Labsoft

DYFRAKTOMETRY XRD, SCXRD,
SPEKTROMETRY EDXRF, WDXRF, μXRF

Szeroka gama proszkowych i monokrystalicznych dyfraktometrów oraz spektrometrów XRF i microXRF.

DYFRAKTOMETRY XRD, SCXRD

MIKROSKOPIA
SIŁ ATOMOWYCH
I PROFILOMETRIA

Mikroskopy AFM i SPM, szeroki wybór trybów pracy i sond AFM, profilometry optyczne i stykowe

Mikroskopia AFM

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA
TEM, STEM, SEM, DB

Kompletna oferta mikroskopów EM i wyposażenia analitycznego EDS, WDS, EBSP, oraz techniki kriogeniczne, litografia, mikromanipulatory, instrumenty i materiały do preparatyki próbek

Mikroskopia Elektronowa

SERWIS
I WSPARCIE

Specjalistyczny serwis techniczny i obsługa oferowanego sprzętu, szkolenia użytkowników i wsparcie aplikacyjne

Serwis techniczny

WYTWARZANIE
WARSTW, BADANIE POWIERZCHNI

Reaktory RIE, CVD, ALD i MBE do modyfikowania powierzchni i nakładania warstw oraz tribometry, scratch testery, elipsometry i twardościomierze do badania ich właściwości

Badanie warstw

Mikroskopia korelacyjna i wielkoobrazowa

ThermoFisher Scientific

Mikroskopia korelacyjna łączy w sobie różne techniki obrazowania, analizy składu i wyznaczania właściwości, wspomagając korelacje między wynikami. W ten sposób wykorzystuje się zalety każdej z nich i jednocześnie niweluje ograniczenia, właśnie poprzez użycie innych technik. Przykładowo, mikroskopię świetlną dającą duże pole widzenia, można uzupełnić w wybranych obszarach tego pola mikroskopią elektronową dającą wyższą rozdzielczość. Najważniejszym aspektem technicznym jest zapewnienie, że obszar analizowany różnymi technikami jest ten sam. Firma Thermo Fisher Scientific opracowała oprogramowanie MAPS, ułatwiające korelację wyników między swoimi mikroskopami elektronowymi SEM, SEM/FIB i TEM, a innymi technikami badawczymi, realizowanymi na urządzeniach różnych producentów.

Wszystkich zainteresowanym zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy.


MAPS 3

MAPS to kompletna i zaawansowana platforma programowa do obrazowania wielomodalnego, tj. łączącego wiele technik obrazowania i analizy składu, dla mikroskopów elektronowych SEM, SEM/FIB i (S)TEM firmy Thermo Fisher Scientific. Jej ogromne możliwości można podzielić funkcjonalnie na dwie grupy – mikroskopia wielkoobrazowa (wielkopowierzchniowa) i mikroskopia korelacyjna.

W zakresie mikroskopii elektronowej, zarówno SEM i TEM, MAPS dokonuje seryjnej akwizycji obrazów z różnych detektorów obrazowych oraz z detektora EDS w sposób automatyczny. Odpowiednie algorytmy i autofunkcje korygują na bieżąco ostrość, jasność i kontrast oraz kontrolują aktualne pole widzenia. Zaletą takiej akwizycji jest otrzymywanie obrazów i map wielkopowierzchniowych, które w rzeczywistości składają się z setek mniejszych obrazów/map poskładanych w całość. Taki końcowy, całościowy obraz, o bardzo szerokim polu widzenia, można płynnie i interaktywnie powiększać aż do rozdzielczości obrazów składowych. Dzięki temu, otrzymuje się jednocześnie przegląd próbki i wysoką rozdzielczość, co daje globalne, a nie jak dotychczas lokalne, powiązanie makrostruktury próbki z jej mikro/ultrastrukturą. Automatyczna akwizycja powoduje, że składowe obrazy (i mapy EDS) są rejestrowane w całym wskazanym, dużym obszarze, a nie tylko jako seria powiększeń (i widm) w kilku miejscach arbitralnie wybranych przez operatora. Uzyskiwane dane są zatem bardziej reprezentatywne dla próbki. Oprócz wygodnej archiwizacji informacji o próbce, takie obrazowanie wielkopowierzchniowe posiada wiele potencjalnych zastosowań – korelacja właściwości ze strukturą, statystyka cząstek, wyszukiwanie rzadkich cech na dużych obszarach i ogólnie analiza ilościowa, którą można przeprowadzić na całym, dużym obszarze przy pomocy programu Avizo 2D.

MAPS daje możliwość wskazania wielu obszarów na próbce lub próbkach do akwizycji wielkoobrazowej, każdy z własnymi ustawieniami, tj. rozmiarem, powiększeniem i liczbą obrazów składowych, parametrami akwizycji, a nawet parametrami wiązki elektronowej. Tak zdefiniowane obszary są umieszczane w kolejce, która może być wykonywana bez udziału operatora w nocy lub przez weekend. Poprawia to znacznie przepustowość mikroskopu oraz w pełni wykorzystuje czas życia działa elektronowego.

W zakresie mikroskopii korelacyjnej, MAPS pozwala łączyć obrazy elektronowe z innymi technikami obrazowania i analizy. Mnogość korelowanych technik jest praktycznie nieograniczona, gdyż oprogramowanie pracuje na plikach graficznych, które się do niego importuje. MAPS składa te obrazy, orientuje względem siebie, ustala wspólny układ odniesienia i wyświetla w postaci kolejnych warstw. Mając wspólne współrzędne, w mikroskopach elektronowych firmy Thermo Fisher Scientific można nawigować próbką z wykorzystaniem obrazów z innych technik, po czym  w wybranym obszarze dokonać akwizycji wielkoobrazowych tak, jak opisano powyżej.


 

Oferta

 • bruker
 • cryometal
 • edax
 • ThermoFisher Scientific
 • hwi
 • icdd
 • kleindiek
 • phi
 • sentech
 • sios
 • spi
 • table
 • veeco

Przypominamy o przetwarzaniu Twoich danych osobowych zgodnych z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz o zasadach, na jakich będzie się to odbywało. Zamykając ten komunikat, zgadzasz się w całości z regulaminem strony.
Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę możesz wycofać w każdej chwili.