Labsoft

Mikroskopia
Optyczna

Pełna oferta dla laboratoriów przemysłowych i badawczych obejmująca mikroskopy stereoskopowe, cyfrowe, złożone i konfokalne oraz kamery i oprogramowanie

Mikroskopia Optyczna

MIKROSKOPIA
SIŁ ATOMOWYCH
I PROFILOMETRIA

Mikroskopy AFM i SPM, szeroki wybór trybów pracy i sond AFM, profilometry optyczne i stykowe

Mikroskopia AFM

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA
TEM, STEM, SEM, DB

Kompletna oferta mikroskopów EM i wyposażenia analitycznego EDS, WDS, EBSP, oraz techniki kriogeniczne, litografia, mikromanipulatory, instrumenty i materiały do preparatyki próbek

Mikroskopia Elektronowa

SERWIS
I WSPARCIE

Specjalistyczny serwis techniczny i obsługa oferowanego sprzętu, szkolenia użytkowników i wsparcie aplikacyjne

Serwis techniczny

WYTWARZANIE
WARSTW, BADANIE POWIERZCHNI

Reaktory RIE, CVD, ALD i MBE do modyfikowania powierzchni i nakładania warstw oraz tribometry, scratch testery, elipsometry i twardościomierze do badania ich właściwości

Badanie warstw

Sondy i akcesoria

Bruker

Firma Bruker oferuje pełny asortyment sond i akcesoriów do mikroskopów SPM własnej produkcji oraz innych producentów. Dostępne są sondy przeznaczone do wszystkich możliwych trybów pracy AFM/STM, w tym wysokospecjalistycznych. Wybór obejmuje sondy z igłami (ostrzami) i mikrobelkami o różnej geometrii, częstotliwości rezonansowej, stałej sprężystości oraz materiale wykonania. Wśród akcesoriów AFM/STM znajdują się próbki wzorcowe i kalibracyjne, uchwyty próbek i igieł, kleje mocujące, komórki cieczowe, uszczelki witonowe i gotowe zestawy do prowadzenia obserwacji w różnych trybach pracy. Bruker oferuje również możliwość rozbudowy swoich mikroskopów o nowe tryby pracy oraz nowe oprogramowanie. Wszystkie informacje można uzyskać u pracowników firmy Labsoft. Ponadto, dostępna jest strona www.brukerafmprobes.com, na której przedstawiona jest pełna oferta. Strona ta w szczególności umożliwia bardzo łatwe wyszukiwanie sond na podstawie różnych kryteriów, m.in. trybu pracy, zastosowania, modelu mikroskopu SPM oraz rodzaju i typu badanej próbki.

formularz kontaktowy

sondy Bruker – prezentacja:

parametry sond AFM/STM – prezentacja on-line
dobór sond AFM/STM – prezentacja on-line

Oferta

 • bruker
 • cryometal
 • edax
 • ThermoFisher Scientific
 • hwi
 • icdd
 • kleindiek
 • leica
 • phi
 • sentech
 • sios
 • spi
 • table
 • veeco