Labsoft

Mikroskopia
Optyczna

Pełna oferta dla laboratoriów przemysłowych i badawczych obejmująca mikroskopy stereoskopowe, cyfrowe, złożone i konfokalne oraz kamery i oprogramowanie

Mikroskopia Optyczna

MIKROSKOPIA
SIŁ ATOMOWYCH
I PROFILOMETRIA

Mikroskopy AFM i SPM, szeroki wybór trybów pracy i sond AFM, profilometry optyczne i stykowe

Mikroskopia AFM

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA
TEM, STEM, SEM, DB

Kompletna oferta mikroskopów EM i wyposażenia analitycznego EDS, WDS, EBSP, oraz techniki kriogeniczne, litografia, mikromanipulatory, instrumenty i materiały do preparatyki próbek

Mikroskopia Elektronowa

SERWIS
I WSPARCIE

Specjalistyczny serwis techniczny i obsługa oferowanego sprzętu, szkolenia użytkowników i wsparcie aplikacyjne

Serwis techniczny

WYTWARZANIE
WARSTW, BADANIE POWIERZCHNI

Reaktory RIE, CVD, ALD i MBE do modyfikowania powierzchni i nakładania warstw oraz tribometry, scratch testery, elipsometry i twardościomierze do badania ich właściwości

Badanie warstw

AC20 do kontrastowania

Leica

AC20 firmy Leica to całkowicie zautomatyzowane urządzenie do kontrastowania preparatów biologicznych przeznaczonych do badań w mikroskopie elektronowym. Niski kontrast jest typowy dla błon i innych składników komórkowych; dlatego po utrwaleniu dodatkowo barwi się je, zwykle w roztworze octanu uranylu i cytrynianu ołowiu. Jednakże kontrastowanie ręczne jest czynnością żmudną, czasochłonną i narażoną na błędy. Urządzenie AC20 przeprowadza cały proces automatycznie, co zapewnia powtarzalność i znacząco ogranicza zużycie odczynników. Operator wprowadza tylko ultracienkie skrawki oraz definiuje czas i temperaturę procesu. Ze względu na możliwość zastosowania gotowych odczynników, zamkniętych szczelnie w specjalnych butelkach, kontaktu z tymi toksycznymi substancjami można całkowicie uniknąć. Świeży odczynnik pompowany jest do komory pompą perystaltyczną, a zużyty do oddzielnej butelki. Jednocześnie można przeprowadzić kontrastowanie 20 cienkich skrawków umieszczonych w specjalnym holderze; natomiast jedna butelka odczynnika starcza na około 60 procesów. Precyzyjna kontrola procesu zapewnia wysoką jakość kontrastowania, bez powstawania wytrąceń na cienkich skrawkach. Urządzenie jest wyjątkowo proste w obsłudze – definiowanie procesów odbywa się przy pomocy kilku klawiszy dostępnych na panelu przednim. Można zdefiniować 10 gotowych procesów i zapisać je w pamięci, a parametry ostatniego wykonanego można zapisać na kluczu USB.

formularz kontaktowy

AC20 – prezentacja video:

Oferta

 • bruker
 • cryometal
 • edax
 • ThermoFisher Scientific
 • hwi
 • icdd
 • kleindiek
 • leica
 • phi
 • sentech
 • sios
 • spi
 • table
 • veeco