Labsoft

DYFRAKTOMETRY XRD, SCXRD,
SPEKTROMETRY EDXRF, WDXRF, μXRF

Szeroka gama proszkowych i monokrystalicznych dyfraktometrów oraz spektrometrów XRF i microXRF.

DYFRAKTOMETRY XRD, SCXRD

MIKROSKOPIA
SIŁ ATOMOWYCH
I PROFILOMETRIA

Mikroskopy AFM i SPM, szeroki wybór trybów pracy i sond AFM, profilometry optyczne i stykowe

Mikroskopia AFM

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA
TEM, STEM, SEM, DB

Kompletna oferta mikroskopów EM i wyposażenia analitycznego EDS, WDS, EBSP, oraz techniki kriogeniczne, litografia, mikromanipulatory, instrumenty i materiały do preparatyki próbek

Mikroskopia Elektronowa

SERWIS
I WSPARCIE

Specjalistyczny serwis techniczny i obsługa oferowanego sprzętu, szkolenia użytkowników i wsparcie aplikacyjne

Serwis techniczny

WYTWARZANIE
WARSTW, BADANIE POWIERZCHNI

Reaktory RIE, CVD, ALD i MBE do modyfikowania powierzchni i nakładania warstw oraz tribometry, scratch testery, elipsometry i twardościomierze do badania ich właściwości

Badanie warstw

NanoForce

Bruker

NanoForce firmy Bruker to instrument będący połączeniem nanotwardościomierza z mikroskopem sił atomowych (AFM). Jest on szeroko stosowany w laboratoriach naukowych do rozszerzonej analizy właściwości i topografii materiałów w nanoskali oraz w działach rozwoju firm produkujących przyrządy cienkowarstwowe, nanostruktury oraz układy MEMS. Siła docisku wgłębnika w trakcie pomiaru twardości może być zmieniana w zakresie od nano- do miliniutonów z bardzo wysoką dokładnością. Możliwy jest dobór kilku sposobów kontroli procesu pomiarowego, między innymi ze stałą i zmienną szybkością odkształcenia. Ponadto, postęp procesu wgłębiania może być modyfikowany w czasie rzeczywistym na podstawie danych już zarejestrowanych. Oprócz pomiaru statycznego, dostępny jest tryb dynamiczny pozwalający na badanie materiałów wiskoelastycznych (polimerów, biomateriałów) oraz szybkie wyznaczanie twardości w funkcji głębokości indentacji. NanoForce posiada moduł NanoLens, który jest kompaktowym, w pełni funkcjonalnym mikroskopem AFM o wysokiej rozdzielczości. Oprócz pomiaru topografii powierzchni oraz jej właściwości cieplnych i elektrycznych, pozwala on na precyzyjny dobór miejsca wykonania próby twardości oraz kontrolę stanu powierzchni po próbie. NanoForce charakteryzuje się wysoką izolacją termiczną i akustyczną oraz wysoką stabilnością mechaniczną, co przekłada się na niski poziom szumów pomiarowych. Oprogramowanie NanoScript umożliwia łatwą konfigurację i zaawansowaną kontrolę pojedynczych i złożonych eksperymentów, rejestrację danych pomiarowych z częstotliwością do 100 kHz oraz ich obróbkę.

formularz kontaktowy

Oferta

 • bruker
 • cryometal
 • edax
 • ThermoFisher Scientific
 • hwi
 • icdd
 • kleindiek
 • phi
 • sentech
 • sios
 • spi
 • table
 • veeco

Przypominamy o przetwarzaniu Twoich danych osobowych zgodnych z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz o zasadach, na jakich będzie się to odbywało. Zamykając ten komunikat, zgadzasz się w całości z regulaminem strony.
Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę możesz wycofać w każdej chwili.