Labsoft

Mikroskopia
Optyczna

Pełna oferta dla laboratoriów przemysłowych i badawczych obejmująca mikroskopy stereoskopowe, cyfrowe, złożone i konfokalne oraz kamery i oprogramowanie

Mikroskopia Optyczna

MIKROSKOPIA
SIŁ ATOMOWYCH
I PROFILOMETRIA

Mikroskopy AFM i SPM, szeroki wybór trybów pracy i sond AFM, profilometry optyczne i stykowe

Mikroskopia AFM

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA
TEM, STEM, SEM, DB

Kompletna oferta mikroskopów EM i wyposażenia analitycznego EDS, WDS, EBSP, oraz techniki kriogeniczne, litografia, mikromanipulatory, instrumenty i materiały do preparatyki próbek

Mikroskopia Elektronowa

SERWIS
I WSPARCIE

Specjalistyczny serwis techniczny i obsługa oferowanego sprzętu, szkolenia użytkowników i wsparcie aplikacyjne

Serwis techniczny

WYTWARZANIE
WARSTW, BADANIE POWIERZCHNI

Reaktory RIE, CVD, ALD i MBE do modyfikowania powierzchni i nakładania warstw oraz tribometry, scratch testery, elipsometry i twardościomierze do badania ich właściwości

Badanie warstw

COXEM (stołowe)

COXEM

Stołowe skaningowe mikroskopy elektronowe firmy COXEM Co. Ltd. umożliwiają szybką i łatwą rejestrację obrazów elektronowych z powiększeniem do 100 kx. Elektrony emitowane przez katodę wolframową są przyspieszane do energii od 1 do 30 keV, po czym są skanowane po powierzchni próbki. Detektor SE rejestruje elektrony wtórne, a detektor BSE elektrony wstecznie rozproszone. Zakres energii wiązki i uzyskiwane jakości obrazów oraz detekcja SE i BSE nie są spotykane w innych mikroskopach tej klasy. Mikroskopy obsługiwane są z poziomu intuicyjnego oprogramowania z automatycznymi funkcjami załączania katody, regulacji ostrości, kontrastu i jasności oraz przesuwu stolika. Prosta obsługa, bardzo dobre parametry pracy oraz kontrola parametrów pracy włókna i wiązki na poziomie spotykanym w dużych mikroskopach (m.in. zmienna przesłona obiektywu, korekcja astygmatyzmu, dobór wielkości plamki) to jedne z wielu zalet konstrukcji tych mikroskopów. Dostępne są trzy modele, różniące się głównie napięciem przyspieszającym, zakresem powiększeń i detektorami. W szczególności model EM-30AX wyposażony jest w detektor EDS do badania składu chemicznego wraz z oprogramowaniem do rejestracji widm oraz analizy zmian zawartości pierwiastków wzdłuż linii i w obszarach (mapy).

Modele: EM-20 (1-20 kV, do 80 kx, SE), EM-30 (1-30 kV, do 100 kx, SE, BSE), EM-30AX (1-30 kV, do 100 kx, SE, BSE, EDS)

formularz kontaktowy

Inne mikroskopy SEM: Verios XHRNova NanoSEM, TeneoQuantaInspectAspex (do zastosowań przemysłowych)

mikroskop EM-30AX – prezentacja video:

Oferta

 • bruker
 • cryometal
 • edax
 • ThermoFisher Scientific
 • hwi
 • icdd
 • kleindiek
 • leica
 • phi
 • sentech
 • sios
 • spi
 • table
 • veeco