Labsoft

Mikroskopia
Optyczna

Pełna oferta dla laboratoriów przemysłowych i badawczych obejmująca mikroskopy stereoskopowe, cyfrowe, złożone i konfokalne oraz kamery i oprogramowanie

Mikroskopia Optyczna

MIKROSKOPIA
SIŁ ATOMOWYCH
I PROFILOMETRIA

Mikroskopy AFM i SPM, szeroki wybór trybów pracy i sond AFM, profilometry optyczne i stykowe

Mikroskopia AFM

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA
TEM, STEM, SEM, DB

Kompletna oferta mikroskopów EM i wyposażenia analitycznego EDS, WDS, EBSP, oraz techniki kriogeniczne, litografia, mikromanipulatory, instrumenty i materiały do preparatyki próbek

Mikroskopia Elektronowa

SERWIS
I WSPARCIE

Specjalistyczny serwis techniczny i obsługa oferowanego sprzętu, szkolenia użytkowników i wsparcie aplikacyjne

Serwis techniczny

WYTWARZANIE
WARSTW, BADANIE POWIERZCHNI

Reaktory RIE, CVD, ALD i MBE do modyfikowania powierzchni i nakładania warstw oraz tribometry, scratch testery, elipsometry i twardościomierze do badania ich właściwości

Badanie warstw

System SC22

System SC22 firmy Spicer Consulting służy do kompensacji zmiennego pola elektromagnetycznego w pomieszczeniach, w których instaluje się urządzenia czułe na zakłócenia magnetyczne. Jest to system czwartej generacji, który zastąpił popularny SC12, sprzedany w ilości powyżej 1000 sztuk. Główne miejsca instalacji to laboratoria mikroskopii elektronowej (SEM i TEM) i jonowej (FIB), zwłaszcza wykorzystujące wysokorozdzielczy tryb STEM i techniki filtrowania energii (EFTEM, EELS). Zewnętrzne pole elektromagnetyczne oddziałuje na wiązkę powodując jej zmienne w czasie przesunięcie, co skutkuje pogorszeniem rozdzielczości. Wielokrotnie zewnętrzne pole magnetyczne pomieszczeń przekracza specyfikacje producentów, co skutkuje nadmiernym oddziaływaniem na wiązkę i uniemożliwia osiągnięcie pełnej rozdzielczości mikroskopów. SC22 składa się z jednostki sterującej, czujnika AC oraz okablowania, które układa się w pętlach na ścianach pomieszczenia. Czujnik mierzy składowe wektora indukcji magnetycznej w sposób ciągły oraz wykrywa ich zmiany z dokładnością do 100 pT (1 µG).  Jednostka sterująca analizuje ten pomiar i w czasie do 100 µs kieruje do pętli okablowania odpowiednie prądy. Pole magnetyczne związane z tymi prądami aktywnie kompensuje zmiany wektora indukcji w pomieszczeniu, typowo o czynnik 50 dla 50 Hz. System SC22 jest wyjątkowo prosty w obsłudze – kalibrację, zmianę wyświetlanych jednostek i aktywację kompensacji przeprowadza się zaledwie trzema przyciskami na jednostce sterującej. Oprócz tego, dodatkowe oprogramowanie pozwala kontrolować system zdalnie. W przypadku konieczności kompensacji również stałego pola magnetycznego wymagany jest system SC20.

formularz kontaktowy

Oferta

 • bruker
 • cryometal
 • edax
 • ThermoFisher Scientific
 • hwi
 • icdd
 • kleindiek
 • leica
 • phi
 • sentech
 • sios
 • spi
 • table
 • veeco