Labsoft

Mikroskopia
Optyczna

Pełna oferta dla laboratoriów przemysłowych i badawczych obejmująca mikroskopy stereoskopowe, cyfrowe, złożone i konfokalne oraz kamery i oprogramowanie

Mikroskopia Optyczna

MIKROSKOPIA
SIŁ ATOMOWYCH
I PROFILOMETRIA

Mikroskopy AFM i SPM, szeroki wybór trybów pracy i sond AFM, profilometry optyczne i stykowe

Mikroskopia AFM

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA
TEM, STEM, SEM, DB

Kompletna oferta mikroskopów EM i wyposażenia analitycznego EDS, WDS, EBSP, oraz techniki kriogeniczne, litografia, mikromanipulatory, instrumenty i materiały do preparatyki próbek

Mikroskopia Elektronowa

SERWIS
I WSPARCIE

Specjalistyczny serwis techniczny i obsługa oferowanego sprzętu, szkolenia użytkowników i wsparcie aplikacyjne

Serwis techniczny

WYTWARZANIE
WARSTW, BADANIE POWIERZCHNI

Reaktory RIE, CVD, ALD i MBE do modyfikowania powierzchni i nakładania warstw oraz tribometry, scratch testery, elipsometry i twardościomierze do badania ich właściwości

Badanie warstw

DMI3000 M/5000 M

Leica

DMI3000 M i 5000 M firmy Leica to mikroskopy w układzie odwróconym przeznaczone do badań materiałowych, głównie metalograficznych. Znajdują zastosowanie w laboratoriach przemysłowych do kontroli jakości produktów oraz w laboratoriach naukowych do badania mikrostruktury materiałów. Przyciski i pokrętła mikroskopów są umieszczone w miejscach o łatwym dostępie, dzięki czemu obsługa jest bardzo prosta a szkolenie operatorów szybkie. Mikroskopy te dostępne są w wielu konfiguracjach, co pozwala na ich dostosowanie do specyficznych potrzeb i zastosowań użytkownika. Posiadają one rewolwer na pięć obiektywów, a tor optyczny umożliwia prowadzenie obserwacji w świetle odbitym i przechodzącym. Dostępne techniki obrazowania to pole jasne, pole ciemne, kontrast Nomarskiego, kontrast fazowy, oświetlenie ukośne oraz techniki polaryzacyjne i fluorescencyjne. DMI3000 M jest mikroskopem ręcznym, bez żadnej automatyzacji. Natomiast DMI5000 M może posiadać automatyczne ogniskowanie, zmotoryzowany stolik oraz funkcję automatycznego doboru ustawień mikroskopu w zależności od trybu pracy.

formularz kontaktowy

Oferta

 • bruker
 • cryometal
 • edax
 • ThermoFisher Scientific
 • hwi
 • icdd
 • kleindiek
 • leica
 • phi
 • sentech
 • sios
 • spi
 • table
 • veeco