Labsoft

Mikroskopia
Optyczna

Pełna oferta dla laboratoriów przemysłowych i badawczych obejmująca mikroskopy stereoskopowe, cyfrowe, złożone i konfokalne oraz kamery i oprogramowanie

Mikroskopia Optyczna

MIKROSKOPIA
SIŁ ATOMOWYCH
I PROFILOMETRIA

Mikroskopy AFM i SPM, szeroki wybór trybów pracy i sond AFM, profilometry optyczne i stykowe

Mikroskopia AFM

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA
TEM, STEM, SEM, DB

Kompletna oferta mikroskopów EM i wyposażenia analitycznego EDS, WDS, EBSP, oraz techniki kriogeniczne, litografia, mikromanipulatory, instrumenty i materiały do preparatyki próbek

Mikroskopia Elektronowa

SERWIS
I WSPARCIE

Specjalistyczny serwis techniczny i obsługa oferowanego sprzętu, szkolenia użytkowników i wsparcie aplikacyjne

Serwis techniczny

WYTWARZANIE
WARSTW, BADANIE POWIERZCHNI

Reaktory RIE, CVD, ALD i MBE do modyfikowania powierzchni i nakładania warstw oraz tribometry, scratch testery, elipsometry i twardościomierze do badania ich właściwości

Badanie warstw

Lightning (grzewczo-polaryz.)

DENSsolution

Uchwyt (holder) Lightning firmy DENSsolutions umożliwia przeprowadzanie eksperymentów grzewczych w obecności zewnętrznego pola elektrycznego oraz pomiarów elektrycznych. Ten dwupochyłowy holder in situ przekształca mikroskop TEM ze statycznego narzędzia do obrazowania w laboratorium do badań termicznych i elektrycznych w skali mikro i nano. Próbka umieszczana jest na tzw. nano-chipie wykonanym w technologii MEMS, który umożliwia jednoczesne grzanie do 800 °C i przykładanie pola elektrycznego do 200 kV/cm w kontrolowany sposób. Bez pola elektrycznego można uzyskać temperaturę do 1300 °C. Uchwyt Lightning wyróżnia się wyjątkową stabilnością temperatury i niskim dryfem, a jego konstrukcja została zoptymalizowana do przeprowadzania analiz EDS. Uchwyt nie ogranicza zdolności rozdzielczej mikroskopu TEM i nawet w wysokich temperaturach osiągane są rozdzielczości atomowe. Główne zastosowania to pomiary I-V w wysokich temperaturach z jednoczesnym obrazowaniem mikrostruktury, badania materiałów piezoelektrycznych oraz kontrola jakości przyrządów elektronicznych. Lightning jest kompatybilny z mikroskopami TEM firmy ThermoFisher Scientific oraz Jeol.

Modele: polaryzacyjny (4 kontakty elektryczne), grzewczy (4 kontakty), polaryzacyjno-grzewczy (6 kontaktów), grzewczo-polaryzacyjny (6 kontaktów), polaryzacyjno-grzewczy (8 kontaktów, Jeol)

broszura informacyjna

Wszystkich zainteresowanym zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy

Lightning – cząstki piezoelektryczne w polu elektrycznym i temperaturze 800 °C:

Lightning – zmiana domen w ferroelektryku pod wpływem pola elektrycznego:

Lightning – zastosowanie w materiałach piezoceramicznych:

Oferta

 • bruker
 • cryometal
 • edax
 • ThermoFisher Scientific
 • hwi
 • icdd
 • kleindiek
 • leica
 • phi
 • sentech
 • sios
 • spi
 • table
 • veeco