Labsoft

Mikroskopia
Optyczna

Pełna oferta dla laboratoriów przemysłowych i badawczych obejmująca mikroskopy stereoskopowe, cyfrowe, złożone i konfokalne oraz kamery i oprogramowanie

Mikroskopia Optyczna

MIKROSKOPIA
SIŁ ATOMOWYCH
I PROFILOMETRIA

Mikroskopy AFM i SPM, szeroki wybór trybów pracy i sond AFM, profilometry optyczne i stykowe

Mikroskopia AFM

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA
TEM, STEM, SEM, DB

Kompletna oferta mikroskopów EM i wyposażenia analitycznego EDS, WDS, EBSP, oraz techniki kriogeniczne, litografia, mikromanipulatory, instrumenty i materiały do preparatyki próbek

Mikroskopia Elektronowa

SERWIS
I WSPARCIE

Specjalistyczny serwis techniczny i obsługa oferowanego sprzętu, szkolenia użytkowników i wsparcie aplikacyjne

Serwis techniczny

WYTWARZANIE
WARSTW, BADANIE POWIERZCHNI

Reaktory RIE, CVD, ALD i MBE do modyfikowania powierzchni i nakładania warstw oraz tribometry, scratch testery, elipsometry i twardościomierze do badania ich właściwości

Badanie warstw

Lasery He-Ne

Sios

SL to wysokiej klasy stabilizowane, kompaktowe lasery He-Ne firmy SIOS GmbH. Dobowa zmienność częstotliwości na poziomie ±5∙10-9 oraz amplitudy poniżej ±0,2% pozwala na ich zastosowanie do precyzyjnych pomiarów interferometrycznych. Lasery te mają wyjątkowo krótki czas rozgrzewania do osiągnięcia stabilnej pracy poniżej 10 minut i niskie zużycie mocy poniżej 20 W. Generowana wiązka światła o długości 632,8 nm i mocy do ok. 3 mW jest spolaryzowana liniowo. Jednostka zasilająco-sterująca ma niewielkie rozmiary i umożliwia wybór stabilizacji częstotliwości lub amplitudy. Gwint wewnętrzny od strony wyjścia wiązki umożliwia stabilny montaż przesłon mechanicznych lub elementów optycznych. Opcjonalne złącze umożliwia sprzęgnięcie laserów z jedno- lub wielomodowym włóknem optycznym. Możliwy jest również montaż i justowanie izolatora Faradaya celem wyeliminowania odbicia wstecznego. Dostępne są trzy typy laserów SL, różniące się wielkością, rodzajem i poziomem stabilizacji oraz mocą.

Serie: SL-02 (stabilizacja częstotliwości, ≥1,2 mW lub ≥2.4 mW), SL-03 (st. częstotliwości i amplitudy, ≥0,8 mW), SL-04 (st. częstotliwości i amplitudy, ≥1,3 mW)

formularz kontaktowy

Oferta

 • bruker
 • cryometal
 • edax
 • ThermoFisher Scientific
 • hwi
 • icdd
 • kleindiek
 • leica
 • phi
 • sentech
 • sios
 • spi
 • table
 • veeco