Labsoft

Mikroskopia
Optyczna

Pełna oferta dla laboratoriów przemysłowych i badawczych obejmująca mikroskopy stereoskopowe, cyfrowe, złożone i konfokalne oraz kamery i oprogramowanie

Mikroskopia Optyczna

MIKROSKOPIA
SIŁ ATOMOWYCH
I PROFILOMETRIA

Mikroskopy AFM i SPM, szeroki wybór trybów pracy i sond AFM, profilometry optyczne i stykowe

Mikroskopia AFM

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA
TEM, STEM, SEM, DB

Kompletna oferta mikroskopów EM i wyposażenia analitycznego EDS, WDS, EBSP, oraz techniki kriogeniczne, litografia, mikromanipulatory, instrumenty i materiały do preparatyki próbek

Mikroskopia Elektronowa

SERWIS
I WSPARCIE

Specjalistyczny serwis techniczny i obsługa oferowanego sprzętu, szkolenia użytkowników i wsparcie aplikacyjne

Serwis techniczny

WYTWARZANIE
WARSTW, BADANIE POWIERZCHNI

Reaktory RIE, CVD, ALD i MBE do modyfikowania powierzchni i nakładania warstw oraz tribometry, scratch testery, elipsometry i twardościomierze do badania ich właściwości

Badanie warstw

DM8000 M/12000 M

Leica

DM8000 M i DM12000 M to mikroskopy firmy Leica w układzie prostym (dolnostolikowe) o wysokim stopniu automatyzacji. Są one przeznaczone do inspekcji i badań podłoży półprzewodnikowych o średnicy odpowiednio 8 i 12 cali. Zintegrowany tryb makro o dużym polu widzenia pozwala na szybkie skanowanie dużych powierzchni pod kątem wyszukiwania defektów struktury lub błędów technologicznych. W mikroskopach zastosowano uniwersalny oświetlacz LED o dużej jasności, długim czasie użytkowania i niskim poborze mocy. Ponadto, dostępny jest tryb oświetlania skośnego światłem UV, pozwalający na uzyskanie informacji przestrzennej z wysoką rozdzielczością. Wszystkie przyciski i pokrętła znajdują się w łatwo dostępnych miejscach, co pozwala na łatwą zmianę trybu pracy mikroskopu bez konieczności odrywania wzroku od próbki. Dzięki funkcji ogniskowania, zapamiętywania ustawień oraz doboru kontrastu obsługa jest prosta a ryzyko niepoprawnej obsługi znacznie obniżone. Mikroskop, kamera oraz oprogramowanie LAS stanowią kompletny system umożliwiający akwizycję obrazów, ich przetwarzanie, analizowanie oraz archiwizację. Dodatkowo, oprogramowanie można doposażyć w moduły do inspekcji a mikroskop można zintegrować z podajnikiem podłoży.

Modele: 8000 M (podłoża 8-calowe), 12000 M (12-calowe)

formularz kontaktowy

DM 8000 M i 12000 M – prezentacja interaktywna

Oferta

 • bruker
 • cryometal
 • edax
 • ThermoFisher Scientific
 • hwi
 • icdd
 • kleindiek
 • leica
 • phi
 • sentech
 • sios
 • spi
 • table
 • veeco