Labsoft

Mikroskopia
Optyczna

Pełna oferta dla laboratoriów przemysłowych i badawczych obejmująca mikroskopy stereoskopowe, cyfrowe, złożone i konfokalne oraz kamery i oprogramowanie

Mikroskopia Optyczna

MIKROSKOPIA
SIŁ ATOMOWYCH
I PROFILOMETRIA

Mikroskopy AFM i SPM, szeroki wybór trybów pracy i sond AFM, profilometry optyczne i stykowe

Mikroskopia AFM

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA
TEM, STEM, SEM, DB

Kompletna oferta mikroskopów EM i wyposażenia analitycznego EDS, WDS, EBSP, oraz techniki kriogeniczne, litografia, mikromanipulatory, instrumenty i materiały do preparatyki próbek

Mikroskopia Elektronowa

SERWIS
I WSPARCIE

Specjalistyczny serwis techniczny i obsługa oferowanego sprzętu, szkolenia użytkowników i wsparcie aplikacyjne

Serwis techniczny

WYTWARZANIE
WARSTW, BADANIE POWIERZCHNI

Reaktory RIE, CVD, ALD i MBE do modyfikowania powierzchni i nakładania warstw oraz tribometry, scratch testery, elipsometry i twardościomierze do badania ich właściwości

Badanie warstw

Titan Themis

ThermoFisher Scientific

Titan Themis firmy ThemoFisher Scientific to najbardziej zaawansowana rodzina elektronowych mikroskopów transmisyjnych, zoptymalizowana poprzez zastosowanie najnowszych rozwiązań elektrooptycznych i analitycznych do badań materiałów w skali atomowej. Działo polowe X-FEG o wysokiej jasności, korektory aberracji sferycznej (CS) kondensora i obiektywu oraz detektor Super-X umożliwiają obrazowanie ultrawysokorozdzielcze w trybach STEM i TEM w szerokim zakresie energii oraz analizę EDS z rozdzielczością i czułością atomową (ChemiSTEM). Soczewki o stałej mocy, szeroka kolumna oraz specjalna obudowa (w modelu Z), zapewniają wysoką stabilność termiczną i mechaniczną. Soczewka obiektywowa jest kompatybilna z techniką tomografii. Konfiguracja z monochromatorem wiązki i filtrem energii umożliwia otrzymywanie z wysokorozdzielczych widm EELS informacji o przesunięciach chemicznych i przerwie energetycznej. Opcjonalnie dostępny jest również detektor EDS Dual-X o bardzo dużym kącie bryłowym. W mikroskopie zastosowano wiele funkcji automatyzujących codzienną pacę, m.in. pakiet OptiSTEM+ do redukcji aberracji pierwszego i drugiego rzędu oraz OptiMONO do wzbudzania monochromatora. Ponadto, zastosowano nowe tryby obrazowania, m.in DPC oraz iDPC. Obrazowanie w trybie TEM jest realizowane przez szybką kamerę CMOS CETA o szerokim polu widzenia. Natomiast w trybie STEM, oprócz standardowego zestawu detektorów HAADF, DF2, DF4, BF, dostępny jest również detektor EMPAD stanowiący macierz 128×128 pikseli o bardzo wysokim zakresie czułości i ogromnej szybkości odczytu.

Modele: 200 (200 kV), 300 (300 kV) , Z (300 kV)

formularz kontaktowy

Inne mikroskopy (S)TEM: Talos

Produkty powiązane: preparatyka – ścieniarka jonowaultramikrotomprocesor tkankowyurządzenie do kontrastowania i zamrażarkaakcesoria i materiały TEM,  systemy do kompensacji EMItomografia S/TEMAvizoAmiraAES

Titan G2 – prezentacja video:

Titan G2 ETEM – prezentacja video:

Oferta

 • bruker
 • cryometal
 • edax
 • ThermoFisher Scientific
 • hwi
 • icdd
 • kleindiek
 • leica
 • phi
 • sentech
 • sios
 • spi
 • table
 • veeco