Labsoft

Mikroskopia
Optyczna

Pełna oferta dla laboratoriów przemysłowych i badawczych obejmująca mikroskopy stereoskopowe, cyfrowe, złożone i konfokalne oraz kamery i oprogramowanie

Mikroskopia Optyczna

MIKROSKOPIA
SIŁ ATOMOWYCH
I PROFILOMETRIA

Mikroskopy AFM i SPM, szeroki wybór trybów pracy i sond AFM, profilometry optyczne i stykowe

Mikroskopia AFM

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA
TEM, STEM, SEM, DB

Kompletna oferta mikroskopów EM i wyposażenia analitycznego EDS, WDS, EBSP, oraz techniki kriogeniczne, litografia, mikromanipulatory, instrumenty i materiały do preparatyki próbek

Mikroskopia Elektronowa

SERWIS
I WSPARCIE

Specjalistyczny serwis techniczny i obsługa oferowanego sprzętu, szkolenia użytkowników i wsparcie aplikacyjne

Serwis techniczny

WYTWARZANIE
WARSTW, BADANIE POWIERZCHNI

Reaktory RIE, CVD, ALD i MBE do modyfikowania powierzchni i nakładania warstw oraz tribometry, scratch testery, elipsometry i twardościomierze do badania ich właściwości

Badanie warstw

EDS/WDS/EBSD/XRF – EDAX

Edax

Edax Inc. organizuje szkolenia z zakresu teorii i obsługi technik analizy składu chemicznego (XRF, EDS i WDS) oraz fazowego (EBSD), dostępnych w elektronowych mikroskopach skaningowych i częściowo transmisyjnych. Szkolenia odbywają się w laboratorium aplikacyjnym firmy Edax w Tilburgu (Holandia) i są prowadzone w języku angielskim. Zakup tych szkoleń dla użytkowników w Polsce odbywa się poprzez firmę Labsoft.

*Istnieje możliwość odbycia szkoleń w Wiesbaden (Niemcy) w języku niemieckim. Daty tych szkoleń i dodatkowe informacje dostępne są tu.

Harmonogram szkoleń w Tilburgu na bieżący rok

formularz kontaktowy

Lista i opis szkoleń 

EDS Microanalysis Course (Genesis lub TEAM)
Dwu- lub dwuipółdniowe szkolenie z zakresu mikroanalizy składu chemicznego z wykorzystaniem spektroskopii EDS, głównie w SEM. Szkolenie obejmuje wykłady, obsługę oprogramowania EDAX (TEAM lub Genesis w zależności od daty) oraz pracę przy mikroskopie. Zakres tematyczny to oddziaływanie elektronów z materią, zasady detekcji promieniowania X, typowe artefakty EDS, procedury kalibracyjne, dekonwolucję, analizę jakościową i ilościową z wzorcami i bez wzorców (w wysokiej i zmiennej próżni), dobór parametrów wiązki oraz wykonywanie profili i map rozkładu pierwiastków. Nauka obsługi oprogramowania odbywa się na stanowiskach symulacyjnych, a optymalizacja procesu akwizycji z wykorzystaniem mikroskopu SEM z systemem Edax Tridient.

EBSD Course (TEAM lub OIM)
Dwuipółdniowe szkolenie z zakresu dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych (EBSD) oraz obsługi oprogramowania EDAX do analizy fazowej z wykorzystaniem techniki EBSD (TEAM lub OIM). Część teoretyczna obejmuje podstawowe informacje o krystalografii i dyfrakcji, w tym indeksowanie linii Kikuchiego. Natomiast część praktyczna dotyczy optymalizacji procesu akwizycji i analizy linii Kikuchiego celem uzyskania informacji materiałowych oraz jednoczesnego wykorzystania EBSD i EDS do przeprowadzenia pełnej analizy fazowej próbki. Nauka obsługi oprogramowania odbywa się na stanowiskach symulacyjnych, a optymalizacja procesu akwizycji z wykorzystaniem mikroskopu SEM z systemem Edax Tridient.

WDS Course (TEAM)
Trzydniowe zaawansowane szkolenie z zakresu mikroanalizy składu chemicznego z wykorzystaniem dwóch wzajemnie uzupełniających się technik – spektroskopii WDS i EDS. Szkolenie obejmuje wykłady, obsługę oprogramowania TEAM™ firmy EDAX oraz pracę przy mikroskopie. Zakres tematyczny to detekcja promieniowania X w technice WDS, dobór kryształów analitycznych, optymalizacja licznika proporcjonalnego, procedury kalibracyjne, dobór parametrów wiązki i mikroskopu SEM, analiza jakościowa i ilościowa, wykonywanie analiz WDS/EDS oraz akwizycja profili i map rozkładu pierwiastków. Nauka obsługi oprogramowania odbywa się na stanowiskach symulacyjnych, a optymalizacja procesu akwizycji z wykorzystaniem mikroskopu SEM z systemem Edax Tridient. Zaleca się, aby uczestnicy zabrali na szkolenie swoje własne próbki wraz z odpowiednimi wzorcami. Ze względu na brak dostępu do mikroskopu ze zmienną próżnią próbki powinny być przewodzące lub pokryte węglem.

EDS – WDS Neptune (TEAM)
Pieciodniowe szkolenie z zakresu EDS i WDS oraz połączonego stosowania tych technich. Szkolenie obejmuje wykłady, obsługę oprogramowania TEAM™ firmy EDAX oraz pracę przy mikroskopie. Zakres tematyczny to podstawy fizyczne EDS i WDS, typowe artefakty spotykane w tych technikach i możliwości ich ograniczania, zalety stosowania EDS i WDS jednocześnie, procedury kalibracyjne, akwizycja widm EDS i WDS oraz ich analiza jakościowa i ilościowa. Szczególny nacisk zostanie położony na optymlizację parametrów pracy mikroskopu oraz detektorów EDS i WDS.

XRF Course
Dwuipółdniowe szkolenie dla użytkowników spektrometru Orbis do anlizy składu chemicznego z wykorzystaniem mikrofluorescencji rentgenowskiej (μXRF) z dyspersją energii. Szkolenie obejmuje podstawy fizyczne generacji, emisji oraz detekcji i analizy promieniowania rentgenowskiego. Duży nacisk położony jest na dobór parametrów pracy, analizę ilościową i jakościową uzyskiwanych widm oraz rejestrację i analizę map i profili składu chemicznego. Podstawy fizyczne zostaną przedstawione w formie wykładów, a nauka obsługi oprogramowania odbywa się na stanowiskach symulacyjnych. Zaleca się, aby uczestnicy zabrali na szkolenie swoje własne próbki, które będą mogli przebadać i pod okiem instruktora zoptymalizować parametry akwizycji spektrometru Orbis.

Uwaga!

 1. Dokładny zakres szkoleń może się różnić od podanego, w zależności od zainteresowań i potrzeb uczestników.
 2. Istnieje możliwość odbycia szkoleń w Wiesbaden (Niemcy) w języku niemieckim. Daty tych szkoleń i dodatkowe informacje dostępne są tu.
 3. 2-dniowe szkolenie EDS i 2,5-dniowe EBSD mogą zostać połączone w jedno szkolenie właściwe dla systemu Edax Pegasus.
 4. Istnieje możliwość przeprowadzenia dodatkowych szkoleń z innej tematyki np. Particle Analysis.
 5. Maksymalna liczba uczestników szkoleń zwykle nie przekracza 8 osób.
 6. Terminy szkoleń mogą ulec zmianie. Aktualne dane znajdują się zawsze na stronie internetowej Edax Training Schools.

Oferta

 • bruker
 • cryometal
 • edax
 • ThermoFisher Scientific
 • hwi
 • icdd
 • kleindiek
 • leica
 • phi
 • sentech
 • sios
 • spi
 • table
 • veeco