Labsoft

Mikroskopia
Optyczna

Pełna oferta dla laboratoriów przemysłowych i badawczych obejmująca mikroskopy stereoskopowe, cyfrowe, złożone i konfokalne oraz kamery i oprogramowanie

Mikroskopia Optyczna

MIKROSKOPIA
SIŁ ATOMOWYCH
I PROFILOMETRIA

Mikroskopy AFM i SPM, szeroki wybór trybów pracy i sond AFM, profilometry optyczne i stykowe

Mikroskopia AFM

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA
TEM, STEM, SEM, DB

Kompletna oferta mikroskopów EM i wyposażenia analitycznego EDS, WDS, EBSP, oraz techniki kriogeniczne, litografia, mikromanipulatory, instrumenty i materiały do preparatyki próbek

Mikroskopia Elektronowa

SERWIS
I WSPARCIE

Specjalistyczny serwis techniczny i obsługa oferowanego sprzętu, szkolenia użytkowników i wsparcie aplikacyjne

Serwis techniczny

WYTWARZANIE
WARSTW, BADANIE POWIERZCHNI

Reaktory RIE, CVD, ALD i MBE do modyfikowania powierzchni i nakładania warstw oraz tribometry, scratch testery, elipsometry i twardościomierze do badania ich właściwości

Badanie warstw

D2 Phaser

Bruker

D2 Phaser to kompletny, stołowy dyfraktometr rentgenowski firmy Bruker przeznaczony głównie do ilościowej i jakościowej analizy faz krystalicznych. W urządzeniu zastosowano wiele innowacyjnych rozwiązań, m.in. kompaktowy goniometr oraz zintegrowany komputer i monitor, które umożliwiły zmniejszenie rozmiarów przy zachowaniu wysokich parametrów pracy i najwyższych środków ochrony. Małe rozmiary i waga, łatwa i szybka instalacja (wymagane jest jedynie gniazdo zasilające), stabilne justowanie fabryczne oraz prosta obsługa sprawiają, że urządzenie łatwo przenosić i używać w środowisku wielu użytkowników. Dyfraktometr pracuje w geometrii Theta-Theta, można w nim zastosować lampę Cr, Co lub Cu oraz licznik scyntylacyjny lub detektor paskowy, w tym wysokoczuły i szybki detektor LYNXEYE™. Szeroki zakres uchwytów próbek, w tym o niskim tle, montowanych na pojedynczym lub 6-pozycyjnym stoliku, sprawia że instrument może być wykorzystany do badania różnorodnych próbek. Za pomiar oraz analizę dyfraktogramów odpowiada przyjazne i wydajne oprogramowanie DIFFRAC.SUITE. Dyfraktometr D2 Phaser znajduje zastosowanie w przemyśle cementowym, chemicznym, farmaceutycznym, petrochemicznym, ale również w badaniach naukowych. Niski koszt urządzenie pozwala wykorzystać go również do celów edukacyjnych, np. w laboratoriach studenckich.

Wszystkich zainteresowanym zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy

Interaktywna strona poświęcona dyfraktometrowi D2 Phaser

Oferta

 • bruker
 • cryometal
 • edax
 • fei
 • hwi
 • icdd
 • kleindiek
 • leica
 • phi
 • sentech
 • sios
 • spi
 • table
 • veeco