Labsoft

Mikroskopia
Optyczna

Pełna oferta dla laboratoriów przemysłowych i badawczych obejmująca mikroskopy stereoskopowe, cyfrowe, złożone i konfokalne oraz kamery i oprogramowanie

Mikroskopia Optyczna

MIKROSKOPIA
SIŁ ATOMOWYCH
I PROFILOMETRIA

Mikroskopy AFM i SPM, szeroki wybór trybów pracy i sond AFM, profilometry optyczne i stykowe

Mikroskopia AFM

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA
TEM, STEM, SEM, DB

Kompletna oferta mikroskopów EM i wyposażenia analitycznego EDS, WDS, EBSP, oraz techniki kriogeniczne, litografia, mikromanipulatory, instrumenty i materiały do preparatyki próbek

Mikroskopia Elektronowa

SERWIS
I WSPARCIE

Specjalistyczny serwis techniczny i obsługa oferowanego sprzętu, szkolenia użytkowników i wsparcie aplikacyjne

Serwis techniczny

WYTWARZANIE
WARSTW, BADANIE POWIERZCHNI

Reaktory RIE, CVD, ALD i MBE do modyfikowania powierzchni i nakładania warstw oraz tribometry, scratch testery, elipsometry i twardościomierze do badania ich właściwości

Badanie warstw

Helios NanoLab

ThermoFisher Scientific

Helios NanoLab to zaawansowany system typu DualBeam™ firmy FEI, zoptymalizowany do obserwacji ultrawysokorozdzielczych, badań 3D, patterningu oraz precyzyjnej obróbki jonowej. Kolumna elektronowa z działem Elstar™ FEG, monochromatorem, układem opóźniania wiązki oraz soczewkami o stałej mocy umożliwia stabilną pracę systemu jako wysokopróżniowy mikroskop SEM o rozdzielczości poniżej 1 nm w zakresie energii od 1 do 30 keV. Kolumna jonowa Tomahawk™ emituje stabilną wiązkę jonów galu (FIB) o szerokim zakresie dostępnych energii i prądów, która może być wykorzystana do modyfikacji powierzchni w skali nanometrycznej, kontrolowanej preparatyki próbek TEM oraz obrazowania i mikroanalizy 3D. Nowe detektory (TLD, STEM, ICE) znacznie rozszerzają możliwości obrazowania systemu w trybie SEM i FIB.

Modele: UC, UX, FX, CX

formularz kontaktowy

Inne mikroskopy SEM/FIB: Scios

Produkty powiązane: detektory EDSWDS i EBSD, preparatyka – trymernapylarkipolerka jonowa i suszarkaakcesoria i materiały dla SDBplatformy antywibracyjnesystemy do kompensacji EMIAmiraAvizoAuto Slice & View

Oferta

 • bruker
 • cryometal
 • edax
 • ThermoFisher Scientific
 • hwi
 • icdd
 • kleindiek
 • leica
 • phi
 • sentech
 • sios
 • spi
 • table
 • veeco