Labsoft

Mikroskopia
Optyczna

Pełna oferta dla laboratoriów przemysłowych i badawczych obejmująca mikroskopy stereoskopowe, cyfrowe, złożone i konfokalne oraz kamery i oprogramowanie

Mikroskopia Optyczna

MIKROSKOPIA
SIŁ ATOMOWYCH
I PROFILOMETRIA

Mikroskopy AFM i SPM, szeroki wybór trybów pracy i sond AFM, profilometry optyczne i stykowe

Mikroskopia AFM

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA
TEM, STEM, SEM, DB

Kompletna oferta mikroskopów EM i wyposażenia analitycznego EDS, WDS, EBSP, oraz techniki kriogeniczne, litografia, mikromanipulatory, instrumenty i materiały do preparatyki próbek

Mikroskopia Elektronowa

SERWIS
I WSPARCIE

Specjalistyczny serwis techniczny i obsługa oferowanego sprzętu, szkolenia użytkowników i wsparcie aplikacyjne

Serwis techniczny

WYTWARZANIE
WARSTW, BADANIE POWIERZCHNI

Reaktory RIE, CVD, ALD i MBE do modyfikowania powierzchni i nakładania warstw oraz tribometry, scratch testery, elipsometry i twardościomierze do badania ich właściwości

Badanie warstw

Tomografia S/TEM

ThermoFisher Scientific

Xplore3D to pełny pakiet trzech programów do tomografii elektronowej firmy ThermoFisher Scientific o dużym stopniu automatyzacji. Tomografia elektronowa umożliwia uzyskanie trójwymiarowej informacji o badanej próbce przez co pierwotnie zyskała dużą popularność w naukach biologicznych i medycznych. Dodatkowe informacje, jakie daje analiza 3D spowodowały, że po technikę tę coraz częściej sięga się w inżynierii materiałowej, a nawet w przemyśle półprzewodnikowym. Pakiet Explore3D obejmuje program do automatycznej akwizycji serii pochyłów w trybie TEM lub STEM, który jest zintegrowany z interfejsem użytkownika mikroskopów Tecnai, Talos i Titan. W przypadku TEM możliwa jest również akwizycja obrazów EFTEM, a w STEM map EDS rozkładu pierwiastków. Uzyskane dane są przetwarzane w programie Inspect3D, który centruje i wyrównuje obrazy 2D oraz przeprowadza rekonstrukcję 3D. Tomogram może być dalej wizualizowany, analizowany i przeliczany w programie Amira (dedykowany do zastosowań biologicznych) lub Avizo (do pozostałych nauk). Inspect3D i Amira/Avizo to niezależne programy, które mogą być wykorzystane do rekonstrukcji i wizualizacji serii tomograficznych otrzymanych innymi metodami i na innych mikroskopach. Dostępna jest również specjalna wersja ze stacją roboczą o dużej mocy obliczeniowej, co znacznie skraca czas procesu rekonstrukcji.

formularz kontaktowy

Produkty powiązane: Titan, Talos, Amira, Avizo

Przykłady zastosowań:

Oferta

 • bruker
 • cryometal
 • edax
 • ThermoFisher Scientific
 • hwi
 • icdd
 • kleindiek
 • leica
 • phi
 • sentech
 • sios
 • spi
 • table
 • veeco