Labsoft

Mikroskopia
Optyczna

Pełna oferta dla laboratoriów przemysłowych i badawczych obejmująca mikroskopy stereoskopowe, cyfrowe, złożone i konfokalne oraz kamery i oprogramowanie

Mikroskopia Optyczna

MIKROSKOPIA
SIŁ ATOMOWYCH
I PROFILOMETRIA

Mikroskopy AFM i SPM, szeroki wybór trybów pracy i sond AFM, profilometry optyczne i stykowe

Mikroskopia AFM

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA
TEM, STEM, SEM, DB

Kompletna oferta mikroskopów EM i wyposażenia analitycznego EDS, WDS, EBSP, oraz techniki kriogeniczne, litografia, mikromanipulatory, instrumenty i materiały do preparatyki próbek

Mikroskopia Elektronowa

SERWIS
I WSPARCIE

Specjalistyczny serwis techniczny i obsługa oferowanego sprzętu, szkolenia użytkowników i wsparcie aplikacyjne

Serwis techniczny

WYTWARZANIE
WARSTW, BADANIE POWIERZCHNI

Reaktory RIE, CVD, ALD i MBE do modyfikowania powierzchni i nakładania warstw oraz tribometry, scratch testery, elipsometry i twardościomierze do badania ich właściwości

Badanie warstw

Napylarki ACE

Leica

EM ACE200 i ACE600 to w pełni zautomatyzowane napylarki firmy Leica, wykorzystywane przy preparatyce próbek do badań metodami mikroskopii elektronowej SEM i TEM. Można je skonfigurować do nanoszenie metali w wyniku rozpylania materiału źródłowego jonami argonu, próżniowego termicznego naparowania węgla z włókien węglowych i/lub przeprowadzania procesu wyładowania jarzeniowego. Cechą charakterystyczną jest impulsowe odparowywanie włókien węglowych, co znacznie poprawia kontrolę procesu i grubości. Ponadto, wysokopróżniowa napylarka ACE600 może dodatkowo naparowywać węgiel termicznie z prętów i poprzez odparowanie wiązką elektronową z włókien, a dzięki kriotransferowi VCT100 nakładać warstwy w warunkach obniżonej temperatury. Warstwy metaliczne poprawiają przewodność elektryczną i cieplną próbek oraz poprawiają współczynnik emisji elektronów wtórnych. Natomiast warstwy węglowe umożliwiają mikroanalizę, służą jako nośniki próbek TEM oraz są stosowane przy ekstrakcji replik do badań (S)TEM. Uzyskane warstwy cechuje duża jednorodność, którą dla podłoży o rozwiniętej topografii można dodatkowo poprawić stosując opcjonalny stolik obrotowy. Proces nanoszenia jest kontrolowany mikrowagą kwarcową (QSG), która umożliwia pomiar grubości nakładanych warstw w trakcie nanoszenia. Pełna automatyzacja ułatwia obsługę, nie absorbuje operatora oraz zapewnia wyjątkową powtarzalność procesów nanoszenia. Urządzenia obsługiwane są z poziomu intuicyjnego ekranu dotykowego, który pozwala zdefiniować, zapisać lub przywołać zapisane procesy. Napylarki mają zintegrowany system próżniowy, a ich wymiary są małe, dzięki czemu można je umieścić na stole.

Modele: ACE200 (≤7·10-3 mbar, opcjonalna QSG), ACE600 (≤2·10-6 mbar, QSG, stolik zmotoryzowany w R, T i Z)

formularz kontaktowy

ACE200 – prezentacja video:

ACE 600 – prezentacja video:

ACE600 z transferem VCT100 – prezentacja video:

Oferta

 • bruker
 • cryometal
 • edax
 • ThermoFisher Scientific
 • hwi
 • icdd
 • kleindiek
 • leica
 • phi
 • sentech
 • sios
 • spi
 • table
 • veeco