Labsoft

Mikroskopia
Optyczna

Pełna oferta dla laboratoriów przemysłowych i badawczych obejmująca mikroskopy stereoskopowe, cyfrowe, złożone i konfokalne oraz kamery i oprogramowanie

Mikroskopia Optyczna

MIKROSKOPIA
SIŁ ATOMOWYCH
I PROFILOMETRIA

Mikroskopy AFM i SPM, szeroki wybór trybów pracy i sond AFM, profilometry optyczne i stykowe

Mikroskopia AFM

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA
TEM, STEM, SEM, DB

Kompletna oferta mikroskopów EM i wyposażenia analitycznego EDS, WDS, EBSP, oraz techniki kriogeniczne, litografia, mikromanipulatory, instrumenty i materiały do preparatyki próbek

Mikroskopia Elektronowa

SERWIS
I WSPARCIE

Specjalistyczny serwis techniczny i obsługa oferowanego sprzętu, szkolenia użytkowników i wsparcie aplikacyjne

Serwis techniczny

WYTWARZANIE
WARSTW, BADANIE POWIERZCHNI

Reaktory RIE, CVD, ALD i MBE do modyfikowania powierzchni i nakładania warstw oraz tribometry, scratch testery, elipsometry i twardościomierze do badania ich właściwości

Badanie warstw

DM4000 M LED/6000 M

Leica

DM4000 M LED i DM6000 M firmy Leica to mikroskopy w układzie prostym (dolnostolikowe) o dużym stopniu automatyzacji. Są one dedykowane do badań materiałowych, zwłaszcza metalograficznych, zarówno w zakresie rutynowym, jak i specjalistycznym. Tory optyczne tych mikroskopów umożliwiają prowadzenie obserwacji w świetle odbitym i przechodzącym z wykorzystaniem pola jasnego i ciemnego, kontrastu Nomarskiego, kontrastu fazowego, światła spolaryzowanego i technik fluorescencyjnych. Tor oświetlania jest w pełni zautomatyzowany i odtwarzalny – zmiana trybu pracy oraz obiektywu powoduje automatyczny dobór zmotoryzowanych przysłon aperturowych i polowych oraz dostosowanie natężenia oświetlania. Zmiana trybu pracy wymaga tylko pojedynczego kliknięcia. Pełna automatyzacja jest dostępna w DM6000 M, natomiast w DM 4000 M rewolwer obiektywowy jest kodowany, ale nie jest zmotoryzowany. Rewolwer mieści 6 obiektywów Leica, w tym obiektyw skanujący o dużej głębi ostrości. Procedura ogniskowania w DM 6000 M została całkowicie automatyzowana. W nim też zainstalowano wygodny ekran dotykowy oraz wyposażono go w dodatkowy, zdalny panel zawierający wszystkie funkcje zautomatyzowane, co znacznie ułatwia obsługę mikroskopu. Do obydwu modeli dostępny jest duży wybór stolików próbki, wszystkie wykonane z trwałych materiałów odpornych na zarysowania. W DM4000 M zastosowano stabilny oświetlacz LED światła białego (4500 K) o wysokiej jasności i długim czasie użytkowania (20 lat). Natomiast w DM6000 M dostępny jest standardowy oświetlacz halogenowy. Obydwa mikroskopy można doposażyć w dodatkowe źródła światła. Tory światła przechodzącego posiadają układ CCIC, który utrzymuje stałą temperaturę barwową oświetlanego pola próbki. Przejrzyste oprogramowanie do akwizycji i archiwizacji LAS pozwala na sterowanie mikroskopem oraz na rejestrację obrazów przy pomocy kamer cyfrowych Leica. Ponadto, dostępne są programy do analizy ilościowej uzyskanych obrazów (Steel Expert, Grain & Phase Expert, Cleanliness Expert).

formularz kontaktowy

Oferta

 • bruker
 • cryometal
 • edax
 • ThermoFisher Scientific
 • hwi
 • icdd
 • kleindiek
 • leica
 • phi
 • sentech
 • sios
 • spi
 • table
 • veeco