Labsoft

Mikroskopia
Optyczna

Pełna oferta dla laboratoriów przemysłowych i badawczych obejmująca mikroskopy stereoskopowe, cyfrowe, złożone i konfokalne oraz kamery i oprogramowanie

Mikroskopia Optyczna

MIKROSKOPIA
SIŁ ATOMOWYCH
I PROFILOMETRIA

Mikroskopy AFM i SPM, szeroki wybór trybów pracy i sond AFM, profilometry optyczne i stykowe

Mikroskopia AFM

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA
TEM, STEM, SEM, DB

Kompletna oferta mikroskopów EM i wyposażenia analitycznego EDS, WDS, EBSP, oraz techniki kriogeniczne, litografia, mikromanipulatory, instrumenty i materiały do preparatyki próbek

Mikroskopia Elektronowa

SERWIS
I WSPARCIE

Specjalistyczny serwis techniczny i obsługa oferowanego sprzętu, szkolenia użytkowników i wsparcie aplikacyjne

Serwis techniczny

WYTWARZANIE
WARSTW, BADANIE POWIERZCHNI

Reaktory RIE, CVD, ALD i MBE do modyfikowania powierzchni i nakładania warstw oraz tribometry, scratch testery, elipsometry i twardościomierze do badania ich właściwości

Badanie warstw

Inspect

ThermoFisher Scientific

Inspect to rodzina uniwersalnych, klasycznych mikroskopów SEM firmy FEI. Mikroskopy te umożliwiają prowadzenie rutynowych badań materiałowych oraz kontrolę jakości i są przeznaczone zarówno do laboraotoriów przemysłowych, jak i naukowych. Obrazowanie struktury można prowadzić przy pomocy detektora elektronów wtórnych, wstecznie rozproszonych i przechodzących, natomiast analizę składu chemicznego i fazowego przy pomocy detektorów EDS, WDS i EBSD innych producentów. Mikroskopy Inspect sukcesywnie są doposażane w nowe rozwiązania – układ opóźniania wiązki, czułe detektory BSE oraz dodatkowe strategie skanowania znacznie poprawiły parametry pracy przy niskich napięciach przyspieszających. Intuicyjne oprogramowanie zapewnia efektywną obsługę mikroskopów nawet przez początkujących użytkowników. Rodzina Inspect to dwa mikroskopy – F50 z działem polowym pracujący w wysokiej próżni oraz S50 z katodą wolframową operujący w wysokiej i niskiej próżni.

Modele: F50 (FEG, wysoka próżnia), S50 (katoda W, wysoka i niska próżnia)

formularz kontaktowy

Inne mikroskopy SEM: Verios XHR, Nova NanoSEM, Teneo, Quanta, Aspex (do zastosowań przemysłowych), COXEM (nastołowy)

Produkty powiązane: detektory EDSWDS i EBSD, preparatyka – trymernapylarkipolerka jonowa i suszarkaakcesoria i materiały dla SEMplatformy antywibracyjnesystemy do kompensacji EMI

Oferta

 • bruker
 • cryometal
 • edax
 • ThermoFisher Scientific
 • hwi
 • icdd
 • kleindiek
 • leica
 • phi
 • sentech
 • sios
 • spi
 • table
 • veeco