Labsoft

Mikroskopia
Optyczna

Pełna oferta dla laboratoriów przemysłowych i badawczych obejmująca mikroskopy stereoskopowe, cyfrowe, złożone i konfokalne oraz kamery i oprogramowanie

Mikroskopia Optyczna

MIKROSKOPIA
SIŁ ATOMOWYCH
I PROFILOMETRIA

Mikroskopy AFM i SPM, szeroki wybór trybów pracy i sond AFM, profilometry optyczne i stykowe

Mikroskopia AFM

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA
TEM, STEM, SEM, DB

Kompletna oferta mikroskopów EM i wyposażenia analitycznego EDS, WDS, EBSP, oraz techniki kriogeniczne, litografia, mikromanipulatory, instrumenty i materiały do preparatyki próbek

Mikroskopia Elektronowa

SERWIS
I WSPARCIE

Specjalistyczny serwis techniczny i obsługa oferowanego sprzętu, szkolenia użytkowników i wsparcie aplikacyjne

Serwis techniczny

WYTWARZANIE
WARSTW, BADANIE POWIERZCHNI

Reaktory RIE, CVD, ALD i MBE do modyfikowania powierzchni i nakładania warstw oraz tribometry, scratch testery, elipsometry i twardościomierze do badania ich właściwości

Badanie warstw

Suszarka CPD300

Leica

CPD300 firmy Leica to w pełni zautomatyzowana suszarka próbek w punkcie krytycznym. Pozwala ona na kontrolowane osuszanie próbek biologicznych (m.in. pyłków, tkanek, roślin i owadów) oraz innych uwodnionych (m.in. MEMS, układy mikrofluidyczne) z zachowaniem ich naturalnej struktury. Tradycyjne suszenie w powietrzu lub próżni prowadzi do deformacji próbek ze względu na działanie dużych sił przy przekraczaniu granicy fazowej ciecz-gaz, wynikających z napięcia powierzchniowego. Natomiast tutaj wykorzystuje się zjawisko współistnienia fazy ciekłej i gazowej w punkcie krytycznym, które pozwala przeprowadzić ciecz w gaz bez przechodzenia tej granicy fazowej, a tym samym bez wprowadzenia deformacji. Ten rodzaj suszenia wymaga zastosowania cieczy o odpowiednio położonym punkcie krytycznym i najczęściej jest to ciekły CO2. Suszarka CPD300 jest całkowicie zautomatyzowana, co zapewnia pełną kontrolę procesu i doskonałą powtarzalność wyników oraz minimalizuje czas pracy operatora. Ponadto, dzięki zastosowaniu specjalnych wkładek, dostosowujących pojemność komory roboczej do wielkości próbki, można znacznie zoptymalizować zużycie ciekłego CO2. Intuicyjne oprogramowanie i funkcjonalny ekran dotykowy oraz możliwość zapisywania i przywoływania procedur sprawiają, że urządzenie jest wyjątkowo proste w obsłudze. Przed osuszeniem próbki biologiczne można przygotować typowymi technikami z wykorzystaniem procesora tkankowego EM TP, a po osuszeniu napylić na nie warstwy przewodzące w napylarce EM ACE. Tak przygotowane próbki mogą być z powodzeniem analizowane metodami mikroskopii SEM.

formularz kontaktowy

CPD300 – prezentacja video:

Oferta

 • bruker
 • cryometal
 • edax
 • ThermoFisher Scientific
 • hwi
 • icdd
 • kleindiek
 • leica
 • phi
 • sentech
 • sios
 • spi
 • table
 • veeco