Labsoft

Mikroskopia
Optyczna

Pełna oferta dla laboratoriów przemysłowych i badawczych obejmująca mikroskopy stereoskopowe, cyfrowe, złożone i konfokalne oraz kamery i oprogramowanie

Mikroskopia Optyczna

MIKROSKOPIA
SIŁ ATOMOWYCH
I PROFILOMETRIA

Mikroskopy AFM i SPM, szeroki wybór trybów pracy i sond AFM, profilometry optyczne i stykowe

Mikroskopia AFM

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA
TEM, STEM, SEM, DB

Kompletna oferta mikroskopów EM i wyposażenia analitycznego EDS, WDS, EBSP, oraz techniki kriogeniczne, litografia, mikromanipulatory, instrumenty i materiały do preparatyki próbek

Mikroskopia Elektronowa

SERWIS
I WSPARCIE

Specjalistyczny serwis techniczny i obsługa oferowanego sprzętu, szkolenia użytkowników i wsparcie aplikacyjne

Serwis techniczny

WYTWARZANIE
WARSTW, BADANIE POWIERZCHNI

Reaktory RIE, CVD, ALD i MBE do modyfikowania powierzchni i nakładania warstw oraz tribometry, scratch testery, elipsometry i twardościomierze do badania ich właściwości

Badanie warstw

Stream (cieczowy)

DENSsolution

Uchwyt (holder) Stream firmy DENSsolutions umożliwia obrazowanie w czasie rzeczywistym próbek biologicznych i materiałowych w cieczach. Próbka zamykana jest w reaktorze cieczowym Nano-Cell, składającym się z dwóch chipów wykonanych w technologii MEMS, tworzących małą objętość dla cieczy. Reaktor zapewnia szczelność oraz pełne zanurzenie próbki. Jest on montowany na holderze w specjalnej szczelinie zapewniającej właściwe pozycjonowanie. Holder może pracować w trybie statycznym, bez przepływu cieczy, lub przepływowym. Kontrola przepływu jest realizowana poprzez ciśnieniową pompę cieczową. Przed wprowadzeniem do mikroskopu szczelność holdera jest testowana na stanowisku pompowym. Modularna budowa holdera oraz łatwość wymiany jego końcówki (tipa), rurek doprowadzających ciecz i reaktora zapewnia czystość oraz redukuje ryzyko zanieczyszczenia próbki i zatkania przewodów cieczowych. Uzyskiwane rozdzielczości obrazów TEM zależą od grubości cieczy i są lepsze niż 5 nm. Główne zastosowania to obserwacja próbek biologicznych – komórek, organelli, membran czy białek – w warunkach naturalnych, bez konieczności zamrażania lub suszenia i wykonywania klasycznej preparatyki. W przypadku chemii i inżynierii materiałowej zastosowania obejmują analizę reakcji chemicznych w roztworach, agregację cząstek, analizę próbek uwodnionych, w tym geologicznych i petrologicznych, oraz badanie korozji stopów.

Modele: cieczowy, cieczowo-grzewczy, cieczowo-polaryzacyjny | możliwość zmiany konfiguracji

broszura informacyjna

Wszystkich zainteresowanym zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy.

Przykłady zastosowań:
Obserwacje agregacji nanocząstek w funkcji pH

Ocean – fuzja cząstek lateksu pod wpływem wiązki elektronowej

Oferta

 • bruker
 • cryometal
 • edax
 • ThermoFisher Scientific
 • hwi
 • icdd
 • kleindiek
 • leica
 • phi
 • sentech
 • sios
 • spi
 • table
 • veeco