Labsoft

Mikroskopia
Optyczna

Pełna oferta dla laboratoriów przemysłowych i badawczych obejmująca mikroskopy stereoskopowe, cyfrowe, złożone i konfokalne oraz kamery i oprogramowanie

Mikroskopia Optyczna

MIKROSKOPIA
SIŁ ATOMOWYCH
I PROFILOMETRIA

Mikroskopy AFM i SPM, szeroki wybór trybów pracy i sond AFM, profilometry optyczne i stykowe

Mikroskopia AFM

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA
TEM, STEM, SEM, DB

Kompletna oferta mikroskopów EM i wyposażenia analitycznego EDS, WDS, EBSP, oraz techniki kriogeniczne, litografia, mikromanipulatory, instrumenty i materiały do preparatyki próbek

Mikroskopia Elektronowa

SERWIS
I WSPARCIE

Specjalistyczny serwis techniczny i obsługa oferowanego sprzętu, szkolenia użytkowników i wsparcie aplikacyjne

Serwis techniczny

WYTWARZANIE
WARSTW, BADANIE POWIERZCHNI

Reaktory RIE, CVD, ALD i MBE do modyfikowania powierzchni i nakładania warstw oraz tribometry, scratch testery, elipsometry i twardościomierze do badania ich właściwości

Badanie warstw

SenSol

Sentech

SenSol jest wszechstronnym urządzeniem zaprojektowanym do badania m.in. cienkich powłok na szkle. Jedną z aplikacji jest kontrola jakości cienkowarstwowych ogniw słonecznych, zarówno w laboratoriach PV R&D, działach kontroli jakości, jak i bezpośrednio na linii produkcyjnej.
Panele pokryte TCO, o pełnych wymiarach, mogą zostać poddane szybkiemu mapowaniu w celu kontroli jednorodności grubości powłok, wykonania pomiarów rezystancji powierzchniowej, lub innych właściwości takich jak stopień zamglenia H (λ), reflektancja R (λ), transmitancja T (λ) i wielu innych.

FAQ

 • Jakie cechy i parametry można zbadać/zmierzyć urządzeniem SenSol?

  To jakie parametry można będzie zbadać zależy od finalnie ustalonej konfiguracji urządzenia, a w głównej mierze wybranych sensorów. Dostępne są m.in. głowice do pomiarów:
  – grubości powłok i lustrzanego odbicia w szerokim zakresie spektralnym
  – rezystancji powierzchniowej
  – stałych optycznych
  – transmitancji
  – zamglenia
  – i wiele innych.

 • Jakie rozmiary i kształt powinna mieć próbka?

  W podstawowym modelu badane mogą być gotowe panele szklane o wymiarach 110 cm x 140 cm oraz 110 cm x 130 cm. Panele o innych wymiarach: do ustalenia z producentem.
  Grubość tafli szkła bez i z powłok-ą/-ami w zakresie od 2 do 4 mm.

 • W jakiej postaci otrzymuje się wyniki i czy ich interpretacja jest trudna?

  W przypadku tego urządzenia, pomiar jest w pełni automatyczny. Zaawansowane ale łatwe w użytkowaniu oprogramowanie do mapowania właściwości tafli szkła, obsługuje proces pomiarowy oraz wykonuje obliczenia parametrów próbek z wykorzystaniem bogatej bazy z predefiniowanymi obiektami i stałymi materiałowymi.

 • Jakie są gabaryty urządzenia wraz z niezbędnymi elementami pomocniczymi?

  Wymiary zewnętrzne ~ 250 cm x 390 cm (szer. x dł.).

Oferta

 • bruker
 • cryometal
 • edax
 • ThermoFisher Scientific
 • hwi
 • icdd
 • kleindiek
 • leica
 • phi
 • sentech
 • sios
 • spi
 • table
 • veeco