Labsoft

Mikroskopia
Optyczna

Pełna oferta dla laboratoriów przemysłowych i badawczych obejmująca mikroskopy stereoskopowe, cyfrowe, złożone i konfokalne oraz kamery i oprogramowanie

Mikroskopia Optyczna

MIKROSKOPIA
SIŁ ATOMOWYCH
I PROFILOMETRIA

Mikroskopy AFM i SPM, szeroki wybór trybów pracy i sond AFM, profilometry optyczne i stykowe

Mikroskopia AFM

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA
TEM, STEM, SEM, DB

Kompletna oferta mikroskopów EM i wyposażenia analitycznego EDS, WDS, EBSP, oraz techniki kriogeniczne, litografia, mikromanipulatory, instrumenty i materiały do preparatyki próbek

Mikroskopia Elektronowa

SERWIS
I WSPARCIE

Specjalistyczny serwis techniczny i obsługa oferowanego sprzętu, szkolenia użytkowników i wsparcie aplikacyjne

Serwis techniczny

WYTWARZANIE
WARSTW, BADANIE POWIERZCHNI

Reaktory RIE, CVD, ALD i MBE do modyfikowania powierzchni i nakładania warstw oraz tribometry, scratch testery, elipsometry i twardościomierze do badania ich właściwości

Badanie warstw

Technika MBE

Veeco

Modele:
GENxplore: podłoża ≤3”, komora wzrostu w konfiguracji pionowej, max. 10 komórek efuzyjnych, transfer ręczny, system badawczy
GEN10: podłoża ≤3”, komora wzrostu w konfiguracji pionowej, max. 10 komórek efuzyjnych, transfer automatyczny, e-beam, system badawczy
GEN930: podłoża ≤3”, komora wzrostu w konfiguracji pochylonej, 9(+2) komórek efuzyjnych, transfer ręczny, e-beam, system badawczy

GEN20(A): podłoża ≥4”, komora wzrostu w konfiguracji pionowej, 12 komórek efuzyjnych, transfer ręczny (automatyczny), e-beam, system do wdrażania produkcji lub produkcji pilotażowej
GEN200: podłoża ≥4”, komora wzrostu w konfiguracji pionowej, 12 komórek efuzyjnych, transfer automatyczny, e-beam, system do produkcji na małą skalę lub prowadzenia badań na podłożach 6”/8”
GEN2000: podłoża ≥4”, komora wzrostu w konfiguracji pionowej, 12 komórek efuzyjnych, transfer automatyczny, e-beam, system do produkcji wielkoskalowej

formularz kontaktowy

Inne techniki depozycji: (PE)CVD – Depolab 200, SI 500 D i SI 500 PPD, ALD, MOCVD

Produkty powiązane: XPS, MOCVD

Oferta

 • bruker
 • cryometal
 • edax
 • ThermoFisher Scientific
 • hwi
 • icdd
 • kleindiek
 • leica
 • phi
 • sentech
 • sios
 • spi
 • table
 • veeco