Labsoft

DYFRAKTOMETRY XRD, SCXRD,
SPEKTROMETRY EDXRF, WDXRF, μXRF

Szeroka gama proszkowych i monokrystalicznych dyfraktometrów oraz spektrometrów XRF i microXRF.

DYFRAKTOMETRY XRD, SCXRD

MIKROSKOPIA
SIŁ ATOMOWYCH
I PROFILOMETRIA

Mikroskopy AFM i SPM, szeroki wybór trybów pracy i sond AFM, profilometry optyczne i stykowe

Mikroskopia AFM

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA
TEM, STEM, SEM, DB

Kompletna oferta mikroskopów EM i wyposażenia analitycznego EDS, WDS, EBSP, oraz techniki kriogeniczne, litografia, mikromanipulatory, instrumenty i materiały do preparatyki próbek

Mikroskopia Elektronowa

SERWIS
I WSPARCIE

Specjalistyczny serwis techniczny i obsługa oferowanego sprzętu, szkolenia użytkowników i wsparcie aplikacyjne

Serwis techniczny

WYTWARZANIE
WARSTW, BADANIE POWIERZCHNI

Reaktory RIE, CVD, ALD i MBE do modyfikowania powierzchni i nakładania warstw oraz tribometry, scratch testery, elipsometry i twardościomierze do badania ich właściwości

Badanie warstw

Mikroskopy SEM i SEM/FIB

ThermoFisher Scientific

Firma Thermo Fisher Scientific (dawniej FEI Company) oferuje mikroskopy SEM różnej klasy, w zależności od potrzeb badawczych. Dostępne są zarówno podstawowe mikroskopy z katodą wolframową oraz z działem polowym, w tym z monochromatorem wiązki elektronowej zapewniającym ultrawysoką rozdzielczość przy energiach < 2 keV.  Mikroskopy mogą pracować w warunkach zmiennej próżni lub wyłącznie w trybie wysokiej próżni. Aktualna oferta znajduje się poniżej. Celem doboru mikroskopu i uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy.

»PrismaE     »Quattro     »Apreo i Apreo VS     »Scios 2 FIB/SEM     »Aquilos 2 cryo-FIB

Prisma E 

Prisma E firmy Thermo Fisher Scientific to nowoczesny i uniwersalny mikroskop SEM z działem wolframowym. Urządzenie pozwala rejestrować obrazy w wielu trybach pracy, w tym katodoluminescencyjne obrazy RGB. Komora mikroskopu posiada 12 portów dzięki czemu możliwa jest instalacja detektorów składu pierwiastkowego (EDS, WDS) i fazowego (EBSD) w każdej dostępnej i możliwej konfiguracji. Dostępny jest również  trzyzakresowy (RGB) detektor katodoluminescencji (CL). Tryb niskiej próżni zwiększa zakres badanych próbek o próbki ładujące się bez konieczności dodatkowej preparatyki. Natomiast tryb ESEM pozwala na badanie próbek uwodnionych oraz umożliwia prowadzenie eksperymentów dynamicznych z wykorzystaniem stolika grzewczego i Peltiera. Wysoki stopień automatyzacji oszczędza czas pracy, zwłaszcza przy obrazowaniu i mapowaniu dużych powierzchni. Wielopozycyjny stolik próbek o dużym zakresie i dużym kącie pochyłu wraz z kamerą do nawigacji próbki dodatkowo poprawiają ergonomię pracy i produktywność mikroskopu. Prisma E to platforma dedykowana do działów badawczych, rozwojowych i kontroli jakości w firmach przemysłowych i produkcyjnych, ale również w laboratoriach naukowych, zwłaszcza metalograficznych i geologicznych.


Quattro ESEM

Quattro to uniwersalny mikroskop SEM firmy Thermo Fisher Scientific z działem polowym, następca znanej i wypróbowanej serii Quanta. Mikroskopy Quattro pracują w wysokiej i niskiej próżni oraz w trybie środowiskowym przy obecności gazów zewnętrznych, dzięki czemu są przeznaczone dla laboratoriów naukowych i przemysłowych, w których bada się szeroki zakres materiałów. Obrazowanie struktury można prowadzić przy pomocy szerokiej gamy detektorów elektronów wtórnych, wstecznie rozproszonych i przechodzących, natomiast analizę składu chemicznego i fazowego przy pomocy (opcjonalnych) detektorów EDS, WDS i EBSD innych producentów. Dostępny jest również  trzyzakresowy (RGB) detektor katodoluminescencji (CL). Opcjonalny układ opóźniania wiązki poprawia parametry mikroskopu w zakresie niskich energii.

Modele: C i S


Apreo i Apreo VS

Apreo to zaawansowany i uniwersalny mikroskop SEM firmy Thermo Fisher Scientific, w którym zastosowano wiele rozwiązań poprawiających wydajność, ergonomię, ułatwiających obsługę oraz rozszerzających możliwości badawcze. Kolumna elektronowa NiCol™ z działem SFEG umożliwia pracę systemu jako wysokopróżniowy, wysokorozdzielczy mikroskop SEM. Układ opóźniania wiązki zapewnia dobre parametry w zakresie niskich energii, już od 20 eV. Rozbudowany system detekcji elektronów obejmuje trzy detektory wewnątrzkolumnowe (układ Trinity), z których jeden posiada dwa segmenty, detektor ETD, pierścieniowo-segmentowy detektor CBS/ABS oraz prześwietleniowy detektor STEM3+. Możliwość niezależnego odczytu jednocześnie czterech sygnałów z aktywnych pól detektorów pozwala na szybką charakterystykę próbki oraz na dostrajanie kontrastu. System jest w pełni kompatybilny z detektorami EDS, WDS i EBSD. Dzięki zastosowaniu złożonej soczewki obiektywowej mikroskop może pracować w trybie elektrostatycznym i (opcjonalnie) magnetycznym. Umożliwia to wysokorozdzielcze obrazowanie z pełnym wykorzystaniem możliwości wewnątrzkolumnowego systemu detekcji niezależnie od właściwości magnetycznych próbek. Mikroskop posiada opcję pracy w trybie niskopróżniowym.

Apreo Volumscope (VS) to wersja z mikrotomem umożliwiającym pełną i zautomatyzowaną realizację techniki Serial Block Face Imaging (SBFI). Technika SBFI polega na sukcesywnym usuwaniu materiału przy pomocy wbudowanego mikrotomu i obrazowaniu SEM odsłoniętej powierzchni próbki. W ten sposób uzyskuje się strukturę trójwymiarową badanej próbki. Sekcjonowanie preparatu przez ultramikrotom zamontowany w komorze mikroskopu jest dodatkowo uzupełnione o sondowanie optyczne poprzez zmianę energii wiązki elektronowej. Umożliwia to uzyskanie izotropowej rozdzielczości na poziomie 10 nm. Technika znajduje zastosowanie głównie w biologii komórki i tkanki. Mikrotom ma kompaktową konstrukcję i nie ogranicza możliwości układu detekcji mikroskopu SEM. Instalacja i deinstalacja mikrotomu jest prosta i nie wymaga stosowania dodatkowych narzędzi oraz modułów. Dzięki temu urządzenie jest w pełni funkcjonalnym mikroskopem SEM.

Modele: CS, VS

   


Scios 2 FIB/SEM

Scios 2 firmy Thermo Fisher Scientific to ultrawysokorozdzielczy mikroskop SEM czwartej generacji pracujący w warunkach wysokiej próżni, dedykowany do zaawansowanych badań materiałowych oraz metrologii na poziomie wymaganym przez współczesny przemysł elektroniczny. Zastosowanie działa polowego Elstar™ FEG, monochromatora wiązki, układu hamowania wiązki, soczewek o stałej mocy oraz szerokiej gamy specjalistycznych detektorów (TLD, ICD, MD, DBS) umożliwiło uzyskiwanie wysokokontrastowych obrazów powierzchni o rozdzielczości na poziomie 0,7 nm w szerokim zakresie energii od 1 do 30 keV. Ponadto, w oprogramowaniu zaimplementowano specjalne algorytmy skanowania redukujące ładowanie próbek o słabym przewodnictwie elektrycznym. Mikroskop można doposażyć w wielosektorowy wysuwany detektor STEM-III+ elektronów przechodzących.


Aquilos 2 cryo-FIB

Aquilos 2 firmy Thermo Fisher Scientific to mikroskop FIB/SEM zoptymalizowany do pracy w warunkach kriogenicznych. W szczególności do przygotowania próbek kriogenicznych do mikroskopii krio-TEM.

Oferta

 • bruker
 • cryometal
 • edax
 • ThermoFisher Scientific
 • hwi
 • icdd
 • kleindiek
 • phi
 • sentech
 • sios
 • spi
 • table
 • veeco

Przypominamy o przetwarzaniu Twoich danych osobowych zgodnych z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz o zasadach, na jakich będzie się to odbywało. Zamykając ten komunikat, zgadzasz się w całości z regulaminem strony.
Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę możesz wycofać w każdej chwili.