Labsoft

Mikroskopia
Optyczna

Pełna oferta dla laboratoriów przemysłowych i badawczych obejmująca mikroskopy stereoskopowe, cyfrowe, złożone i konfokalne oraz kamery i oprogramowanie

Mikroskopia Optyczna

MIKROSKOPIA
SIŁ ATOMOWYCH
I PROFILOMETRIA

Mikroskopy AFM i SPM, szeroki wybór trybów pracy i sond AFM, profilometry optyczne i stykowe

Mikroskopia AFM

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA
TEM, STEM, SEM, DB

Kompletna oferta mikroskopów EM i wyposażenia analitycznego EDS, WDS, EBSP, oraz techniki kriogeniczne, litografia, mikromanipulatory, instrumenty i materiały do preparatyki próbek

Mikroskopia Elektronowa

SERWIS
I WSPARCIE

Specjalistyczny serwis techniczny i obsługa oferowanego sprzętu, szkolenia użytkowników i wsparcie aplikacyjne

Serwis techniczny

WYTWARZANIE
WARSTW, BADANIE POWIERZCHNI

Reaktory RIE, CVD, ALD i MBE do modyfikowania powierzchni i nakładania warstw oraz tribometry, scratch testery, elipsometry i twardościomierze do badania ich właściwości

Badanie warstw

Amira

ThermoFisher Scientific

Amira to rozbudowane oprogramowanie do wizualizacji, analizy i prezentacji danych 3D i 4D, rozwijane przez Visualization Science Group firmy ThermoFisher Scientific. Dzięki modularnej architekturze jest to uniwersalne narzędzie do przetwarzania danych z mikrotomografii, tomografii elektronowej, rezonansu MRI, FIB i innych technik 3D. Amira umożliwia wizualizację wszystkich danych 3D (w tym TEM), ale dodatkowe pakiety rozszerzające dotyczą głównie nauk biologicznych, medycznych i bioinżynierii. Do próbek właściwych innym naukom przeznaczone jest oprogramowanie Avizo. Dane przetwarzane są wydajnie, a wyniki prezentowane w efektowny i interaktywny sposób, również w postaci klipów i animacji. Amira nie tylko wizualizuje dane, ale również rekonstruuje obiekty oraz nimi manipuluje. Segmentacja obrazów otwiera drogę do analizy objętości, gęstości, kształtu i analiz numerycznych i statystycznych. Program składa się z zaawansowanego pakietu głównego oraz specjalistycznych modułów dodatkowych, które pozwalają dostosować program do wymagań i potrzeb użytkownika. Opcjonalne moduły mogą zostać zakupione niezależnie i być zainstalowane w terminie późniejszym.

formularz kontaktowy

Produkty powiązane: Avizotomografia S/TEMHelios NanoLabScios

Oferta

 • bruker
 • cryometal
 • edax
 • ThermoFisher Scientific
 • hwi
 • icdd
 • kleindiek
 • leica
 • phi
 • sentech
 • sios
 • spi
 • table
 • veeco