Labsoft

Mikroskopia
Optyczna

Pełna oferta dla laboratoriów przemysłowych i badawczych obejmująca mikroskopy stereoskopowe, cyfrowe, złożone i konfokalne oraz kamery i oprogramowanie

Mikroskopia Optyczna

MIKROSKOPIA
SIŁ ATOMOWYCH
I PROFILOMETRIA

Mikroskopy AFM i SPM, szeroki wybór trybów pracy i sond AFM, profilometry optyczne i stykowe

Mikroskopia AFM

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA
TEM, STEM, SEM, DB

Kompletna oferta mikroskopów EM i wyposażenia analitycznego EDS, WDS, EBSP, oraz techniki kriogeniczne, litografia, mikromanipulatory, instrumenty i materiały do preparatyki próbek

Mikroskopia Elektronowa

SERWIS
I WSPARCIE

Specjalistyczny serwis techniczny i obsługa oferowanego sprzętu, szkolenia użytkowników i wsparcie aplikacyjne

Serwis techniczny

WYTWARZANIE
WARSTW, BADANIE POWIERZCHNI

Reaktory RIE, CVD, ALD i MBE do modyfikowania powierzchni i nakładania warstw oraz tribometry, scratch testery, elipsometry i twardościomierze do badania ich właściwości

Badanie warstw

FTPadv

Sentech

FTPadv to urządzenie firmy Sentech Instruments GmbH do bezkontaktowego, optycznego pomiaru grubości warstw i układów warstw przeźroczystych lub słabo pochłaniających na podłożach przeźroczystych lub pochłaniających. To proste i łatwe w obsłudze urządzenie pozwala na szybki pomiar w zakresie grubości od 30 nm do 25 µm z dokładnością 1 nm. Grubość wyznaczana jest na podstawie analizy modulacji widma odbitego od próbki z wykorzystaniem dołączonej bazy z parametrami materiałów, którą można rozbudowywać do własnych potrzeb. Całość obsługuje przyjazne oprogramowanie sterujące i analityczne. Ponadto, opcjonalne oprogramowanie FTPadv Expert rozszerza możliwości urządzenia o pomiar współczynnika odbicia i ekstynkcji warstw prostych. FTPadv dostępny jest jako przystawka do komercyjnych mikroskopów optycznych lub jako niezależne nastołowe urządzenie z własnym stolikiem, okularem i oświetlaczem.

Modele: FTPavd-1 (450-920 nm, plamka 80 µm, do podłączenia do dowolnego mikroskopu optycznego), FTPavd-2 (450-920 nm, plamka 2 mm, niezależne urządzenie)

formularz kontaktowy

Oferta

 • bruker
 • cryometal
 • edax
 • ThermoFisher Scientific
 • hwi
 • icdd
 • kleindiek
 • leica
 • phi
 • sentech
 • sios
 • spi
 • table
 • veeco