Labsoft

Mikroskopia
Optyczna

Pełna oferta dla laboratoriów przemysłowych i badawczych obejmująca mikroskopy stereoskopowe, cyfrowe, złożone i konfokalne oraz kamery i oprogramowanie

Mikroskopia Optyczna

MIKROSKOPIA
SIŁ ATOMOWYCH
I PROFILOMETRIA

Mikroskopy AFM i SPM, szeroki wybór trybów pracy i sond AFM, profilometry optyczne i stykowe

Mikroskopia AFM

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA
TEM, STEM, SEM, DB

Kompletna oferta mikroskopów EM i wyposażenia analitycznego EDS, WDS, EBSP, oraz techniki kriogeniczne, litografia, mikromanipulatory, instrumenty i materiały do preparatyki próbek

Mikroskopia Elektronowa

SERWIS
I WSPARCIE

Specjalistyczny serwis techniczny i obsługa oferowanego sprzętu, szkolenia użytkowników i wsparcie aplikacyjne

Serwis techniczny

WYTWARZANIE
WARSTW, BADANIE POWIERZCHNI

Reaktory RIE, CVD, ALD i MBE do modyfikowania powierzchni i nakładania warstw oraz tribometry, scratch testery, elipsometry i twardościomierze do badania ich właściwości

Badanie warstw

SPM/AFM – Labsoft

Firma Labsoft prowadzi szkolenia obsługowe, operatorskie oraz aplikacyjne z zakresu mikroskopii SPM (Scanning Probe Microscopy, mikroskopia ze skanującą sondą), w tym mikroskopii sił atomowych (AFM) oraz skaningowej mikroskopii tunelowej (STM). Nasze szkolenia obejmują wszystkie tryby pracy dostępne w mikroskopach SPM firmy Bruker – obrazowanie topografii powierzchni oraz mapowanie właściwości mechanicznych, elektrycznych i magnetycznych. Służymy wsparciem nie tylko w obsłudze, ale również analizie danych i interpretacji wyników. Szkolenia kierowane są do nowych, początkujących użytkowników oraz do obecnych operatorów, którzy pragną doskonalić swoje umiejętności. Poziom szkoleń dopasowujemy do indywidualnych potrzeb użytkownika. Oferujemy również wsparcie aplikacyjne przy pomiarach próbek użytkownika, w zakresie doboru odpowiednich trybów i parametrów pracy, a także sond, którymi obrazowana jest próbka. Szkolenia odbywają się w laboratorium oraz z wykorzystaniem urządzeń i próbek użytkownika. Zainteresowanych, prosimy o kontakt z naszymi specjalistami aplikacyjnymi. Pozwoli nam to rozpoznać Państwa potrzeby, ustalić indywidualny zakres zagadnień oraz dobrać optymalny czas trwania i program szkolenia.

formularz kontaktowy

Oferta

 • bruker
 • cryometal
 • edax
 • ThermoFisher Scientific
 • hwi
 • icdd
 • kleindiek
 • leica
 • phi
 • sentech
 • sios
 • spi
 • table
 • veeco