Labsoft

Mikroskopia
Optyczna

Pełna oferta dla laboratoriów przemysłowych i badawczych obejmująca mikroskopy stereoskopowe, cyfrowe, złożone i konfokalne oraz kamery i oprogramowanie

Mikroskopia Optyczna

MIKROSKOPIA
SIŁ ATOMOWYCH
I PROFILOMETRIA

Mikroskopy AFM i SPM, szeroki wybór trybów pracy i sond AFM, profilometry optyczne i stykowe

Mikroskopia AFM

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA
TEM, STEM, SEM, DB

Kompletna oferta mikroskopów EM i wyposażenia analitycznego EDS, WDS, EBSP, oraz techniki kriogeniczne, litografia, mikromanipulatory, instrumenty i materiały do preparatyki próbek

Mikroskopia Elektronowa

SERWIS
I WSPARCIE

Specjalistyczny serwis techniczny i obsługa oferowanego sprzętu, szkolenia użytkowników i wsparcie aplikacyjne

Serwis techniczny

WYTWARZANIE
WARSTW, BADANIE POWIERZCHNI

Reaktory RIE, CVD, ALD i MBE do modyfikowania powierzchni i nakładania warstw oraz tribometry, scratch testery, elipsometry i twardościomierze do badania ich właściwości

Badanie warstw

Hysitron TI Premier

Bruker

Hysitron TI Premier firmy Bruker to kompaktowa platforma zaprojektowana do badań właściwości mechanicznych różnego rodzaju materiałów. Jest to mniejsza wersja flagowego modelu Hysitron TI 980. Unikatowa konstrukcja głowicy pomiarowej umożliwia pomiar parametrów statycznej nanoindentacji takich jak: moduł Younga, twardość instrumentalna, odporność na pękanie, pełzanie oraz relaksacja naprężeń. Głowica 2D, posiadająca możliwość ruchu w osi X, umożliwia badanie odporności na zarysowanie, rozwarstwienia oraz wyznaczanie współczynnika tarcia. Ponadto, urządzenie umożliwia badanie objętości, szybkości i głębokości zużycia. Tryb SPM insitu zapewnia obrazowanie miejsc pomiarowych z wykorzystaniem zainstalowanego wgłębnika. Bardzo duża czułość sensora siły (<75 nN) oraz bardzo niski poziom szumów sensora przemieszczenia (0,2 nm) sprawia, że urządzenie sprawdza się nawet w najbardziej wymagających aplikacjach. Opcjonalnie dostępna jest dynamiczna analiza właściwości mechanicznych (nanoDMA®, CMX). Ponadto, urządzenie można wyposażyć w czujnik emisji akustycznej oraz stolik grzewczo-chłodzący pracujący w zakresie temperaur od -150 °C do 800 °C. Można również kontrolować wilgotność względną do 80% oraz wykonać testy w środowisku elektrochemicznym. Kontroler Performech II oraz oprogramowanie TriboScan 10 realizują tryb XPM wykotrzystywany do tworzenie map właściwości mechanicznych. Obrazy z trybu XPM i SPM mogą być na siebie nakładane, co daje wyjątkowe możliwości analizy właściwości mechanicznych materiałów.

Wszystkich zainteresowanym zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy.

Oferta

 • bruker
 • cryometal
 • edax
 • ThermoFisher Scientific
 • hwi
 • icdd
 • kleindiek
 • leica
 • phi
 • sentech
 • sios
 • spi
 • table
 • veeco