Labsoft

DYFRAKTOMETRY XRD, SCXRD,
SPEKTROMETRY EDXRF, WDXRF, μXRF

Szeroka gama proszkowych i monokrystalicznych dyfraktometrów oraz spektrometrów XRF i microXRF.

DYFRAKTOMETRY XRD, SCXRD

MIKROSKOPIA
SIŁ ATOMOWYCH
I PROFILOMETRIA

Mikroskopy AFM i SPM, szeroki wybór trybów pracy i sond AFM, profilometry optyczne i stykowe

Mikroskopia AFM

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA
TEM, STEM, SEM, DB

Kompletna oferta mikroskopów EM i wyposażenia analitycznego EDS, WDS, EBSP, oraz techniki kriogeniczne, litografia, mikromanipulatory, instrumenty i materiały do preparatyki próbek

Mikroskopia Elektronowa

SERWIS
I WSPARCIE

Specjalistyczny serwis techniczny i obsługa oferowanego sprzętu, szkolenia użytkowników i wsparcie aplikacyjne

Serwis techniczny

WYTWARZANIE
WARSTW, BADANIE POWIERZCHNI

Reaktory RIE, CVD, ALD i MBE do modyfikowania powierzchni i nakładania warstw oraz tribometry, scratch testery, elipsometry i twardościomierze do badania ich właściwości

Badanie warstw

Mikroskopy arkusza światła LSFM/SPIM

Bruker

W naszej ofercie znajduje się cała gama fluorescencyjnych mikroskopów arkusza światła (LSFM, Light Sheet Fluorescence Microscopy) firmy Luxendo, która jest częścią Bruker Inc.

»MuVi SPIM    »InVi SPIM    »QuVi SPIM    »LCS SPIM    »TruLive3D Imager

Mikroskopia LSFM umożliwia wydajne i szybkie obrazowanie 3D i 4D (w czasie), w tym żywych organizmów. Wiązka z jednego z laserów (do 6 sztuk) jest formowana w postaci cienkiego arkusza o długości kilku milimetrów i grubości regulowanej w zakresie od 2 do 8 µm. Taka wiązka pada na próbkę poprzez obiektyw i oświetla pojedynczą płaszczyznę próbki, generując w niej fluorescencję. Sygnał jest odbierany przez inny obiektyw, ustawiony prostopadle i zogniskowany na oświetlaną płaszczyznę, po czym prowadzony do kamery CMOS. Dostępne są konfiguracje z większą liczbą obiektywów, co w dużej mierze determinuje funkcjonalność oraz zakres wielkości badanych próbek.Próbki są montowane w komorze umożliwiającej utrzymanie warunków fizjologicznych, do której przyłączone są obiektywy; całość nazywana jest oktagonem.

„Arkusz światła” oraz rozdzielenie toru oświetlania od toru detekcji pozwalają na efektywne wykorzystanie światła i redukcję fotowybielania fluoroforu oraz fototoksyczności, które są znanymi problemami w tradycyjnej mikroskopii konfokalnej i w klasycznej mikroskopii szerokiego pola. Mikroskopia ta zwana jest też jako SPIM (Single/Selective Plane Illumination Microscopy); nazwa ta dobrze podkreśla selektywne oświetlanie tylko jednej, bieżącej płaszczyzny zamiast całej objętości. Takie oświetlenie w naturalny sposób umożliwia optyczne sekcjonowanie próbki płaszczyzna po płaszczyźnie, a tym samym efektywne pozyskiwanie informacji 3D z nawet dużych próbek. Większe próbki wymagają oczyszczania optycznego. Rozdzielczość lateralna zależy od zastosowanego obiektywu zbierającego (≤300 nm), a przestrzenna od grubości „arkusza” światła.

Mikroskopia LSFM/SPIM w ostatnich latach stała się ważną techniką w wielu dziedzinach nauk biologiczno-medycznych, m.in. w biologii rozwoju, biologii komórki, neurobiologii i embriologii.

Aktualna oferta mikroskopów LSFM/SPIM firmy Bruker znajduje się poniżej. Celem doboru mikroskopu i uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy.

»MuVi SPIM    »InVi SPIM    »QuVi SPIM    »LCS SPIM    »TruLive3D Imager

MuVi SPIM

MuVi SPIM został zaprojektowany do szybkiego i długotrwałego obrazowania 3D dużych próbek żywych oraz oczyszczonych optycznie. Mikroskop ma poziomą geometrię oraz posiada dwa obiektywy oświetlające i dwa ortogonalnie ustawione obiektywy zbierające sygnał, który jest prowadzony do dwóch kamer CMOS. Umożliwia to nie tylko dwustronne oświetlenie preparatu, ale przede wszystkim realizację czterech kombinacji oświetlenia i detekcji. Dzięki temu, próbkę można obrazować z czterech stron bez konieczności jej obracania, czemu mikroskop zawdzęcza swoją nazwę „MultiView”. W rezultacie, MuVi posiada następujące zalety: bardzo duża szybkość obrazowania, ograniczony efekt zacienienia odległych części preparatu, możliwość obrazowania w długich przedziałach czasu i łatwość składania danych ze względu na brak potencjalnych przesunięć wynikających z obrotu. Zastosowane obiektywy zbierające fluorescencję dają rozdzielczość lateralną (xy) do 280 nm. Standardowe możliwości MuVi można poszerzyć o obrazowanie próbek optycznie oczyszczonych (oktagon CS) lub o moduł do fotomanipulacji PM (np. fotoablacja, fotoaktywacja białek). Typowe zastosowania MuVi to obrazowanie in toto próbek zwierzęcych, takich jak embriony Zebrafish, larwy Drosophilla oraz próbek oceanicznych, roślin i ich organów oraz dużych optycznie oczyszczonych tkanek.


InVi SPIM

InVi SPIM jest mikroskopem zoptymalizowanym do długotrwałego obrazowania 3D żywych i czułych na światło próbek. Uzyskano to dzięki łatwemu dostępowi do komory próbki, dokładnej kontroli środowiskowej tej komory oraz rozdzieleniu środowiska próbki od cieczy immersyjnej. InVi to pierwszy komercyjny odwrotny mikroskop arkusza światła. Posiada on jeden obiektyw oświetlający i jeden zbierający sygnał. Sygnał jest dzielony spektralnie i przesyłany do dwóch kamer CMOS. Układ optyczny zapewnia bardzo wysoką rozdzielczość lateralną (xy) nie gorszą niż 255 nm. Wysoka wydajność detekcji pozwala na krótkie czasy oświetlania, a tym samym minimalizuje fotodegradację próbek. Duża szybkość akwizycji pozwala uzyskiwać obrazy 3D, śledzić położenia na poziomie komórkowym i wewnątrzkomórkowym oraz wykonać analizę morfologiczną w czasie rzeczywistym. Możliwości mikroskopu można rozszerzyć o dodatkowy moduł (AIM) pozwalający na wybór różnych arkuszy światła (m.in. Gauss, Bessel, matryca arkuszy), co daje unikalną możliwość optymalizowania eksperymentu. Typowe zastosowania InVi to obrazowanie in toto małych zwierząt, takich jak zarodki myszy, Drosophila i Zebrafish, roślin oraz dynamicznych procesów w kulturach komórkowych ssaków.


QuVi SPIM

QuVi SPIM jest uniwersalnym mikroskopem arkusza światła w układzie prostym (dolnostolikowym) przeznaczonym do obrazowania 3D próbek żywych i oczyszczonych optycznie. Łatwy dostęp do próbki, szybki układ wprowadzania próbek i zautomatyzowany stolik XYZ kompatybilny z mikropłytkami SBS w połączeniu szybką akwizycją danych zapewniają bardzo wysoką przepustowość, właściwą do prowadzenia badań przesiewowych. QuVi posiada dwa identyczne obiektywy, umieszczone nad próbką, które naprzemiennie oświetlają próbkę dwoma ortogonalnymi arkuszami światła i odbierają sygnał fluorescencyjny. Sygnał ten jest dzielony spektralnie i prowadzony do dwóch kamer CMOS. Obiektywy mogą być zmieniane co pozwala na obrazowanie próbek różnego typu i rozmiaru. Mikroskop osiąga rozdzielczość lateralną (xy) 340 nm. Dostępny jest opcjonalny moduł środowiskowy kontrolujący temperaturę (20-37 °C), wilgotność oraz atmosferę (O2, CO2).Typowe zastosowania QuVi to obrazowanie żywej lub optycznie oczyszczonej tkanki mózgu, długotrwałe obrazowanie 3D kultur komórkowych (sferoidy, organoidy, tumoroidy) oraz szybkie obrazowanie konwencjonalnych kultur komórkowych.


LCS SPIM

LCS SPIM to szybki mikroskop przeznaczony do obrazowania 3D dużych próbek oczyszczonych optycznie. Próbki są wprowadzane do mikroskopu w wymiennych kuwetach kwarcowych o różnych rozmiarach (max. 40x20x20 mm) i w trakcie badania pozostają zanurzone w roztworze do oczyszczania, co znacznie upraszcza całą procedurę preparatyki i pomiaru. Kuweta z próbką jest pozycjonowana przy pomocy zmotoryzowanego stolika. Mikroskop posiada dwa obiektywy umożliwiające dwustronne oświetlenie arkuszem światła oraz jeden obiektyw zbierający sygnał fluorescencji próbki, który jest kierowany do kamery CMOS. Dzięki modułowej budowie, układ optyczny urządzenia można łatwo modyfikować i doposażać, m.in. o tryb szybkiego obrazowania, który zwiększa pole widzenia i jednocześnie ogranicza efekt zacienienia. Typowe zastosowania LSC to obrazowanie dużych oczyszczonych tkanek, np. całego mózgu myszy w kierunku wizualizacji kompletnej sieci neuronowej i naczyniowej, obrazowanie rozwoju organów w czasie oraz analiza struktury guzów nowotworowych i kancerogeneza.


TruLive3D Imager

The TruLive3D Imager został zoptymalizowany do szybkiego obrazowania 3D i 4D (w czasie) delikatnych, żywych i małych próbek w ich naturalnym środowisku. Mikroskop ten w szczególności nadaje się do jednoczesnego obrazowania wielu obiektów, umieszczanych na dużym uchwycie o długości 75 mm, który może pomieścić wiele próbek. Dostępne są również specjalne, indywidualne studzienki umożliwiające równoległe obrazowanie kilku próbek w różnych rozpuszczalnikach, np. celem optymalizacji eksperymentu. TrueLive3D Imager posiada dwa obiektywy do obustronnego oświetlania arkuszem światła, co ogranicza efekt zacienienia próbki. Pojedynczy obiektyw, położony od dołu, zbiera sygnał fluorescencji próbki, który jest dzielony spektralnie i przesyłany do dwóch kamer CMOS. Układ optyczny zapewnia bardzo wysoką czułość i rozdzielczość lateralną (xy) nie gorszą niż 255 nm. Opcjonalny mikroskop świetlny ułatwia pozycjonowanie próbki. Typowe zastosowania TrueLive 3D to obrazowanie in toto małych zarodków (np. myszy, Drosophila i Zebrafish), obrazowanie trójwymiarowych kultur komórkowych, analiza rozwoju i różnicowania komórek macierzystych, badanie i monitorowanie zapłodnienia in vitro oraz śledzenie zdarzeń na poziomie komórkowym.


Przykładowe zastosowania:


Dodatkowe informacje:

M. Pawłowska, D. Legutko, M. Stefaniuk Zajrzeć w głąb mózgu – nowe techniki oczyszczania optycznego i obrazowania z zastosowaniem mikroskopu arkusza światła, Postępy Biochemii 2017 – Artykuł w języku polskim o mikroskopii arkusza światła.

Webinary firmy Bruker o mikroskopii arkusza światła (SPIM):

 

Do pobrania

Oferta

 • bruker
 • cryometal
 • edax
 • ThermoFisher Scientific
 • hwi
 • icdd
 • kleindiek
 • phi
 • sentech
 • sios
 • spi
 • table
 • veeco

Przypominamy o przetwarzaniu Twoich danych osobowych zgodnych z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz o zasadach, na jakich będzie się to odbywało. Zamykając ten komunikat, zgadzasz się w całości z regulaminem strony.
Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę możesz wycofać w każdej chwili.