Labsoft

Mikroskopia
Optyczna

Pełna oferta dla laboratoriów przemysłowych i badawczych obejmująca mikroskopy stereoskopowe, cyfrowe, złożone i konfokalne oraz kamery i oprogramowanie

Mikroskopia Optyczna

MIKROSKOPIA
SIŁ ATOMOWYCH
I PROFILOMETRIA

Mikroskopy AFM i SPM, szeroki wybór trybów pracy i sond AFM, profilometry optyczne i stykowe

Mikroskopia AFM

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA
TEM, STEM, SEM, DB

Kompletna oferta mikroskopów EM i wyposażenia analitycznego EDS, WDS, EBSP, oraz techniki kriogeniczne, litografia, mikromanipulatory, instrumenty i materiały do preparatyki próbek

Mikroskopia Elektronowa

SERWIS
I WSPARCIE

Specjalistyczny serwis techniczny i obsługa oferowanego sprzętu, szkolenia użytkowników i wsparcie aplikacyjne

Serwis techniczny

WYTWARZANIE
WARSTW, BADANIE POWIERZCHNI

Reaktory RIE, CVD, ALD i MBE do modyfikowania powierzchni i nakładania warstw oraz tribometry, scratch testery, elipsometry i twardościomierze do badania ich właściwości

Badanie warstw

Leica Application Suite

Leica

Leica Application Suite (LAS) to platforma programowa, która scala mikroskopy optyczne, makroskopy, kamery cyfrowe oraz oprogramowanie aplikacyjne w jeden, kompletny system do obrazowania i analizy obrazów. LAS steruje wszystkimi funkcjami mikroskopów cyfrowych prostych i odwróconych, zmotoryzowanych stereo- i makroskopów oraz kamer firmy Leica, umożliwiając automatyzację ich pracy. Szeroka gama intuicyjnych narzędzi ułatwia przetwarzanie, wyświetlanie i archiwizację obrazów cyfrowych, wykonywanie pomiarów oraz tworzenie raportów. Przejrzyty interfejs użytkownika wspomaga operatora w trakcie akwizycji i analizy obrazów. Moduł podstawowy LAS Core jest dostarczany z każdym mikroskopem i kamerą Leica i można do niego dołączyć dodatkowe moduły rozszerzające. Dzięki temu platformę można dostosować zarówno do testów i ekspertyz wykonywanych w laboratoriach przemysłowych, jak i do badań prowadzonych w laboratoriach naukowych z zakresu inżynierii materiałowej i nauk biologiczno-medycznych.

formularz kontaktowy

Platforma LAS – prezentacje video

Moduły specjalistyczne LAS:

Leica Steel Expert – do oceny i analizy ilościowej wtrąceń (siarczków, tlenków, krzemków i innych) zgodnie z normami przemysłowymi
Leica Grain Expert – do automatycznej analizy rozmiaru ziaren zgodnie z dostępnymi normami przemysłowymi
Leica Phase Expert – do automatycznej analizy struktur w materiałach wielofazowych na podstawie zmian koloru i kontrastu
Leica Cleanliness Expert – do oceny czystości powierzchni umożliwiający pomiar, klasyfikację i analizę ilościową cząstek zgodnie z normami przemysłowymi
Leica Layer Thickness Expert – do analizy mikroskopowej warstw i pokryć, w tym oceny ich grubości zgodnie z normami przemysłowymi
Leica Dendrite Expert – do analizy dendrytów w metalach i ich stopach
Leica Cast Iron Expert – do automatycznej analizy mikroskopowej żeliwa i składników jego struktury zgodnie z normami przemysłowymi

Moduły rozszerzające LAS:
LAS Live Image Builder – do poszerzania pola widzenia i zwiększania głębi ostrości obrazów w wyniku rejestracji serii obrazów przy różnych ustawieniach stolika
LAS Montage – do tworzenia obrazu o zwiększonej głębi ostrości w wyniku składania serii obrazów, które zostały uzyskane przy różnej wysokości stolika
LAS Multifocus – do rejstracji serii obrazów przy zmiennej ostrości i tworzenia na ich podstawie obrazu o rozszerzonej głębi ostrości
LAS MultiStep – do automatycznej rejestracji serii obrazów przy różnych położeniach XY stolika i tworzenia z nich obrazu o rozszerzonym polu widzenia
LAS MultiTime – do automatycznej akwizycji serii obrazów, które są rejestrowane w zadanych odstępach czasu
LAS Power Mosaic – do automatycznej akwizycji wysokorozdzielczego obrazu całej próbki
LAS Live Measurement – do wykonywania pomniarów (długość, średnica, kąt) na obrazach w czasie rzeczywistym
LAS Image Analysis – do automatycznego rozpoznawania cech, wykonywania ich pomiarów, zliczania oraz analizy ilościowej
LAS Reticule – do wyświetlania interaktywnej siatki na żywych obrazach
LAS Store and Recall – do wyswietlania i przywoływania wszystkich ustawień mikroskopu przy których zarejestrowano dany obraz
LAS Archive – do tworzenia zaawansowanych baz danych z obrazami zgodnie z preferencjami użytkownika

Oferta

 • bruker
 • cryometal
 • edax
 • ThermoFisher Scientific
 • hwi
 • icdd
 • kleindiek
 • leica
 • phi
 • sentech
 • sios
 • spi
 • table
 • veeco