Labsoft

DYFRAKTOMETRY XRD, SCXRD,
SPEKTROMETRY EDXRF, WDXRF, μXRF

Szeroka gama proszkowych i monokrystalicznych dyfraktometrów oraz spektrometrów XRF i microXRF.

DYFRAKTOMETRY XRD, SCXRD

MIKROSKOPIA
SIŁ ATOMOWYCH
I PROFILOMETRIA

Mikroskopy AFM i SPM, szeroki wybór trybów pracy i sond AFM, profilometry optyczne i stykowe

Mikroskopia AFM

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA
TEM, STEM, SEM, DB

Kompletna oferta mikroskopów EM i wyposażenia analitycznego EDS, WDS, EBSP, oraz techniki kriogeniczne, litografia, mikromanipulatory, instrumenty i materiały do preparatyki próbek

Mikroskopia Elektronowa

SERWIS
I WSPARCIE

Specjalistyczny serwis techniczny i obsługa oferowanego sprzętu, szkolenia użytkowników i wsparcie aplikacyjne

Serwis techniczny

WYTWARZANIE
WARSTW, BADANIE POWIERZCHNI

Reaktory RIE, CVD, ALD i MBE do modyfikowania powierzchni i nakładania warstw oraz tribometry, scratch testery, elipsometry i twardościomierze do badania ich właściwości

Badanie warstw

(S)TEM – FEI

ThermoFisher Scientific

FEI Company organizuje szkolenia podstawowe i zaawansowane z zakresu transmisyjnej (TEM) i skaningowo-transmisyjnej (STEM) mikroskopii elektronowej, które odbywają się w Nanoporcie FEI w Eindhoven (Holandia) lub w laboratorium użytkownika. Szkolenia te odbywają się w języku angielskim. Zakup tych szkoleń dla użytkowników w Polsce odbywa się poprzez firmę Labsoft.

Harmonogram szkoleń w Eindhoven na bieżący rok
formularz kontaktowy

 • szkolenie podstawowe (S)TEM:

Tecnai/Talos Basic Course (5 dni)
Szkolenie z abecadła transmisyjnej mikroskopii elektronowej oraz zasad obsługi mikroskopów z rodziny Tecnai/Talos. Uczestnicy zapoznają się z optyką elektronową, konstrukcją mikroskopu, interfejsem użytkownika i trybami pracy (TEM, STEM). Sesje praktyczne obejmują obrazowanie w różnych trybach pracy, podstawową analizę EDS/EELS, w tym na próbkach użytkownika. Szczególna uwaga poświęcona jest pełnemu justowaniu kolumny elektronowej oraz rozpoznawaniu rozjustowania mikroskopu i podejmowaniu odpowiednich środków zaradczych. Szkolenie zalecane każdemu użytkownikowi mikroskopów transmisyjnych FEI, również z rodziny Titan. Zaleca się, aby uczestnicy posiadali przynajmniej 3 miesiące doświadczenia w obsłudze mikroskopów TEM.

 • szkolenia zaawansowane (S)TEM:

Tecnai Advanced Materials Science Course (5 dni)
Szkolenie przeznaczone dla osób pracujących w ośrodkach zajmującymi się naukami ścisłymi i inżynierią materiałową. Jest ono poświęcone technikom analitycznym (EDS i EELS), które są dostępne w mikroskopach transmisyjnych z rodziny Tecnai. Ponadto duży nacisk położony jest na obrazowanie w trybie STEM oraz wykorzystania tego trybu do pozyskiwania profili i map składu chemicznego. W czasie wykładów przedstawiane są podstawy fizyczne technik oraz konfiguracje sprzętowe. Natomiast zajęcia praktyczne obejmują nie tylko obrazowanie i zbieranie sygnałów analitycznych, ale również procedury justowania oraz zasady doboru i optymalizacji ustawień mikroskopu. Zaleca się, aby uczestnicy posiadali przynajmniej 6 miesięcy doświadczenia w obsłudze mikroskopów Tecnai oraz odbyli szkolenie Tecnai Basic Course. 

Titan Advanced Materials Science Course (5 dni)
Szkolenie przeznaczone dla osób pracujących w ośrodkach zajmującymi się naukami ścisłymi i inżynierią materiałową. Jest ono poświęcone technikom analitycznym (EDS i EELS) oraz justowaniu zaawansowanych elementów elektrooptycznych (tryb trójkondensorowy, monochromator, korektor wiązki i obrazowy), które są dostępne w mikroskopach transmisyjnych z rodziny Titan. Ponadto, duży nacisk położony jest na obrazowanie wysokorozdzielcze (HRTEM i HRSTEM) oraz wykorzystanie trybu STEM do pozyskiwania profili i map składu chemicznego. Szkolenie obejmuje nie tylko obrazowanie i zbieranie sygnałów analitycznych, ale również zasady doboru i optymalizacji ustawień mikroskopu. Zaleca się, aby uczestnicy posiadali przynajmniej 6 miesięcy doświadczenia w obsłudze mikroskopów Titan oraz odbyli szkolenie Tecnai Basic Course.

Electron Tomography (5 dni)
Szkolenie z tomografii elektronowej oparte na wykorzystaniu oprogramowania Xplore3D, które stanowi kompletny pakiet 3D firmy FEI dla mikroskopów Tecnai i Titan. W czasie szkolenia uczestnicy przeprowadzają cały proces prowadzący do wizualizacji 3D – optymalizację ustawień mikroskopu, kalibrację goniometru, akwizycję serii pochyłów (TEM i STEM), obróbkę danych, rekonstrukcję oraz wizualizację 3D. Znaczna część szkolenia poświęcona jest doborowi parametrów akwizycji serii tomograficznej na mikroskopie oraz ćwiczeniom praktycznym z rekonstrukcji 3D, które uczestnicy przeprowadzają na stacjach roboczych z zainstalowanym oprogramowaniem Inspect3D. Zaleca się, aby uczestnicy posiadali przynajmniej 6-miesięczne doświadczenie w obsłudze mikroskopów TEM oraz odbyli szkolenie Tecnai Basic Course.

Tecnai Advanced Life Science Cryo Course (5 dni)
Głównym celem jest przedstawienie i praktyczne przećwiczenie procedur elektronowej kriomikroskopii transmisyjnej – od preparatyki do rekonstrukcji 3D. Szkolenie obejmuje teorię i podstawy kriomikroskopii, preparatykę próbek oraz ich kriotransfer do mikroskopu TEM. Szczególną uwagę poświęcono obsłudze technik niskiej dawki oraz trybu SpotScan w temperaturach ciekłego azotu. Ponadto, zwięźle przedstawione będą zagadnienia przetwarzanie obrazów oraz tworzenia obrazów 3D na podstawie statystycznej analizy orientacji pojedynczych cech (single particle analysis) oraz rekonstrukcji obrazów z kriotomografii. Zaleca się, aby uczestnicy posiadali przynajmniej 6-miesięczne doświadczenie w obsłudze mikroskopów Tecnai/Titan oraz odbyli szkolenie Tecnai Basic Course.

Uwaga!

 1. Powyższe szkolenia mogą zostać przeprowadzone również w laboratorium użytkownika (szkolenia on-site).
 2. Po dodatkowych ustaleniach FEI może przeprowadzić również szkolenia z innego zakresu – np. z rekonstrukcji fali wyjściowej i oprogramowania True Image.
 3. Szkolenia w Eindhoven mają ograniczoną ilość miejsc (zwykle 5-6).
 4. Terminy szkoleń mogą ulec zmianie. Aktualne dane znajdują się zawsze na stronie internetowej FEI Academy.

formularz kontaktowy

Oferta

 • bruker
 • cryometal
 • edax
 • ThermoFisher Scientific
 • hwi
 • icdd
 • kleindiek
 • phi
 • sentech
 • sios
 • spi
 • table
 • veeco

Przypominamy o przetwarzaniu Twoich danych osobowych zgodnych z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz o zasadach, na jakich będzie się to odbywało. Zamykając ten komunikat, zgadzasz się w całości z regulaminem strony.
Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę możesz wycofać w każdej chwili.