Labsoft

Mikroskopia
Optyczna

Pełna oferta dla laboratoriów przemysłowych i badawczych obejmująca mikroskopy stereoskopowe, cyfrowe, złożone i konfokalne oraz kamery i oprogramowanie

Mikroskopia Optyczna

MIKROSKOPIA
SIŁ ATOMOWYCH
I PROFILOMETRIA

Mikroskopy AFM i SPM, szeroki wybór trybów pracy i sond AFM, profilometry optyczne i stykowe

Mikroskopia AFM

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA
TEM, STEM, SEM, DB

Kompletna oferta mikroskopów EM i wyposażenia analitycznego EDS, WDS, EBSP, oraz techniki kriogeniczne, litografia, mikromanipulatory, instrumenty i materiały do preparatyki próbek

Mikroskopia Elektronowa

SERWIS
I WSPARCIE

Specjalistyczny serwis techniczny i obsługa oferowanego sprzętu, szkolenia użytkowników i wsparcie aplikacyjne

Serwis techniczny

WYTWARZANIE
WARSTW, BADANIE POWIERZCHNI

Reaktory RIE, CVD, ALD i MBE do modyfikowania powierzchni i nakładania warstw oraz tribometry, scratch testery, elipsometry i twardościomierze do badania ich właściwości

Badanie warstw

Prisma E

ThermoFisher Scientific

Prisma E firmy ThermoFisher Scientific to nowoczesny i uniwersalny mikroskop SEM z działem wolframowym. Urządzenie pozwala rejestrować obrazy w wielu trybach pracy, w tym katodoluminescencyjne obrazy RGB. Komora mikroskopu posiada 12 portów dzięki czemu możliwa jest instalacja detektorów składu pierwiastkowego (EDS, WDS) i fazowego (EBSD) w każdej dostępnej i możliwej konfiguracji. Tryb niskiej próżni zwiększa zakres badanych próbek o próbki ładujące się bez konieczności dodatkowej preparatyki. Natomiast tryb ESEM pozwala na badanie próbek uwodnionych oraz umożliwia prowadzenie eksperymentów dynamicznych z wykorzystaniem stolika grzewczego i Peltiera. Wysoki stopień automatyzacji oszczędza czas pracy, zwłaszcza przy obrazowaniu i mapowaniu dużych powierzchni. Wielopozycyjny stolik próbek o dużym zakresie i dużym kącie pochyłu wraz z kamerą do nawigacji próbki dodatkowo poprawiają ergonomię pracy i produktywność mikroskopu. Prisma E to platforma dedykowana do działów badawczych, rozwojowych i kontroli jakości w firmach przemysłowych i produkcyjnych, ale również w laboratoriach naukowych, zwłaszcza metalograficznych i geologiczych.

link do strony producenta

Wszystkich zainteresowanym zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy.

 

Oferta

 • bruker
 • cryometal
 • edax
 • ThermoFisher Scientific
 • hwi
 • icdd
 • kleindiek
 • leica
 • phi
 • sentech
 • sios
 • spi
 • table
 • veeco