Labsoft

Mikroskopia
Optyczna

Pełna oferta dla laboratoriów przemysłowych i badawczych obejmująca mikroskopy stereoskopowe, cyfrowe, złożone i konfokalne oraz kamery i oprogramowanie

Mikroskopia Optyczna

MIKROSKOPIA
SIŁ ATOMOWYCH
I PROFILOMETRIA

Mikroskopy AFM i SPM, szeroki wybór trybów pracy i sond AFM, profilometry optyczne i stykowe

Mikroskopia AFM

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA
TEM, STEM, SEM, DB

Kompletna oferta mikroskopów EM i wyposażenia analitycznego EDS, WDS, EBSP, oraz techniki kriogeniczne, litografia, mikromanipulatory, instrumenty i materiały do preparatyki próbek

Mikroskopia Elektronowa

SERWIS
I WSPARCIE

Specjalistyczny serwis techniczny i obsługa oferowanego sprzętu, szkolenia użytkowników i wsparcie aplikacyjne

Serwis techniczny

WYTWARZANIE
WARSTW, BADANIE POWIERZCHNI

Reaktory RIE, CVD, ALD i MBE do modyfikowania powierzchni i nakładania warstw oraz tribometry, scratch testery, elipsometry i twardościomierze do badania ich właściwości

Badanie warstw

Akcesoria i materiały

Spi

SPI Supplies to jeden z największych dostawców akcesoriów, przyrządów oraz materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych wymaganych do codziennej pracy z wykorzystaniem mikroskopów elektronowych, DualBeam, sił atomowych i świetlnych oraz do preparatyki próbek. Najważniejsze produkty to: opakowania i pojemniki na próbki, pincety, próbki wzorcowe i kalibracyjne do TEM i EDS, pasty, taśmi i naklejki przewodzące, szkło i odczynniki laboratoryjne, apertury, smary próżniowe, siateczki TEM, stoliki SEM i FIB oraz kleje epoksydowe kompatybilne z próżnią. Większość z tych produktów jest dedykowana lub dostosowana do mikroskopii TEM, SEM, AFM oraz LM i jest niedostępna u lokalnych dostawców. Ponadto, SPI oferuje całe urządzenia – napylarki, wagi laboratoryjne, dimplery, mikroskopy świetlne i nawet detektory SEM. Przy zapytaniach dotyczących tych produktów prosimy o podawanie numerów katalogowych, jak na stronie SPI Supplies. Zwracamy również uwagę na konieczność rozważnego składania zamówień ponieważ towar jest importowany i nie podlega zwrotowi.

Pełny katalog SPI Supplies

formularz kontaktowy

Oferta

 • bruker
 • cryometal
 • edax
 • ThermoFisher Scientific
 • hwi
 • icdd
 • kleindiek
 • leica
 • phi
 • sentech
 • sios
 • spi
 • table
 • veeco