządzeń precyzyjnych. Już w momencie powstania w 1942 firma produkowała śruby mikrometryczne, które do dziś należą do najbardziej dokładnych na świecie, a w latach sześćdziesiątych wprowadziła do swoich produktów odczyt cyfrowy. Do flagowych produktów linii RMC Boeckeler należą kolejne generacje ultramikrotomów PowerTome wraz z wyposażeniem kriogenicznym, instrument ATUMtome do seryjnego zbierania skrawków, mikrotomy obrotowe (również kriogeniczne), barwiarki siatek i procesory tkankowe.

DENSsolutions

DENSsolutions

DENSsolutions to innowacyjna firma założona w 2012 roku w Delft, w Holandii, której rozwiązania technologiczne umożliwiają prowadzenie eksperymentów in situ w transmisyjnym mikroskopie elektronowym. Dzięki nim można poddać próbkę działaniu temperatury, napięcia, gazów i cieczy, zmieniać ich natężenie i rodzaj, obserwując w czasie rzeczywistym odpowiedź próbki. Mikroskop TEM przestaje być już tylko urządzeniem do obrazowania statycznego, ale staje się narzędziem do obrazowania dynamiki próbki. Co najważniejsze, takie dynamiczne obserwacje zmian struktury i składu chemicznego można prowadzić w małych obszarach próbki, a nawet z rozdzielczością atomową. To znaczące rozszerzenie możliwości jest bezinwazyjne dla mikroskopu TEM, gdyż jest realizowane przez tzw. holder in situ ze specjalnym nośnikiem próbki, wykonanym w technologii MEMS. Nośnik zawiera odpowiednie elektrody, doprowadzenia gazów i cieczy oraz elementy zapewniające szczelność. DENSsolutions znana jest z podejścia kompleksowego, osprzęt i oprogramowanie wspomagają użytkownika w całym procesie pomiarowym. Obecnie firma oferuje holdery grzewcze Wildfire, polaryzacyjne Lightning, gazowe Climate i cieczowe Stream. Każde laboratorium TEM znajdzie dla nich szereg zastosowań.

Kleindiek

Kleindiek

Kleindiek Nanotechnik GmbH to znany dostawca mechaniki precyzyjnej do pozycjonowania obiektów z dokładnością mikro- i nanometryczną. Ta niemiecka firma istnieje od 1997 roku i w tym czasie sprzedała prawie 3000 urządzeń. Kleindiek oferuje kompatybilne z mikroskopami SEM i DualBeam mikromanipulatory oraz mikrostoliki o wielu stopniach swobody, zapewniające dużą manewrowość i wysoką rozdzielczość ruchu. Główne zastosowania to pomiary elektryczne, przenoszenie lamelek FIB z próbki na siatki, manipulacja nanoobiektami na powierzchni, wstrzykiwanie substancji aktywnych w ściśle zdefiniowane obszary próbki i wykonywanie nanowgłębień. Firma oferuje wiele gotowych produktów, ale specjalizuje się również w dostarczaniu rozwiązań niestandardowych, przystosowanych do potrzeb klienta.

SPI Supplies

SPI Supplies

SPI Supplies to założony w 1975 dział starszej o pięć lat amerykańskiej firmy Structure Probe Inc. Jest to jeden z największych dostawców akcesoriów, przyrządów oraz materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych wymaganych do codziennej pracy z wykorzystaniem mikroskopów świetlnych, elektronowych, DualBeam i sił atomowych. SPI Supplies oferuje również szeroką gamę próbek wzorcowych do kalibracji TEM i SEM oraz zestawy wzorców do spektrometrii EDS i WDS. Ponadto, dostępny jest cały zakres urządzeń, instrumentów, elementów i materiałów związanych z przygotowaniem, oczyszczaniem, mocowaniem oraz przechowywaniem próbek. Firma ze względu na swoje wieloletnie doświadczenie chętnie wspiera swoich klientów informacjami odnośnie wyboru najwłaściwszych materiałów i technik.

SIOS

SIOS

SIOS Meßtechnik GmbH to istniejąca od 1991 roku niemiecka firma, która specjalizuje się w rozwijaniu i produkcji precyzyjnych instrumentów do pomiaru przemieszczeń, kątów i wielkości charakteryzujących ruch drgający z wykorzystaniem interferometrii laserowej. Pomiar jest bezkontaktowy, a zastosowanie laserów He-Ne ze stabilizacją długości fali zapewnia bardzo dużą rozdzielczość pomiaru. Z uzyskanych danych pomiarowych można obliczyć inne wielkości m.in. masę, siłę i prędkość. Firma oferuje niezależne miniaturowe wibrometry i interferometry, które mogą być wykorzystane przez nabywców do konstruowania innych urządzeń. Ponadto, dostępne są dedykowane instrumenty, nanoanalizatory ruchu drgającego oraz platformy do nanopozycjonowania. SIOS sprzedaje również stabilizowane lasery He-Ne.

PHI AB

PHI AB

Phase Holographic Imaging AB (PHI AB) to szwedzka firma z siedzibą w Lund założona w 2004 roku rozwijająca cyfrową mikroskopię holograficzną. Jej produkt, rozwijany od 2011 roku mikroskop holograficzny HoloMonitor, to innowacyjne połączenie holomikroskopii i cytometrii. Pozwala on pozyskiwać informacje o cyklu życia i zachowaniu żywych lub umierających pojedynczych komórek i sferoidów. Co ważne, obserwacje prowadzi się bez konieczności znakowania i barwienia próbek, eliminując w ten sposób wady tradycyjnych metod, które wymagają toksycznych barwników i markerów. HoloMonitor znajdzie zastosowanie w każdym laboratorium pracującym z hodowlami komórkowymi, w szczególności tam, gdzie tworzone i badane są nowe leki oraz opracowuje się strategie leczenia nowotworów i innych chorób.

EBS Euchner Büro- und Schulsysteme GmbH

EBS Euchner Büro- und Schulsysteme GmbH

EBS to niemiecka firma z siedzibą w Heusenstamm oferująca niezawodne multimedialne systemy szkoleniowe oparte o rozwiązania sprzętowe, które umożliwiają wyświetlanie i współdzielenie treści multimedialnych w obrębie dużej grupy użytkowników. Systemy te znajdują zastosowanie głównie w salach konferencyjnych i wykładowych, gdzie poprzez poprawę atrakcyjności przekazu, np. o obraz z urządzeń badawczych i laboratoryjnych, zwiększają skuteczność odbioru treści przez słuchaczy i poziom kształcenia studentów. Firma została założona w 1984 roku jako alpha Computer Service GmbH i już rok później zainstalowała swój pierwszy system szkoleniowy alphadidact. W 1991 na podkreślenie rzeczywistego profilu firmy, jej nazwa została zmieniona na EBS Euchner Büro- und Schulsysteme GmbH. Produkty firmy EBS, ciągle rozwijane i aktualizowane o nowe technologie systemy alphadidact® Digital i videodidact®, znalazły odbiorców wśród wielu znanych uczelni, banków, korporacji, służb cywilnych oraz organizacji (poza)rządowych.

 • bruker
 • cryometal
 • edax
 • ThermoFisher Scientific
 • hwi
 • icdd
 • kleindiek
 • phi
 • sentech
 • sios
 • spi
 • table
 • veeco

Przypominamy o przetwarzaniu Twoich danych osobowych zgodnych z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz o zasadach, na jakich będzie się to odbywało. Zamykając ten komunikat, zgadzasz się w całości z regulaminem strony.
Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę możesz wycofać w każdej chwili.