Labsoft

Mikroskopia
Optyczna

Pełna oferta dla laboratoriów przemysłowych i badawczych obejmująca mikroskopy stereoskopowe, cyfrowe, złożone i konfokalne oraz kamery i oprogramowanie

Mikroskopia Optyczna

MIKROSKOPIA
SIŁ ATOMOWYCH
I PROFILOMETRIA

Mikroskopy AFM i SPM, szeroki wybór trybów pracy i sond AFM, profilometry optyczne i stykowe

Mikroskopia AFM

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA
TEM, STEM, SEM, DB

Kompletna oferta mikroskopów EM i wyposażenia analitycznego EDS, WDS, EBSP, oraz techniki kriogeniczne, litografia, mikromanipulatory, instrumenty i materiały do preparatyki próbek

Mikroskopia Elektronowa

SERWIS
I WSPARCIE

Specjalistyczny serwis techniczny i obsługa oferowanego sprzętu, szkolenia użytkowników i wsparcie aplikacyjne

Serwis techniczny

WYTWARZANIE
WARSTW, BADANIE POWIERZCHNI

Reaktory RIE, CVD, ALD i MBE do modyfikowania powierzchni i nakładania warstw oraz tribometry, scratch testery, elipsometry i twardościomierze do badania ich właściwości

Badanie warstw

Avizo

ThermoFisher Scientific

Avizo to rozbudowane oprogramowanie do wizualizacji, symulacji, analizy i prezentacji danych 3D, rozwijane przez Visualization Science Group firmy ThermoFisher Scientific. Jest ono przeznaczone i zoptymalizowane do przetwarzania danych z mikrotomografii, tomografii elektronowej, rezonansu MRI, PET, SEM, FIB i innych technik 3D z zakresu wszystkich nauk poza biologiczno-medycznymi. Do tych ostatnich zalecane jest oprogramowanie Amira. Avizo dostępne jest w różnych wersjach: Avizo Fire do szeroko rozumianej inżynierii materiałowej, Avizo Earth do nauk o Ziemi, Avizo Green do nauk o środowisku i Avizo Wind do zaawansowanej obróbki danych symulacyjnych. Zawierają one zestaw specjalistycznych narzędzi do prezentacji, przeprowadzania obliczeń na podstawie obrazów 3D, symulacji procesów, porównywania i ekstrakcji danych właściwych tym zastosowaniom. Ponadto wersja Avizo Standard umożliwia import danych, wizualizację wielkości skalarnych, wektorowych i tensorowych, wizualizację objętości i powierzchni, segmentację oraz tworzenie wszelakich przekrojów. Oprogramowanie Avizo odznacza się intuicyjnym schematem dochodzenia do wyników oraz przejrzystym graficznym interfejsem użytkownika.

formularz kontaktowy

Produkty powiązane: Amiratomografia S/TEMHelios NanoLabScios

Przykłady zastosowań:

 • Avizo – analiza struktury materiałów:
 • Avizo Fire – wizualizacja i analiza łupków:

 • Avizo Fire – inspekcja elementu odlanego z aluminium:
 • Avizo Wind – analiza przepływów w komorze spalania:

Oferta

 • bruker
 • cryometal
 • edax
 • ThermoFisher Scientific
 • hwi
 • icdd
 • kleindiek
 • leica
 • phi
 • sentech
 • sios
 • spi
 • table
 • veeco