Labsoft

Mikroskopia
Optyczna

Pełna oferta dla laboratoriów przemysłowych i badawczych obejmująca mikroskopy stereoskopowe, cyfrowe, złożone i konfokalne oraz kamery i oprogramowanie

Mikroskopia Optyczna

MIKROSKOPIA
SIŁ ATOMOWYCH
I PROFILOMETRIA

Mikroskopy AFM i SPM, szeroki wybór trybów pracy i sond AFM, profilometry optyczne i stykowe

Mikroskopia AFM

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA
TEM, STEM, SEM, DB

Kompletna oferta mikroskopów EM i wyposażenia analitycznego EDS, WDS, EBSP, oraz techniki kriogeniczne, litografia, mikromanipulatory, instrumenty i materiały do preparatyki próbek

Mikroskopia Elektronowa

SERWIS
I WSPARCIE

Specjalistyczny serwis techniczny i obsługa oferowanego sprzętu, szkolenia użytkowników i wsparcie aplikacyjne

Serwis techniczny

WYTWARZANIE
WARSTW, BADANIE POWIERZCHNI

Reaktory RIE, CVD, ALD i MBE do modyfikowania powierzchni i nakładania warstw oraz tribometry, scratch testery, elipsometry i twardościomierze do badania ich właściwości

Badanie warstw

Climate (gazowo-grzewczy)

DENSsolution

Uchwyt (holder) Climate firmy DENSsolutions umożliwia obrazowanie próbek w obecności gazów i w podwyższonej temperaturze, a tym samym analizę reakcji zachodzących między gazem a ciałem stałym. Ten holder in situ przekształca mikroskop TEM ze statycznego narzędzia do obrazowania w mikroreaktor chemiczny. Próbka umieszczana jest w szczelnym nośniku Nano-Reactor wykonanym w technologii MEMS, który posiada element grzewczo-sterujący regulujący temperaturę w zakresie od RT do 800 °C oraz rejestrujący dane kalorymetryczne. Gaz (lub mieszanka max. 3 gazów) wprowadzany jest z zewnątrz przez specjalny układ podawania, wyposażony w odpowiednie pompy, zawory i przepływomierze. Parametry gazu, tj. ciśnienie (do 1 bara) i przepływ (do 1 ml/min), można programować w oprogramowaniu lub ręcznie, w zależności od modelu.  Przed wprowadzeniem do mikroskopu holder jest testowany na specjalnym stanowisku pompowym. Modularna budowa holdera, w tym wymienny tip i rurki doprowadzające gaz, umożliwia zachowanie czystości i chroni przed zanieczyszczeniem poprzednio stosowanymi gazami. Konstrukcja Climate zapewnia wysoką stabilność termiczną i mechaniczną oraz umożliwia obrazowanie wysokorozdzielcze i przeprowadzanie analiz EDS. Ponadto producent zapewnia ciągłą możliwość aktualizacji do najnowszych rozwiązań. Główne zastosowania to analiza materiałów katalitycznych w warunkach ich pracy, synteza i wzrost nanomateriałów oraz badania korozyjne. Możliwe gazy to: Ar, He, N2, CO2, CO, C2H2/C2H4, CH4, O2 i H2; inne gazy dopuszczalne po konsultacji.

Modele: Air (statyczny, ), G (do 1000 mbar, ręczna kontrola parametrów gazu), G+ (do 1000 mbar, dynamiczne mieszanie gazów, kontrola automatyczna poprzez oprogramowanie)

broszura informacyjna

Wszystkich zainteresowanym zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy.

Climate – budowa tipa:

Climate – nośnik próbek Nano-Reactor:

Climate – redukcja FeOx w mieszance N2-H2 w 500 °C i krystalizacja Fe:

Oferta

 • bruker
 • cryometal
 • edax
 • ThermoFisher Scientific
 • hwi
 • icdd
 • kleindiek
 • leica
 • phi
 • sentech
 • sios
 • spi
 • table
 • veeco