Labsoft

Mikroskopia
Optyczna

Pełna oferta dla laboratoriów przemysłowych i badawczych obejmująca mikroskopy stereoskopowe, cyfrowe, złożone i konfokalne oraz kamery i oprogramowanie

Mikroskopia Optyczna

MIKROSKOPIA
SIŁ ATOMOWYCH
I PROFILOMETRIA

Mikroskopy AFM i SPM, szeroki wybór trybów pracy i sond AFM, profilometry optyczne i stykowe

Mikroskopia AFM

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA
TEM, STEM, SEM, DB

Kompletna oferta mikroskopów EM i wyposażenia analitycznego EDS, WDS, EBSP, oraz techniki kriogeniczne, litografia, mikromanipulatory, instrumenty i materiały do preparatyki próbek

Mikroskopia Elektronowa

SERWIS
I WSPARCIE

Specjalistyczny serwis techniczny i obsługa oferowanego sprzętu, szkolenia użytkowników i wsparcie aplikacyjne

Serwis techniczny

WYTWARZANIE
WARSTW, BADANIE POWIERZCHNI

Reaktory RIE, CVD, ALD i MBE do modyfikowania powierzchni i nakładania warstw oraz tribometry, scratch testery, elipsometry i twardościomierze do badania ich właściwości

Badanie warstw

systemy zintegrowane

Edax

Firma Edax oferuje trzy systemy, w których zintegrowano więcej niż jedną technikę analizy składu chemicznego i/lub fazowego:

 • TEAM™ Pegasus – EDS i EBSD:
  Równoległa akwizycja EDS i EBSD umożliwia korelację między składem pierwiastkowym a mikrostrukturą próbki,
 • TEAM™ Neptune – EDS i WDS:
  Połączenie zalet EDS i WDS umożliwia dokładną analizę ilościową składu chemicznego próbki,
 • TEAM™ Tridient – EDS, WDS i EBSD:
  Pełna integracja trzech technik umożliwia pełną analizę składu chemicznego, fazowego i mikrostruktury próbki.

formularz kontaktowy

Produkty powiązane: EDSEBSDWDS

TEAM Analysis Systems – prezentacja online

Synergistic Operation of WDS and EDS – prezentacja online

Oferta

 • bruker
 • cryometal
 • edax
 • ThermoFisher Scientific
 • hwi
 • icdd
 • kleindiek
 • leica
 • phi
 • sentech
 • sios
 • spi
 • table
 • veeco